I Aarhus Kommune skal de finde 280 millioner kroner.

Ny stor plan: Aarhus Kommune skifter gear på socialområdet

Aarhus Kommune skifter gear på socialområdet og finder 280 millioner internt ved blandt andet at optimere og effektivisere. "Vi står ved en skillevej," siger rådmand Anders Winnerskjold.
Region Midt- og Syddanmark har det største merforbrug, viser ny analyse.

Mellemstore kommuner har sværest ved at ramme budgetterne på socialområdet

Fire ud af fem kommuner havde et merforbrug på det specialiserede socialområde i 2021. Nu viser en ny undersøgelse, at det er de mellemstore kommuner, der rammer mest forbi budgetskiven.
Det har været svært for kommunerne at få et overblik over, hvor meget man bruger pr. borger på det specialiserede socialområde. Ny analyse peger på, at kommunerne i gennemsnit bruger mellem 8.000-10.000 kr. pr. borger.

Sådan er gennemsnitsbudgettet per borger på socialområdet

Kommunerne og socialcheferne efterspørger mere data på socialområdet. Nu viser en ny analyse, hvad kommunernes budget er på socialområdet per borger i kommunen.
Venstres nye udspil indeholder syv principper for psykiatrien.

Venstre bruger næsten alle sundhedspengene fra 2030-planen på psykiatri

Venstre afsætter i deres 2030-plan 4,5 milliarder til sundhed og psykiatri. Nu viser partiets sundhedsudspil, at næsten alle pengene skal gå til psykiatrien. Se udspillet her.
Regeringen laver en smart talfinte, hvor det ser ud som om, de løfter psykiatrien mere, end de reelt gør.

Talgymnastik puster psykiatriplanen op

Reelt vil der ikke være noget løft af psykiatrien i 2025 og 2026, da man bare afsætter samme beløb som i 2024.
Tidligst i 2028 mener regeringen, at den har et godt nok overblik til at vurdere, om kommunerne skal beholde handicapområdet.

Socialminister mener, at kommuner skal beholde handicapområdet til minimum 2028

Kommunerne kan godt indstille sig på at beholde handicapområdet de næste mange år. Social- og ældreminister Astrid Krag vil tidligst se på opgavefordelingen i 2028. Det afføder kritik.
Det var ikke mange penge, finansminister Nicolai Wammen havde med til psykiatrien ved præsentationen af regeringens finanslovsforslag.

Regeringen afsætter småpenge til psykiatrien med finansloven

Der kommer ikke de store penge til psykiatrien i finansloven for 2023 eller 2030-planen, selvom regeringen i sit udspil til psykiatriforhandlingerne lovede, at psykiatrien skulle løftes af finanslovene.

Se din kommune: Fald i antallet af anbragte børn og unge

De sidste fem år er der sket et fald i antallet af anbragte børn og unge. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Se udviklingen i din kommune her.

Sundhedsprofessor: Stigende udgifter til handicapområdet vil gå ud over velfærden

Borgere med komplekse udfordringer på det specialiserede socialområde driver udgifterne, viser analyse fra KL. Det kan presse regeringen midt i økonomiforhandlingerne. Det vil få konsekvenser for velfærden, siger sundhedsprofessor.
Der er debat om, hvor dyrt regeringens handicapudspil bliver for kommunerne. Professor Jakob Kjellberg siger, det bliver både og.

Uenighed om hvor dyrt handicapudspillet bliver

Der er stor uenighed om, hvor dyrt regeringens nye handicapudspil bliver for kommunerne. Ifølge VIVE's Jakob Kjellberg er svaret et både og, da det også er omkostningsfuldt at give et forkert tilbud.
Socialchef i Nyborg Kommune Vickie Kramer er bekymret for, at regeringens nye udspil på handicapområdet vil medføre yderligere bureaukratisering.

Kritik af handicapudspil: Dyrt og bureaukratisk

Det bliver dyrt og bureaukratisk. Sådan lyder kritikken af regeringens nye handicapudspil, hvis mange forslag også minder om den eksisterende organisering på socialområdet.
Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde er langt om længe kommet.

Evaluering er kommet: Kommunerne kan ånde lettet op

I evalueringen af det specialiserede socialområde bliver det slået fast, at kommunerne ikke tager primære økonomiske hensyn, når de visiterer borgere med handicap. Der lægges heller ikke op til en ændret opgavefordeling mellem kommunerne og regionerne.