Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M), Finansminister Nicolai Wammen (S) og økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) holdt mandag doorstep om inflationshjælp. I den forbindelse forklarede Wammen, at han var klar til at forhandle med kommuner om sanktioner af servicerammen for 2022.

Usikkert om Wammen vil sanktionere kommunerne ved overskridelse

Det er uklart, om finansministeren vil sanktionere kommunerne for en eventuel overskridelse af servicerammen for 2022.

Sådan kan besparelser på administrationen fordeles

Flere borgmestre lægger op til et opgør mod en jævn rammebesparelse på administrationsudgifter. Her er konsekvenserne af tre metoder, som kan komme i spil til fordeling af besparelserne.

Trods refusion rammer dyre enkeltsager servicerammen hårdt

Kommunerne får modsat andre refusionsordninger ikke mere plads på servicerammen, når staten refunderer for dyre enkeltsager på handicapområdet. De stigende udgifter til enkeltsagerne går derfor ud over almenområdet.
Dyre enkeltsager på handicapområdet bliver ved med at stige. Selvom staten er kommet med en håndsrækning i form at hæve refusionerne til kommunerne, så står kommunerne i den situation, at de ikke kan bruge pengene, for de belastes fuldt ud på servicerammen af hele beløbet.

Kommuner: Dyre sager på handicapområdet vil stige i 2022 og 2023

Selvom dyre enkeltsager på det specialiserede socialområdet har været stigende de seneste år, så fortæller flere kommuner til NB-Økonomi, at det steg igen i 2022 og vil stige i 2023.

Massiv forskel i andelen af ældre der modtager ældrepleje på tværs af landet

Næsten tre gange så stor en andel af de ældste borgere i København modtager ældrepleje i forhold til i Vallensbæk. Kommuner med mange plejekrævende borgere kan blive presset af udligningssystemet.
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) beroliger kommunerne i forhold til frisætning af folkeskolen.

Minister beroliger kommunerne: I beholder ansvaret for folkeskolerne

Folkeskolerne bliver ikke sat så fri, at kommunerne bliver kørt ud på et sidespor. Det forsikrer børne- og undervisningsministeren på topmøde.
Samtidig med at der kommer flere ældre, bliver der tilsyneladene færre SOSU'er, som kan hjælpe de ældre. I hvert fald faldt optaget på erhvervsuddannelserne indenfor omsorg, sundhed og pædagogik med cirka otte procent i 2022 sammenlignet med 2021.

Optagne på erhvervsuddannelser er det laveste i ti år

I 2022 begyndte 64.000 elever på en erhvervsuddannelse, hvilket er et fald på 13 procent sammenlignet med 2021. Det er det laveste antal i mere end ti år.

Her er kommunerne med konsekvent underbudgettering på socialområdet

'Man er jo altid mindst et halvt år bagefter,' siger borgmester i Sønderborg Kommune, der ligesom flere andre kommuner årligt har underbudgetteret socialområdet fra 2018 til 2021. Se hvor ofte din kommune har underbudgetteret socialområdet her.
På tværs af hele landet kan kun to kommuner sige sig helt fri fra at have underbudgetteret området i mindst ét år i løbet af perioden.

Halvdelen af landets kommuner underbudgetterer konsekvent det specialiserede socialområde

96 kommuner har underbudgetteret det specialiserede socialområde i mindst et år i perioden 2018 til 2021, mens halvdelen konsekvent har underbudgetteret i alle år.

Vækstkommuner kompenseres først efter tre år for stigende folketal

Kommuner med vækst i folketallet må selv lægge ud for dele af udgiftsstigningen til flere borgere i tre år på grund af udligningssystemet. Det kan presse kommuner med lav likviditet, da udgiften for stigende folketal falder på dag ét.
Finanansminister Nicolai Wammen (S) kunne spare omkring en halv milliard kroner om året, hvis kommuner og regioner kun fik demografisk dækning efter den metode, som Det Økonomiske Råd bruger til at beregne ekstraudgiften på grund af flere ældre.

Finansministeriets demografiberegning sikrer kommuner halv milliard ekstra

Staten kunne fra 2030 spare 4,5 milliarder kroner årligt, hvis Finansministeriet ændrer beregning af det demografiske træk og følger metode fra Det Økonomiske Råd.
Sigurd Agersnap (t.v.) fra SF har stillet finansminister Nicolai Wammen (S) er §20-spørgsmål om den strukturelle beskæftigelse.

Wammen vil øge arbejdsudbud selv hvis den strukturelle beskæftigelse stiger

Selv hvis den strukturelle beskæftigelse viser sig at være 45.000 personer højere, end man aktuelt regner med, så vil regeringen fortsætte deres planlagte arbejdsudbudsreformer. Det viser en debat mellem SF og Wammen i Folketingssalen.