Budget 2023 udsendt i høring

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Læsø Kommune

Høringsperiode: tirsdag den 20. sept 2022 til tirsdag den 4. oktober. Kommunalbestyrelsens 2. behandlig og dermed den endelige vedtagelse af budgettet sker på møde den 13. oktober 2022.

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2023 på møde den 19. september 2022 Forud for 1. behandlingen har budgettet været drøftet på temamøder, og de forskellige udvalg har drøftet såvel sparemuligheder som udvidelsesønsker.

Høringsperiode: tirsdag den 20. sept 2022 til tirsdag den 4. oktober. Kommunalbestyrelsens 2. behandlig og dermed den endelige vedtagelse af budgettet sker på møde den 13. oktober 2022.

I forhold til budget 2022 aftalte kommunalbestyrelsen en besparelse på 2 % af budgetrammen.

Læsø Kommue modtager i 2023 ca. 8 mio i ekstraordinære statstilskud, fordelt på 4,9 mio som resultat af udviklingspartnerskabet med Indenrigsministeriet, der blev aftalt i 2021 og 3,1 mio i tilskud efter § 16, støtte til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Høringssvar kan fremsendes på mail til kommunaldirektør Kurt Bennetsen kugb@laesoe.dk - skriv gerne "høringssvar, budget 2023"  i emnefeltet.

Redegørelse for Budgetforslaget og bilag kan læses på hjemmesiden: Budget 2023