Der er meget, der fungerer rigtig godt, men der er også masser af plads til forbedring. Derfor skal vi gentænke hele vores beskæftigelsesindsats, siger Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

KL vil gentænke den aktive beskæftigelsesindsats med nyt udspil

Medarbejderne skal have lov til at bruge deres faglighed til at levere den bedste indsats til borgerne, og der skal tages ordentlig hånd om de udsatte borgere. Med et nyt udspil vil KL gentænke hele beskæftigelsesindsatsen med fem konkrete anbefalinger.
Beskæftigelsen vil falde med over 100.000 personer frem mod 2024, forudser vismændende i ny rapport, som blev lanceret på et pressemøde tirsdag. Her blev overvismanden Carl-Johan Dalgaard bedt om at forholde sig til effekterne af Socialdemokratiets skatteudspil.

Overvismand: Ingen fagøkonom kan forklare den historisk lave arbejdsløshed uden at pege på jobcentre...

De kommende år vil godt 100.000 miste deres job, vurderer Det Økonomiske Råd i sin nye rapport. Overvismand stiller spørgsmål ved, om tiden er inde til store besparelser på jobcentrene.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard håber, at Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa Kommune med det kommende frikommuneforsøg får bevist, at beskæftigelsesindsatsen bliver bedre, når kommunerne slipper for stive proceskrav. Men flere forskere stiller spørgsmålstegn ved, om politikerne i virkeligheden tør slippe styringen forud for endnu et frikommuneforsøg.

Det ene frikommuneforsøg afløser det andet: Politikerne tør i virkeligheden ikke at overlade styring...

Snart føjer endnu et forsøg sig til rækken af en stribe tidligere forsøg på at sætte kommunerne fri af statens styring. Selv om tidligere forsøg har givet positive resultater, kniber det med at ændre på praksis. Det bunder i mistillid fra Christiansborg, mener to forskere.
Hillerød er blandt de fire kommuner, som Beskæftigelsesministeriet har valgt til frikommune på beskæftigelsesområdet.

Fire kommuner udpeget som frikommuner på beskæftigelsesområdet

Regeringen har udvalgt kommunerne Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa som frikommuner på beskæftigelsesområdet. De såkaldte velfærdskommuner skal i videst mulige omfang sættes fri af statslig regulering. Nu begynder en ny hverdag for de ansatte i jobcentret, fortæller udvalgsformand.
FOA-formand Mona Striib forudså den dårlige situation, som fagbevægelsen er havnet i nu: Det er svært at høste befolkningens corona-sympati for varme hænder i forhandlingerne om nye overenskomster.

Slutspurt i OK-forhandlinger: Statens aftale presser kommunale lønmodtagere

ANALYSE: Det bliver ikke let. Og måske bliver det kontant, når KL og fagbevægelsen i weekenden indleder slutspurten mod ny overenskomster for ansatte i kommuner og regioner. Den forudgående aftale for de statsansatte har givet panderynker hos topforhandleren Mona Striib.