- Søgeresultat

Kommunalpolitikere ville opprioritere de ældre, hvis de fik tilført flere penge via bloktilskuddet, viser ny undersøgelse fra VIVE.

Se hvordan kommunalpolitikere prioriterer økonomien i gode og dårlige tider

Ny rapport viser, at de fleste kommunalpolitikere vil prioritere serviceforbedringer over skattelettelser, hvis bloktilskuddet steg. Omvendt er de mere tilbøjelige til skattestigninger, hvis bloktilskuddet faldt.

Idrætsfaciliteter følger ikke udviklingen i vækstkommuner

En række vækstkommuner har oplevet et fald i antallet af idrætsfaciliteter pr. indbygger i løbet af valgperioden. Se udviklingen i din kommune her.

Hovedstaden har fortsat klart færrest idrætsfaciliteter pr. indbygger

Mens enkelte vestjyske kommuner har op mod 100 idrætshaller pr. 100.000 indbygger, har Københavns Kommune blot 15,6. Generelt sakker de store byer langt efter yderkommunerne.
Flere handicappede demonstrerede i sommer 2021 foran Christiansborg, da de mener, at der blev afsat for få midler til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2022. KL var gået til forhandlingerne med et krav på 5,5 mia. kr., men det endte med en aftale, hvor man fik 1,4 mia. kr., som både skulle gå til handicappede og ældre.

Kommunalpolitikere prioriterer ikke handicapområdet højere end normalt

Trods massiv efterspørgsel efter flere midler til det specialiserede socialområde, ville kommunalpolitikere ikke tilføre området mærkbart flere midler end tidligere, såfremt de pludselig fik flere penge i bloktilskud, viser ny undersøgelse fra VIVE.
Faglærte medarbejdere i ældreplejen, i psykiatrien og på sygehusene er en mangelvare i de fleste af landets kommuner.

FOA: Desperat mangel på medarbejdere truer ældreplejen

Næsten hvert andet forsøg på at rekruttere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter ender forgæves. Der er brug for flere faglærte og en ny tilgang til ældreplejen, mener FOA.
Kommunerne skal satse mere på forebyggelse mener Gigtforeningen, som har fået beregnet besparelser for kommunerne, hvis de laver den investering.

Kommuner får kun lille del af gevinst ved forebyggelse og genoptræning

Det offentlige kan spare store beløb ved forebyggelse og genoptræning af gigtpatienter, men pengene lander i vid udstrækning hos andre end de kommuner, som skal bære udgiften.

Så meget kan din kommune spare med forebyggelser

Kommunerne kan spare mange tusind kroner pr. borger med gigt, hvis de satsede mere på forebyggelse og genoptræning. Se de potentielle besparelser for din kommune på tværs af forskellige grupper af gigtpatienter.
KL's formandsskab er nu så godt som sikre på, at borgmestrene har fået løst budgetkrisen for 2022. Men det er en kortsigtet glæde. Nu skal kommunerne blive enige om et nyt system.

Små ekstra bidrag redder KL ud af budgetkrise

Små ekstra besparelser i en række kommuner sikrer, at kommuner lever op til økonomiaftale trods mindre oprør mod sparekrav.

Se Kulturministeriets udbetalinger på tværs af kommunerne

Mellem kommunerne er der markant forskel på, hvor mange penge Kulturministeriet udbetalte til institutionerne i 2020. Institutionerne i København fik 42 procent af de områdefordelte midler. Se hvor mange penge din kommune forholdsvis har fået.
Borgmester Holger Schou Rasmussen (S) kommer til at rende indenrigsministeren på dørene for at finde en mere permanent løsning på Lollands store økonomiske udfordringer.

Byråd: Udligningsreformen er en ommer

Det er kun på grund af et særtilskud, at byrådet i Lolland Kommune kan få budgettet for 2022 til at hænge sammen. Udligningsreformen har ikke bragt kommunen i strukturel balance, så nu får indenrigsministeren endnu en henvendelse fra Lolland.
Arbejdet med en nye proces for fordeling af service- og anlægsrammer vil komme til at dominere både KØF i januar og topmødet i marts.

Frygten breder sig for udligningsopgør i KL

Topfolk i både kommuner og KL er ved at erkende, at sammenbruddet i år i den faseopdelte budgetproces kan true sammenholdet fremover i KL. Læs baggrunden her og forstå, hvordan tekniske og politiske udfordringer truer forude.

Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.