Af en ny undersøgelse fremgår det bl.a. i hvor høj grad, det spiller en rolle for de kommende ældre om plejehjemmet er kommunalt eller privat.

Fremtidens ældre: Kun 13 procent vil vælge et kommunalt plejehjem

Det er tidligere påvist, at ældrebefolkningen er inden i en bevægelse, hvor flere vælger privat hjemmepleje. Nu viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, at kun lidt over hver 10. af de kommende ældre vil vælge et kommunalt plejehjem. De fleste har mistet tilliden til kvaliteten af fremtidens ældrepleje.
Ifølge Mette Frederiksen skal der gennemføres store forandringer af velfærdssamfundet, hvis der også i fremtiden skal være plads til at yde en god velfærd.

Mette Frederiksen vil lægge helhedsplan for velfærdssamfundet

Mette Frederiksen siger fra Folketingets talerstol i sin åbningstale, at regeringen vil invitere til forhandlinger om en helhedsplan for velfærdssamfundet, der skal række 15 år ud i fremtiden.
Regeringen skal ved Folketingets åbning redegøre for, hvilke love de forventer at foreslå ændret i det kommende folketingsår. NB-Økonomi har samlet de afsnit, som nævner eller omhandler kommunerne.

Her er det kommunale lovkatalog

NB-Økonomi har samlet alle de afsnit i regeringens lovkatalog, som omhandler eller omtaler kommunerne. Se uddraget her.
Den partnerskabsaftale, som Lolland har indgået med Indenrigs- og boligministeriet er ifølge Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen ikke det papir værd, som den er skrevet på.

Borgmester om partnerskabsaftale: Ikke det papir værd den er skrevet på

Lollands borgmester skaber tvivl om udviklingsværdien af de partnerskabsaftaler, som lægger beslag på næsten halvdelen af de ordinære 350 millioner kroner i særtilskudspuljen.
Konservative byrådspolitikere vil ikke være med til at bygge endnu en svømmehal i Hjørring Kommune. De er dermed ikke med i budgettet for 2023.

Jyske lokalpolitikere nægter at bevilge penge til flere svømmehaller

Konservative politikere i Hjørring har sat foden ned. De vil ikke bevilge penge til en ekstra svømmehal i en kommune, der allerede har syv i forvejen til de 64.000 borgere.
Finansminister Nicolai Wammen er klar i mæglet i et folketingssvar til Troels Lund Poulsen. Regeringen har ikke afsat midler af til højere løn i den offentlige sektor i finansloven for 2023. Højere løn er ellers et af statsministerens valgkampsløfter.

Mette Frederiksens løfte om højere løn er ikke afsat på regeringens egen finanslov

Statsministerens valgkampsløfte om lønforhøjelser til visse grupper af offentlige ansatte er ikke afsat på regeringens udspil til en finanslov for 2023. Det bekræfter finansministeren i et folketingssvar til Venstre.
"Vi blev latterliggjort" siger borgmester Kasper Ejsing Olesen fra Kerteminde om de kommuner, som år efter år har sparet for at undgå skattestigninger, som kunne udløse sanktioner.

Sanktioner på 425 mio. kr. udløser krise i budgetproces

Et borgmestermøde i går, torsdag, endte i krise, efter en række kommuner stod fast på skattestigninger og udløser samlet sanktion på 425 mio. kr. til fordeling mellem alle kommuner.
Fiannsminister Nicolai Wammen står i et brev til KL fast på, at kommunerne selv skal finde pengene til at dække effekten af ministeriets fejlskøn for inflationen.

Regeringen står bomfast: Kommuner skal spare 1,4 milliarder kroner nu

Regeringen udløser akut sparerunde på op til 1,4 milliarder kroner i landets kommuner på budgettet for 2022, og samtidig skal kommunerne genåbne budgetterne for 2023 for at finde nye besparelser. Det fastslår finansministeren i et endeligt afslag om inflationshjælp til kommunerne.
Mette Frederiksen (S) havde et nytårsønske i sin nytårstale i starten af året. Hun ville have en ældrelov. Det ønske har hun dog ikke fået opfyldt, da regeringen efter ni måneder og en ekspertrapport ikke har fremlagt et udspil endnu.

Regeringen har ingen løsning på ældrelov i ny 2030-plan

Ny 2030 plan fra regeringen vil omprioritere i den offentlige sektor. Ikke mindst på ældreområdet. Her skal ældreloven spille en rolle. Men regeringen har ikke fremlagt et udspil om ældrelov endnu, selvom de har haft ønsket i ni måneder.
Finansministeren præsenterede fredag morgen regeringens 2030 plan. De ønsker at sætte en række reformer i gang, der kan få 40.000 i arbejde, som ellers ikke tidligere har været muligt at få ind på arbejdsmarkedet.

Nye reformer skal få 40.000 i arbejde

Regeringen vil få 40.000 uden for arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Det drejer sig om at få blandt andet borgere med ikke vestlig baggrund i arbejde, nedbringe sygefraværet og få flere fra langtidsledig ud i arbejde.
Finansminister Nicolai Wammen (S) fremlægger fredag regeringens økonomiske plan frem mod 2030.

Regeringen afsætter fem milliarder kroner til velfærd i 2030

Regeringen vil udvide økonomisk råderum frem mod 2030 med 15 milliarder kroner uden at vise hele vejen derhen.
Siden handicaporganisationerne demonstrerede mod manglende penge i økonomiforhandlingerne til netop det område tilbage i juni 2021, er der ikke sket meget. Regeringen har med sin nye 2030 plan heller ikke kommet med idéer eller løsninger til, hvordan handicapområdet så skal prioritere midlerne fremadrettet.

Regeringens 2030 plan nævner ikke det specialiserede socialområde

Der afsættes ikke midler specifikt til handicapområdet i regeringens nye 2030 plan. Faktisk er det specialiserede socialområde ikke nævnt i den 182 siders lange plan.