Regeringen fremlagde på et pressemøde i dag, mandag, reformudspillet Danmark kan mere III. Her var et af hovedbudskaberne, at kommunerne skal spare 2,5 milliarder kroner på administration.

Regeringen: Kommuner skal spare 2,5 mia. kr. på administration

Regeringen lægger i nyt reformudspil op til, at kommunerne skal spare 2,5 mia. på bureaukrati, og vil desuden indkalde til trepartsforhandlinger for at løse rekrutteringsudfordringerne i kommunernes store velfærdsområder.
Det er markant mindre end fem procent af kommunernes administrationsudgifter der bliver sparet, hvis kommunerne i alt skærer 2,5 milliarder kroner af administrationen.

Regeringen puster besparelse på administration kunstigt op

Ifølge regeringen vil det svare til fem procent, hvis man sparer på administration og registreringer i kommunerne. Men procentsatsen er pustet kunstigt op. Læs baggrunden her.
Det var på et bagtæppe af stigende inflation, krig i Europa og et meget stort pres på arbejdsmarkedet, at Nationalbankdirektør Lars Rohde i dag præsenterede bankens udsigter for dansk økonomi. Risikoen for en pris-løn spiral er den største aktuelle bekymring.

Nationalbanken: Finanspolitikken bør strammes markant

Ifølge Nationalbankdirektør Lars Rohde bør finanspolitikken dæmpe kapacitetspresset med hele 1 procent af BNP udover det, der ligger i regeringens finanslovsforslag. Det svarer til omtrent 27 milliarder kroner. Finansministeren afviser forslaget.

Her rammer de stigende energipriser hårdest

Der er markante forskelle på, hvor sårbare kommunerne er over for stigende energipriser. Nogle kommuner har tre gange så høje energiudgifter pr. indbygger som andre.
Statsminister Mette Frederiksen (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) kan ikke sige i den forestående valgkamp, at regeringen har løftet kommunernes økonomi udover demografien i de årlige økonomiaftaler. Facit er, at man kun netop har dækket demografien.

Facit for fire år med S-regering: Kun penge til uændret kommunal service

En gennemgang af de seneste fire års økonomiaftaler viser, at de 5,9 milliarder kroner, som regeringen har løftet kommunernes økonomi med, kun akkurat dækker demografien og prisstigningerne i 2022.
Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) har netop fordelt rammerne til skatteændringer i 2023. Her er der lagt vægt på, at kommunerne får muligheden for at hæve skatten med nogenlunde samme procentsats.

Rammerne til skatteændringer er tildelt: Se resultatet her

Indenrigs- og Boligministeriet har netop meddelt, hvor stor en del af rammerne til tilskud til nedsættelse af skatten og skattestigning uden sanktion, som hver kommune får i 2023.
Allerød Kommune håber på at få grønt lys fra Indenrigs- og Boligministeriet til en gennemføre en skattestigning for i alt 65,8 millioner kroner. Det svarer til en stigning i udskrivningsprocenten på et point.

Skattestigninger på et procentpoint er på bordet i tre kommuner

14 kommuner vil samlet set hæve skatten med 721,5 millioner kroner. Mellem de 14 kommuner er der stor forskel på, hvor hårdt det vil ramme borgerne. Læsø vil omvendt gennemføre den relativt største skattenedsættelse.

København sænker skatten men risikerer alligevel årlig sanktion på 62 millioner

Hvis ikke kommunerne i løbet af den faseopdelte budgetproces formår at bremse de planlagte skattestigninger, så vil det medføre voldsomme sanktioner i alle kommuner.

Seniorpension neutraliserer en femtedel af udligningsreformens effekt

Allerede med den nuværende fordeling af seniorpensionister sender ydelsen 290 millioner kroner fra bykommuner til yderkommuner. Det neutraliserer dermed omtrent 20% af udligningsreformen.

Tilgangen til seniorpension stiger væsentligt hurtigere end ventet

Markant flere får seniorpension, end regeringen forventede for bare et år siden. Det seneste år er der kommet 7.500 flere personer på ydelsen. Det presser kommunernes økonomi.
Udligningsreformen, som et bredt flertal af Folketingets partier vedtog i foråret 2020, tager ikke højde for udviklingen i antallet af seniorpensionister. Blandt andet derfor lander kompensationen til kommunerne skævt.

Derfor kompenseres kommunerne skævt for seniorpension

Nogle kommuner har et nettotab på seniorpension på store millionbeløb, mens andre kommuner har en tilsvarende gevinst. Forstå her, hvorfor kompensationen rammer skævt.
På rådhuset i Aalborg Kommune har man tabt 118 millioner kroner på værdipapirer i første halvår 2022. Det rammer hårdt i kommunen, der i forvejen har en lav likviditet.

Kommuner taber milliarder på værdipapirer

På grund af kursfald på aktier og især obligationer i løbet af 2022 har kommunerne tabt flere milliarder i likviditet i årets første halvår.