Overvismand Carl-Johan Dalgaard mener, at arbejdsmarkedet vil stabilisere sig indenfor en overskuelig fremtid. Men en strammere finanspolitik og nemmere tilgang for udenlandsk arbejdskraft vil afhjælpe udfordringen.

Overvismand: Presset på arbejdsmarkedet kan være midlertidigt

Overvismand Carl-Johan Dalgaard forudser, at en del af manglen på arbejdskraft i mange brancher er et midlertidigt fænomen, men han mener alligevel, at politikerne med rette kan hjælpe udviklingen på vej.
Ifølge AE-rådet vil det kræve et løft af kommunernes økonomi på hele 20 milliarder kroner i forhold til i dag, hvis man skal levere uændret service pr. borger. Det skyldes især det stigende antal ældre.

Analyse: Velfærdslov vil koste 20 mia. kr. i 2030

Ifølge ny analyse fra AE-rådet skal kommunerne i alt have 20 mia. kr. mere i 2030 end i dag, hvis de skal levere uændret service.
I byggebranchen er manglen på arbejdskraft højere end før finanskrisen. Blandt andet derfor foreslår vismændene nu, at man skal gøre mere for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Vismænd anbefaler at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

I vismændenes efterårsrapport får regeringens udspil om arbejdsmarkedsreformer en hård medfart. Vismændene anbefaler, at man ser mere mod udenlandsk arbejdskraft for at løse den kortsigtede udfordring.
Regeringen præsenterede tirsdag et særdeles ambitiøst boligudspil, som skal sikre 22.000 flere billige boliger i de store byer. Selvom det kommer til at koste 10 mia. kr., så rammer det hverken statens eller kommunernes økonomi.

Forstå på tre minutter: Sådan fandt regeringen 10 mia. til nye boliger

Regeringen kunne i går præsentere en fuldt finansieret plan for 22.000 nye boliger til 10 mia. kr. uden hverken statens eller kommunernes finansiering. Forstå her, hvordan det kan lade sig gøre.
Det Økonomiske Råds Sekretariat med overvismand Carl-Johan Dalgaard i spidsen, anbefaler regeringen at stramme finanspolitiken mere i 2022, end man umiddelbart har lagt op til.

Vismænd: Finanspolitikken skal strammes yderligere

Ifølge vismændene bør finanspolitikken strammes mere, end regeringen har lagt op til i 2022. I alt forventes BNP at vokse med fire procent i år, og højkonjunkturen er tilbage.
"Selve vores udspil er ikke noget, der vil dræne kommunekasserne," sagde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) ved præsentationen af regeringens boligudspil.

Boligudspil ‘vil ikke dræne kommunekasserne’

Ved præsentationen af regeringens forslag om 22.000 nye almene boliger i primært hovedstadsområdet slår indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) fast, at kommunerne ikke vil opleve en negativ økonomisk påvirkning ved forslaget.

Idrætsfaciliteter følger ikke udviklingen i vækstkommuner

En række vækstkommuner har oplevet et fald i antallet af idrætsfaciliteter pr. indbygger i løbet af valgperioden. Se udviklingen i din kommune her.

Hovedstaden har fortsat klart færrest idrætsfaciliteter pr. indbygger

Mens enkelte vestjyske kommuner har op mod 100 idrætshaller pr. 100.000 indbygger, har Københavns Kommune blot 15,6. Generelt sakker de store byer langt efter yderkommunerne.

Så meget kan din kommune spare med forebyggelser

Kommunerne kan spare mange tusind kroner pr. borger med gigt, hvis de satsede mere på forebyggelse og genoptræning. Se de potentielle besparelser for din kommune på tværs af forskellige grupper af gigtpatienter.

Se Kulturministeriets udbetalinger på tværs af kommunerne

Mellem kommunerne er der markant forskel på, hvor mange penge Kulturministeriet udbetalte til institutionerne i 2020. Institutionerne i København fik 42 procent af de områdefordelte midler. Se hvor mange penge din kommune forholdsvis har fået.

Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.

Coronaledigheden er lav, men de store byer halter efter

På landsplan er ledigheden faldet til det laveste niveau i 12 år, men mellem kommunerne er der stor forskel på, hvordan ledigheden har udviklet sig siden corona ramte landet i foråret 2020. Se tal for alle kommuner her.