- Søgeresultat

Sådan vil finansministeren spare 1,4 mia. kr. om året på statslån til almene boliger

Finansministeren holder i et svar til Folketinget fast i omstridte statslån til almene boliger, og afviser en alternativ model, som vil bevare lånene hos de private realkreditinstitutter. De nye lån vil spare staten for 1,4 mia. kr. om året i 2025.

De økonomiske vismænd advarer mod lempelser

De offentlige finanser er sunde og måske endda overholdbare, skriver formændene for De Økonomiske Råd i en kronik i Berlingske i dag.

Regeringens skatteplan: Lavere skat og billigere biler

Regeringen er klar med et skatteudspil, der vil lette skatter og afgifter med 22 milliarder, viser fortrolige dokumenter. 

41 faglige organisationer kræver ændring af beskæftigelsespolitik

En lang række faglige organisationer et gået sammen om at kræve ændringer af reglerne for fleksjob og førtidspension. Dermed er dagsordenen formentligt sat for en af efterårets store politiske kampe.

Staten sparer på højere krav til grundkapital i almene boliger fra 2019

Staten sparer penge fra 2019, fordi kommunerne skal betale mere til almene boliger. Ministeren indikerer i svar til Folketinget, at kommunerne skal kompenseres over bloktilskud.

Skrotning af ferielov fra 1936 forbedrer det offentlige regnskab med omkring en mia. kr. om året

Forslaget til ny feriepengelov vil vi i en årrække forbedre de offentlige finanser med omkring en mia. om året fra 2020. Men størstedelen af pengene er ikke en varig effekt, advarer udvalg.

Nye regler for botilbud kan først forhandles på plads i 2018

En del af de nødvendige lovændringer for at opfylde en aftale, som skal sikre kommunerne en besparelse gennem mere fleksibel udnyttelse af boliger og botilbud til understøttende behandling kan først gennemføres i 2018.

Kommuner får millionbonus for at eksportere sociale klienter

Selv om regeringen har kritiseret kommuner, som eksporterer deres sociale klienter til andre kommuner, så giver staten op imod et par mio. kr. i bonus over udligningssystemet, hver gang en familie med sociale problemer flytter ud af kommunen. Bonussen var tiltænkt kommuner, som løser de sociale problemer.

Klar opbremsningstendens i dansk økonomi

Af Arne Ullum - arne@nb-medier.dk, NB Medier - kontakt@nb-medier.dk Klar opbremsningstendens i dansk økonomi I forhold til seneste opdatering af Økonomisk Ugebrevs KonjunkturBarometer for Dansk Økono...

Væksten i beskæftigelsen er dæmpet lidt

Antallet af lønmodtagere steg med 22.000 i første halvår, og dermed endte juni tallet lige under 2,7 mio. Selv om væksten i beskæftigelsen er faldet lidt, så nærmer beskæftigelsen sig nu rekorden fra 2008 på 2,735 mio.

Faldet i antallet af offentligt ansatte er stoppet for første gang siden 2015

Nye beskæftigelsestal viser, at antallet af ansatte i stat, regioner og kommuner under et var uændret i andet kvartal. Det er første gang siden første kvartal 2015 at den offentlige sektor ikke har reduceret antallet af medarbejdere.

Ændring af det skrå skatteloft vil primært nedsætte topskatten i provinsen

Der er kommet fokus på det skrå skatteloft efter regeringen har opgivet at ændre på topskatteprocenten og grænsen for at betale topskat. En ændring af det skrå skatteloft vil nedsætte topskatten i alle kommuner pånær i en gruppe af primært nordsjællandske kommuner med lave kommuneskatter. Se tallene for de enkelte kommuner her.