Byrådet har besluttet – maj 2021

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Silkeborg Kommune

Mandag 31. maj var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Få et kort overblik over Silkeborg Byråds beslutninger.

Fald i CO2-udledningen i 2020 Silkeborg Kommune: Byrådet hat taget klimaregnskabet for Silkeborg Kommune som virksomhed i 2020 til efterretning. Overordnet set er udledningen faldet med knap 7 % i forhold til 2019, men det er svært at sammenligne på grund af Corona-restriktionerne. Målet er, at Silkeborg Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2025. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 2Penge til nye vand- og klimaplaner Silkeborg Kommune: Byrådet har frigivet 300.000 kroner til at få udarbejdet spildevandsplan, vandforsyningsplan, varmeplan og nye vandløbsregulativer. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 3Varmeplan for 2021-2030 Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt et forslag til varmeplan for 2021-2030 i 8 ugers høring. Planens overordnede mål er, at varmeproduktionen på varmeværkerne er fossilfri i 2030, og olie og naturgas er udfaset af den individuelle varmeforsyning i 2030. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 4Affald- og ressourceplan for 2021-2026 Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt et forslag til affald- og ressourceplan for 2021-2026 i 8 ugers høring. Planen mål er blandt andet at øge genbrug med 200 ton, genanvende 65% i 2026, forbrænde mindre – genbruge og genanvend mere samt øge bevidsthed om ressourcer. Blandt andet skal borgerne i gang med at sortere affald i 10 forskellige fraktioner. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 5Nyt tillæg til spildevandsplanen for 2011-2021 Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt et tillæg til spildevandsplanen i 8 ugers høring. Tillægget handler om nye regnvandsbassiner og kloakering af nye boligområder i Grauballe, samt at separere af fælleskloakker og etablere et regnvandsbassin ved Århusbakken i Silkeborg. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 6Igen botilbud i Hinge Hinge: Byrådet har sendt et forslag til lokalplan for et nyt botilbud i Hinge i 4 ugers høring. Region Midtjylland ønsker at ombygge Silkeborg Kommunes tidligere, nu lukkede botilbud i Hinge. Planen er at rive hovedparten af bygningerne ned og erstatte dem med 16 tidssvarende boenheder på hver 48 m2 samt fællesfunktioner på 288 m2. Botilbuddet henvender sig til borgere med særlige behov for ro og omsorg. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 7Byggemodning i Kragelund Kragelund: Byrådet har bevilget 4,920 mio. kroner til byggemodning ved Engesvangsvej i Kragelund. Der bliver plads til 10 rækkehuse, 6 grunde på 5-700 m2 og 7 parcelhusgrunde på mellem 700-1.100 m2. Områdets stamvej for adgangsvej fra Kragelund Skovvej. Byggemodningen kommer til at strække sig over en årrække. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 8Gård i Sinding kan rives ned Sinding: Byrådet har givet ejeren af en gård fra 1650 i Sinding lov til at rive gården og de øvrige bygninger ned. Gården er i meget dårlig stand, for lavloftet og småt. Og trods alderen er der ikke noget særligt eller unikt ved ejendommen. Ejeren vil i stedet bygge et enfamilieshus. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 9Ja til klima-partnerskab Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at melde sig ind i DK2020, som er et partnerskab på klimaområdet i samarbejde med Real Dania, og som er et samarbejde med Kommunernes Landsforening og regionerne – blandt andet om at udarbejde klimaplaner. Det kommer til at koste omkring en mio. kroner at være med. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 10Projekter på Søholt slås sammen Silkeborg: Byrådet har besluttet at udgifterne til et nyt sted for bueskytterne på Søholt slås sammen med de første af de mange andre projekter i området – de har allerede samme rådgiver. Blandt de øvrige er bedre faciliteter for fodboldspillere, nye stiforløb, et gennemgående stræde, grønt parkområde og bedre lys. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 1180 mio. kroner til Funder Skole Funder: Byrådet har godkendt, at der bruges cirka 80 mio. kroner på at renovere, modernisere og udbygge Funder Skole. Byggeriet går i gang i februar 2022 og bliver efter planen færdigt i august 2023. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 129 mio. kroner til Lærkehuset i Funder Funder: Byrådet har godkendt, at der bruges knap 9 mio. kroner på at ombygge og renovere Lærkehuset i Funder, så det kan fungere som børnehave med plads til 80 børn. Blandt andet med garderober, grupperum og toiletter i rette børnehøjde samt indhegnet legeplads. Lærkehuset er klar som daginstitutioner i februar 2022. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 13Nye bolværker i Indelukket Silkeborg: Byrådet har bevilget 330.000 kroner til nye bolværker i Indelukket. Da broerne for nylig blev renoveret, stod det hurtigt klart, at der også var behov for nye bolværker. Omkring 70 meter skal skiftes ud. Indtil da er de afspærret fra landsiden. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 14Sygeplejeklinik i Rosengårdscentret Silkeborg: Byrådet har bevilget 500.000 kroner til at få indrettet en sygeplejeklinik i Rosengårdscentret. Behovet for en sygeplejeklinik i Alderslyst har længe været stort, men det har været vanskeligt at finde egnede lokaler. Det kan lade sig gøre på Rosengårdscentret blandt andet ved at opføre et nyt depotrum. Pengene skal også dække indkøb af udstyr. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 15Bedre faciliteter på Marienlund Silkeborg: Byrådet har bevilget 500.000 kroner til at få ændret forholdene på servicearealerne på Marienlund. Årsagen er, at målgruppen for brugere af daghjemmet ændres til demente borgere i løbet 2021. De væsentligste ændringer er ny rumopdeling, ventilation, elinstallationer og flugtveje. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 1615 almene boliger i Sejling Sejling: Byrådet har godkendt at Silkeborg Boligselskab kan bygge 15 almene boliger på Sejlingvej i Sejling. Der er tale om rækkehuse i et plan. Budgettet er på 29,862 mio. kroner. Når der bygges almene boliger, skal en kommune yde 10% tilskud. I dette tilfælde 2,986 mio. kroner. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 17Garanti for lån til Silkeborg BoligselskabThem: Byrådet har stillet garanti for Silkeborg Boligselskabs lån på 7,3 mio. kroner, der skal bruges på at lægge nyt tag på boligselskabets boliger på Odinsvej i Them. Lånet løber over 30 år. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 18Haller sparer på energien Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at give 4 selvejende haller tilskud til projekter, der sparer energi og/eller forbedrer klimaet. Det drejer sig om projekter i Silkeborg Sportscenter, Them Hallerne, Thorning Hallen og Gjern Kultur- og Idrætscenter, og de koster i alt 247.448 kroner. Da puljen, der er sat af til sådanne projekter, er på 500.000 kroner, har byrådet også besluttet at holde endnu en ansøgningsrunde. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 19Ny ferielov – ny afregningsmetode Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at fortsætte med at afregne feriepenge over 30 år. Der er tale om konsekvenserne af nye ferielov, der blev indfaset i 2019 og forrykkede ferie-året. Frem til 2050 vil udgiften i gennemsnit være på 6,8 mio. kr. Fra 2050 og frem vil der ske tilførsel til kassen. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 20Årets første budgettjek Silkeborg: Byrådet har godkendt en lang række ændringer af bevillinger efter årets første tjek af budget for anlæg. Byrådet er desuden blevet orienteret om, hvorvidt de reelle forbrug svarer til det budgetterede. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der vil blive brugt 14,4 mio. kroner på drift end budgetteret. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 21 og 22 og 23ØBG får tilskud til indkøb af fitness-udstyr Silkeborg: Byrådet har besluttet at give ØBG 410.000 kroner i tilskud til indkøb af fitnessudstyr. ØBG ønsker at kunne tilbyde foreningsfitness – blandt andet til den voksende familiegruppe, der følger deres børns træning fra sidelinjen. En anden målgruppe er teenagere, der ofte falder fra idrætsaktiviteter, der foregår på faste tidspunkter. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 24Ny styrelsesvedtægt Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at styrelsesvedtægten for Silkeborg bliver ændret. Blandt andet bliver den mere ensartet og overordnet. Nu skal de forskellige udvalg se nærmere på detaljerne, hvorefter den kommer til 2. behandling i byrådet. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 25Bedre forhold for handicappede ved Østre Søbad Silkeborg: Byrådet har efter anmodning fra Lene Fruelund fra Enhedslisten drøftet handicappedes adgang til Østre Søbad. Der var dog allerede bevilget penge til forbedringer tidligere på aftenen. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 26Byråd eller kommunalbestyrelse? Silkeborg Kommune: Byrådet har drøftet, hvorvidt det skal skifte navn til kommunalbestyrelse. Forslaget var stillet af Peter Sig Kristensen fra Enhedslisten. Argumentet var, at det dækker hele kommunen modsat byråd, der signalerer Silkeborg. Byrådet har vedtaget, at det bliver op til det nye byråd at beslutte, om navnet skal ændres. Byrådsmødet, mandag 31. maj, sag 27