Her er kommunerne med konsekvent underbudgettering på socialområdet

'Man er jo altid mindst et halvt år bagefter,' siger borgmester i Sønderborg Kommune, der ligesom flere andre kommuner årligt har underbudgetteret socialområdet fra 2018 til 2021. Se hvor ofte din kommune har underbudgetteret socialområdet her.
På tværs af hele landet kan kun to kommuner sige sig helt fri fra at have underbudgetteret området i mindst ét år i løbet af perioden.

Halvdelen af landets kommuner underbudgetterer konsekvent det specialiserede socialområde

96 kommuner har underbudgetteret det specialiserede socialområde i mindst et år i perioden 2018 til 2021, mens halvdelen konsekvent har underbudgetteret i alle år.
Der er ikke nogen sammenhæng mellem minimumsnormeringer og forældres tilfredshed med daginstitutionerne, viser ny analyse.

Benchmark: Bedre normeringer og højere udgifter i daginstitutioner giver ikke mere tilfredshed

I ny analyse finder Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed ingen sammenhæng mellem hverken normeringer eller kommunernes udgifter på dagtilbudsområdet og forældrenes tilfredshed med daginstitutionen.

Vestjyske forældre er mest tilfredse med daginstitutionerne

Benchmarkinganalyse viser, at tilfredsheden med daginstitutionerne i forhold til rammevilkårene er højest i Vestjylland. Se tallene for alle kommuner her.

Så hårdt vil jævn administrationsbesparelse ramme hver kommune

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor stor en andel af administrationsudgifterne der skal spares, hvis alle kommuner skal spare samme beløb pr. indbygger. Se tallet for din kommune her.
De seneste år har det været svært at få fat i både håndværkere og byggematerialer, mens priserne på byggeri og anlæg er steget. Nye tal indikerer, at den udvikling er vendt.

Byggevirksomheder oplever en stigende mangel på efterspørgsel

Stadigt færre bygge- og anlægsvirksomheder mangler arbejdskraft, mens manglende efterspørgsel i stedet er et stigende problem.

Forskel i aldersfordeling ændrer billedet af ældreudgifter markant

Ældreudgifter opgøres ofte pr. 65+ årig. Men tager man højde for den forskellige aldersfordeling af ældre på tværs af landets kommuner, så får man et ganske anderledes billede af den service, kommunerne kan levere på ældreområdet. Se tallene for alle kommuner her.
Efter mange år med stigende beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen, så viser nye tal et svagt fald i beskæftigelsen i 2022. Det kan være tegn på en kommende økonomisk afmatning.

Beskæftigelsestal for byggeriet viser første tegn på afmatning

For første gang siden 2009 var der i 2022 fra første kvartal til fjerde kvartal et fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen. Trods faldet ligger beskæftigelsen fortsat historisk højt.

København sidder stadig på næsten 20 procent af anlægsrammen

De netop offentliggjorte kommunale budgetter viser enorme forskelle i kommunernes anlægsudgifter for 2023. København sidder stadig på broderparten af anlægsrammen. Se tal for alle kommuner her.
De tre partiledere fra henholdsvis Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne, som tilsammen udgør flertalsregeringen, var i dag samlet i Folketinget i forbindelse med statsministerens redegørelse. Allerede inden for den kommende måned planlægger de lovforslag, som vil påvirke kommunerne.

Her er kommunernes lovkatalog

Regeringen præsenterede i eftermiddag et lovkatalog, som kun gælder frem til vinterferien. Få her et overblik over alle planlagte lovændringer, der vedrører kommunerne.
På rådhuset i Hedensted Kommune er man frustreret over, at man skal bruge flere penge og ressourcer på nye statslige krav til revision, når regeringen samtidig siger, at der skal spares massivt på den kommunale administration.

Nye omfattende administrationskrav til kommunerne, mens de skal spare milliarder

Selvom regeringen vil have kommunerne til at spare massivt på administration, så er der netop indført omfattende nye statslige revisionskrav for kommunerne. I Hedensted betyder det en stigning i revisionsudgifterne på 20 procent.
Fra hovedscenen på Kommunaløkonomisk Forum (KØF) opfordrede chefredaktør hos NB-Medier, Arne Ullum, kommunerne til at skabe en bedre kultur for den politiske ledelse.

Her er Arne Ullums centrale budskaber fra KØF

Chefredaktør for NB-Medier, Arne Ullum, indtog fredag talerstolen på Kommunaløkonomisk Forum. Her er hans overordnede pointer.