I nogle kommuner kan der være tomme pladser, hvis de har flere jobs til rådighed, end der er borgere.

15 kommuner har flere arbejdspladser end borgere mellem 18 og 66 år

Hvordan ser det ud i din kommune med antallet af job sammenlignet med antallet af borgere i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 66 år? Se kortet her. Og læg mærke til flere af kommunerne på den københavnske vestegn.

Mange kommuner står til stor gevinst ved selvbudgettering

30 kommuner med stigende folketal har allerede flere borgere i kommunen nu, end statens prognoser forudsiger for 2022. Det betyder som udgangspunkt, at kommunerne kunne vinde stort ved at selvbudgettere.
Carsten Rasmussen (S), borgmester i Lejre Kommune har som én af de få borgmestre valgt at selvbudgettere, da der er mulighed for at få en gevinst ved denne metode.

Kommunerne er tilbageholdende med at satse på selvbudgettering

Mange kommuner står til milliongevinst ved selvbudgettering. Læs her, hvorfor flere borgmestre alligevel vælger at følge statsgarantien.
Louise Schack Elholm, som er skatteordfører for Venstre, har ingen planer om at afskaffe boligjobordningen, selvom de økonomiske vismænd fra DØRS anbefaler at gøre det, så den ikke er med til at stå i vejen for et længerevarende højkonjunktur i dansk økonomi.

V og DF er imod vismandsanbefaling om at afskaffe BoligJobordning

Flere borgerlige partier er imod vismændenes anbefaling om at afskaffe BoligJobordningen, mens både Radikale, SF og Enhedslisten støtter økonomernes anbefalinger om at afskaffe ordningen.

Inflationen stiger, men det skyldes primært priser på energi, tobak og transport

Inflationen er steget til over to procent, hvilket man ikke har set i Danmark siden slutningen af 2012. Men det skyldes primært, at priserne på energi, tobak og benzin er skudt i vejret.
Arbejdsmarkedsreformer er et mere effektivt middel til at øge beskæftigelsen end et øget sundhedsfokus. Men øget sundhedsfokus kan også hjælpe på arbejdsudbuddet. Det vurderer Det Økonomiske Råds Sekretariat med overvismand Carl-Johan Dalgaard i spidsen.

Reformer får flere i arbejde end øget sundhedsfokus

Sundhedstilstanden for ældre borgere påvirker beskæftigelsen, men slet ikke i samme grad som reformer af arbejdsmarkedet. Kort sagt fik fjernelsen af efterlønnen flere i arbejde, end fokus på sundhed ville gøre, siger vismændene.
Selvom vismændene ikke forventer nye nedlukninger til vinter, så anbefaler de, at hvis det skulle blive nødvendigt, så er lokale nedlukninger af skoler og daginstitutioner det bedste for samfundsøkonomien.

Ingen nedlukning til vinter, men risiko for lokale restriktioner, spår vismænd

Der er en lav risiko for national nedlukning til vinter, mener de økonomiske vismænd. Hvis smitten stiger, forventer de i stedet lokale nedlukninger af dagtilbud og skoler, da det især er børn, der ikke er vaccineret.
Kommunalpolitikere ville opprioritere de ældre, hvis de fik tilført flere penge via bloktilskuddet, viser ny undersøgelse fra VIVE.

Se hvordan kommunalpolitikere prioriterer økonomien i gode og dårlige tider

Ny rapport viser, at de fleste kommunalpolitikere vil prioritere serviceforbedringer over skattelettelser, hvis bloktilskuddet steg. Omvendt er de mere tilbøjelige til skattestigninger, hvis bloktilskuddet faldt.
Flere handicappede demonstrerede i sommer 2021 foran Christiansborg, da de mener, at der blev afsat for få midler til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2022. KL var gået til forhandlingerne med et krav på 5,5 mia. kr., men det endte med en aftale, hvor man fik 1,4 mia. kr., som både skulle gå til handicappede og ældre.

Kommunalpolitikere prioriterer ikke handicapområdet højere end normalt

Trods massiv efterspørgsel efter flere midler til det specialiserede socialområde, ville kommunalpolitikere ikke tilføre området mærkbart flere midler end tidligere, såfremt de pludselig fik flere penge i bloktilskud, viser ny undersøgelse fra VIVE.
Kommunerne skal satse mere på forebyggelse mener Gigtforeningen, som har fået beregnet besparelser for kommunerne, hvis de laver den investering.

Kommuner får kun lille del af gevinst ved forebyggelse og genoptræning

Det offentlige kan spare store beløb ved forebyggelse og genoptræning af gigtpatienter, men pengene lander i vid udstrækning hos andre end de kommuner, som skal bære udgiften.

Så meget kan din kommune spare med forebyggelser

Kommunerne kan spare mange tusind kroner pr. borger med gigt, hvis de satsede mere på forebyggelse og genoptræning. Se de potentielle besparelser for din kommune på tværs af forskellige grupper af gigtpatienter.
Der rejses fra flere sider en kritik af, at Statsministeren Mette Frederiksens åbningstale fra tirsdag 5. oktober 2021, er indholdsløs, når det handler om sundhed.

Statsministeren kan ikke forklare forskellen på nærhospitaler og sundhedshuse

Der er stor uklarhed om sundhedsreforms indhold efter statsministerens åbningstale i Folketinget i går (tirsdag), både patientforeninger, organisationer og politikere savner svar på både finansiering og fagligt indhold.