- Søgeresultat

Den globale økonomi viser meget mudrede signaler

Af Arne Ullum - [email protected], NB Medier - [email protected] Økonomisk Ugebrev Konjunkturbarometer for den globale økonomi viser en mindre svækkelse i forhold til seneste opdatering. Billedet ...

Ledigheden falder i kommuner med høj ledighed – og stiger lidt i kommuner med lav ledighed

Ledigheden udvikler sig vidt forskelligt i landets kommuner i først kvartal. Det generelle billede er, at kommuner med den højeste ledighed får flest i job, mens ledigheden gennemsnitligt stiger i kommuner med mindre ledighed. 

Der er stadig 70.000 flere jobsøgende end i 2008

Nye tal viser, at der er 170.000 personer, som leder efter et job. Det er stadig 77.000 flere end i andet kvartal 2008, da dansk økonomi brændte sammen.

Sådan vil finansministeren spare 1,4 mia. kr. om året på statslån til almene boliger

Finansministeren holder i et svar til Folketinget fast i omstridte statslån til almene boliger, og afviser en alternativ model, som vil bevare lånene hos de private realkreditinstitutter. De nye lån vil spare staten for 1,4 mia. kr. om året i 2025.

De økonomiske vismænd advarer mod lempelser

De offentlige finanser er sunde og måske endda overholdbare, skriver formændene for De Økonomiske Råd i en kronik i Berlingske i dag.

Regeringens skatteplan: Lavere skat og billigere biler

Regeringen er klar med et skatteudspil, der vil lette skatter og afgifter med 22 milliarder, viser fortrolige dokumenter. 

41 faglige organisationer kræver ændring af beskæftigelsespolitik

En lang række faglige organisationer et gået sammen om at kræve ændringer af reglerne for fleksjob og førtidspension. Dermed er dagsordenen formentligt sat for en af efterårets store politiske kampe.

Staten sparer på højere krav til grundkapital i almene boliger fra 2019

Staten sparer penge fra 2019, fordi kommunerne skal betale mere til almene boliger. Ministeren indikerer i svar til Folketinget, at kommunerne skal kompenseres over bloktilskud.

Skrotning af ferielov fra 1936 forbedrer det offentlige regnskab med omkring en mia. kr. om året

Forslaget til ny feriepengelov vil vi i en årrække forbedre de offentlige finanser med omkring en mia. om året fra 2020. Men størstedelen af pengene er ikke en varig effekt, advarer udvalg.

Nye regler for botilbud kan først forhandles på plads i 2018

En del af de nødvendige lovændringer for at opfylde en aftale, som skal sikre kommunerne en besparelse gennem mere fleksibel udnyttelse af boliger og botilbud til understøttende behandling kan først gennemføres i 2018.

Kommuner får millionbonus for at eksportere sociale klienter

Selv om regeringen har kritiseret kommuner, som eksporterer deres sociale klienter til andre kommuner, så giver staten op imod et par mio. kr. i bonus over udligningssystemet, hver gang en familie med sociale problemer flytter ud af kommunen. Bonussen var tiltænkt kommuner, som løser de sociale problemer.

Klar opbremsningstendens i dansk økonomi

Af Arne Ullum - [email protected], NB Medier - [email protected] Klar opbremsningstendens i dansk økonomi I forhold til seneste opdatering af Økonomisk Ugebrevs KonjunkturBarometer for Dansk Økono...