Finansministeren præsenterede fredag morgen regeringens 2030 plan. De ønsker at sætte en række reformer i gang, der kan få 40.000 i arbejde, som ellers ikke tidligere har været muligt at få ind på arbejdsmarkedet.

Nye reformer skal få 40.000 i arbejde

Regeringen vil få 40.000 uden for arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Det drejer sig om at få blandt andet borgere med ikke vestlig baggrund i arbejde, nedbringe sygefraværet og få flere fra langtidsledig ud i arbejde.
Siden handicaporganisationerne demonstrerede mod manglende penge i økonomiforhandlingerne til netop det område tilbage i juni 2021, er der ikke sket meget. Regeringen har med sin nye 2030 plan heller ikke kommet med idéer eller løsninger til, hvordan handicapområdet så skal prioritere midlerne fremadrettet.

Regeringens 2030 plan nævner ikke det specialiserede socialområde

Der afsættes ikke midler specifikt til handicapområdet i regeringens nye 2030 plan. Faktisk er det specialiserede socialområde ikke nævnt i den 182 siders lange plan.
Der er stor forskel på, hvor meget opsyn med en voksen, børnene har i fritidstilbuddene rundt om i landet. Ny VIVIE-rapport viser, at der kan være alt fra én til over fyrre børn pr. voksen i de tilbud, der primært er for skolebørn fra 0-6 klasse.

Store forskelle på normeringer i fritidstilbud

Ny undersøgelse kortlægger for første gang normeringerne i fritidstilbud for børn op til 6. klasse. Den afslører, at der er store forskelle på normeringer i de forskellige tilbud.

Nu letter presset på byggesektoren

Siden februar 2022 er forventningerne til omsætningen, beskæftigelse og licitation i byggebranchen forsat én vej. Nemlig ned. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Christine Brochdorf, der er kommunaldirektør i Egedal Kommune, har arbejdet med at afbureaukratisere i et par år. De er næsten i mål nu.

Egedal Kommune er snart i mål med afbureaukratisering

I Egedal Kommune har man sat sig ned og fået et overblik over regler, kommunen selv har opfundet. Dem er man gået i gang med at reducere eller fjerne én efter én. Det arbejde er kommunen snart i mål med.

Kontanthjælpsudgifterne er på laveste niveau i 15 år

Nye tal viser, at udgifterne til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge er på et lavt niveau, hvis man sammenligner udviklingen over de seneste 15 år. Det er godt nyt, hvis Danmark er på vej ind i en recession.
Det vil koste statskassen 2,75 mia. kr. (1,25 mia. kr. efter tilbageløb) at hæve sosuers og sygeplejerskers løn med 2.000 kr. om måneden. Forhandlingsreserven til finansloven for 2023 er dog kun på knap 0,6 mia. kr. Det skriver Nicolai Wammen til Karsten Hønge.

Prisen på at hæve sosuer og sygeplejerskers løn er næsten tre milliarder

Det vil koste knap tre mia. kr. at hæve sosuer og sygeplejerskers løn med fem procent. Det viser nyt folketingssvar fra finansministeren.
Regeringen laver en smart talfinte, hvor det ser ud som om, de løfter psykiatrien mere, end de reelt gør.

Talgymnastik puster psykiatriplanen op

Reelt vil der ikke være noget løft af psykiatrien i 2025 og 2026, da man bare afsætter samme beløb som i 2024.
Det er markant mindre end fem procent af kommunernes administrationsudgifter der bliver sparet, hvis kommunerne i alt skærer 2,5 milliarder kroner af administrationen.

Regeringen puster besparelse på administration kunstigt op

Ifølge regeringen vil det svare til fem procent, hvis man sparer på administration og registreringer i kommunerne. Men procentsatsen er pustet kunstigt op. Læs baggrunden her.
Over halvdelen af de 17 kommuner, som har besvaret spørgeskemaet fra NB-Økonomi mener ikke, at regeringen har udvist ansvarlighed, når de ikke vil hæve servicerammen. Flere borgmestre vil nu anbefale kommunalbestyrelserne at indføre delvis ansættelsesstop i 2022.

6 ud af 17 kommuner vil indføre delvis ansættelsesstop allerede i 2022

Delvis ansættelsesstop kan blive konsekvensen i seks ud af 17 kommuner i resten af 2022. Det er i hvert fald, hvad seks borgmestre vil anbefale kommunalbestyrelsen ifølge en ny rundspørge fra NB-Økonomi.
Michael Ziegler (K), der er borgmester i Høje Taastrup, har tordnet mod regeringens politik, som ifølge ham vil føre til en minusvækst i kommunerne på 0,05 procent. Kommunerne har fra første til andet kvartal 2022 oplevet en minusvækst i antallet af fuldtidsbeskæftigede på 0,07 procent. Dog har kommunerne stadigvæk flere ansatte i 2022, sammenlignet med før coronaen.

Antallet af kommunalt ansatte er faldet i 2. kvartal, mens det er steget i staten

Nye tal viser, at antallet af offentlige fuldtidsbeskæftigede i kommunerne er faldet svagt i andet kvartal 2022. I samme periode er antallet af ansatte steget i staten. Regionerne har været hårdest ramt.

Færre kommuner oplever større stigning i indkomstskatterne

Fra 2020 til 2021 oplevede færre kommuner en markant stigning i indkomstskatten, end de gjorde året før. Det viser nye tal.