Budgetforlig 2021

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Lolland Kommune

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Din Stemme og Lokallisten Lolland har den 5. oktober 2020 indgået forlig om budget 2021 og overslagsårene. Se budgetforliget her. 

""

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Din Stemme og Lokallisten Lolland har den 5. oktober 2020 indgået forlig om budget 2021 og overslagsårene.

Se budgetforliget her.