Borgerrådgiverens årsberetning

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Ringsted Kommune

Flere og flere borgere bruger Ringsted Kommunes borgerrådgiver, der det seneste år har haft 159 henvendelser fra borgere. Også et stigende antal af Ringsted Kommunes medarbejdere bruger funktionen.

Byrådet behandlede borgerrådgiverens årsberetning på Byrådsmødet mandag aften, og den viser blandt andet, at flere og flere bruger funktionen. Borgerrådgiveren i Ringsted Kommune oplever både flere henvendelser fra borgere og fra Ringsted Kommunes ansatte, der bruger borgerrådgiveren til sparring og læring.

Årsberetningen gælder året fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021. Det seneste år har borgerrådgiveren haft henvendelser fra 159 borgere mod 114 forrige indberetningsår. Antallet af klager er steget fra 245 forhold til 329 forhold. Andre borgerrådgiverfunktioner på Sjælland genkender tendensen. Sammenlignet med sidste årsberetning virker stigningen stor, men antallet af henvendelser til borgerrådgiveren forrige år var lavere end normalt pga. corona-situationen.

Borgmester Henrik Hvidesten siger:

”Det er glædeligt, at både medarbejdere og borgere ser ud til at have tage borgerrådgiver-funktionen til sig og bruger den aktivt. Grundstenen i borgerrådgiverfunktionen er at være med til at sikre, at vi skaber gode møder mellem borger og kommune. Og når vi ikke lykkes med det, kan borgerrådgiveren være med til, at vi lærer af vores fejl, så vi hele tiden udvikler vores sagsbehandling og kommunikation med borgerne”.

Borgerrådgiver Katrine Jensen siger:

”Det har været et år med flere henvendelser og derfor også mere travlhed i funktionen. Henvendelserne fra både borgere og medarbejdere ser jeg som et udtryk for, at de har taget funktionen til sig. Særligt oplever jeg en stigende efterspørgsel fra ledere og medarbejdere, der bruger funktionen til konkret sparring, læring og udvikling af deres sagsbehandling og møder med borgerne.

Som følge af den øgede anvendelse af borgerrådgiverfunktionen har de politiske partier bag det netop indgåede budgetforlig afsat flere ressourcer til borgerrådgiveren.

1Kontakt borgerådgiveren og læs mere

Vil du i kontakt med borgerrådgiveren i Ringsted Kommune kan du ringe på telefon 57 62 67 93 eller 23 99 48 14 eller skriv til borgerraadgiver@ringsted.dk.

Læs mere om borgerrådgiveren se evalueringerne af borgerrådgiverfunktionen og borgerrådgiverens årsberetning.