Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kan ikke svare på, hvor vidt sundhedsreformen løser uligheden i sundheden, når det kommer til antal sygeplejere i kommunerne.

Sundhedsminister ved ikke, om sundhedsreform vil hæve antal sygeplejersker i kommunerne markant

Magnus Heunicke kan ikke svare på, om ny sundhedsreform vil give et markant løft i antallet af sygepersonale pr. ældre i kommunerne. Dermed er det uklart, om reformen vil løse den store ulighed på sundhed i kommunerne.

Minimumsnormeringerne er med til at presse prisen på daginstitutionerne op i 2022

Taksten for daginstitutioner er steget mere i 2022 end de foregående år. Det skyldes blandt andet krav om minimumsnormeringer, siger borgmestre.

Se kort: Børnefamilier flytter fra de store byer efter corona

Børnene flytter ud af de fire største byer. Det betyder, at børnefamilierne søger længere ud i kommuner omkring de store byer, og flere yderkommuner vinder på tendensen, som for alvor begyndte under corona.
Regeringens helt store slagnummer i en kommende sundhedsreform er skrappere krav til tobak og alkohol. Det bliver nu ikke en del af reformen, men kørt ud i et nyt og formentlig smallere forhandlingsspor. Det kan få store konsekvenser for sundheden i kommunerne.

Bekæmpelse af den kommunale ulighed i sundhed har lidt et knæk

Regeringens forslag til skrappere krav til tobak og alkohol er skoddet i den kommende sundhedsreform. Det er ellers de enkeltstående tiltag, som bedst kan mindske uligheden i sundheden i kommunerne.
Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, mener, at kommunerne skal melde anlægsbudgetter ind for 2023, som rent faktisk kan overholdes i regnskabet. Han og andre borgmestre kritiserer, hvis kommuner konsekvent overbudgetterer med mere, end de kan nå at bruge.

Borgmesterkritik: Flere kommuner skal lave realistiske anlægsbudgetter

Kommuner der budgetterer med mere, end de bruger i løbet af et regnskabsår, møder nu kritik fra flere borgmestre. De skal undgå at melde kunstigt høje budgetter ind, lyder kritikken op til den faseopdelte budgetproces.
Professor Jes Søgaard gennemgår, hvordan uligheden i sundhed også slår igennem geografisk. Danskerne får således mere sundhed og pleje i byerne end på landet.

Konference: Ulighed i sundhed er stort problem

Ulighed i sundhed er et stort problem, der både rammer geografisk og socialt skævt. Men løsningerne er så komplicerede, at det kan have lange udsigter at få sundhedsuligheden nedbragt.
Kommuneskatterne vil stige for 2022, viser nye estimater fra Finansministeriet i økonomisk redegørelse, som blive fremvist i dag (torsdag).

Kommunernes skatteindtægter stiger med næsten fire mia. kr. ekstra i 2022

Det forventes nu, at kommuneskatterne vil stige med 3,9 mia. kr. i 2022. Det viser tal fra Økonomisk redegørelse fra maj 2022 i en sammenligning med samme rapport fra sidste år.
Offentliggørelsen af Økonomisk redegørelse majversion 2022 viste, at flere nøgletal omkring beskæftigelse trækker i en positiv retning for kommunerne.

Færre på offentlig forsørgelse i 2022 end man havde regnet med

Der kommer færre på offentlig forsørgelse i løbet af 2022 og flere i arbejde. Det viser nye tal fra den økonomiske redegørelse.
Borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen (S), er fortrøstningsfuld, når det kommer til den faseopdelte budgetproces i år for budget 2023. Han mener, at ambitionen er rigtig god, og at KL har nogle gode udspil til forløbet.

Borgmestre er forhåbningsfulde om ny budgetproces

Kommuner med høj likviditet og dermed mulighed for at øge anlægsbudgetterne tror på, at KL's tilpassede model for den faseopdelte budgetproces vil undgå, at man løber ind i en budgetkrise i lighed med forrige år.
Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) kommer ikke med ekstra penge til handicapområdet. Nu lægger ministeren i stedet op til, at man skal finde omprioriteringer inden for området til at dække de stigende udgifter, som kommunerne oplever år efter år.

Astrid Krag lægger op til omprioritering på handicapområdet

Social- og Ældreministeriet har nedsat nyt ekspertpanel på socialområdet, som skal komme med anbefalinger til at holde økonomien inden for de eksisterende rammer. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet.
Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2022 skabte store demonstrationer på Christiansborg sidste år, hvor handicaporganisationerne var rasende over ikke at få flere penge i aftalen.

KL: Regeringen overholder ikke deres del af aftalen på handicapområdet

Kommunerne får endnu engang ikke penge til at dække opdriften på det specialiserede socialområde. De får heller ikke anbefalinger til, hvad de så skal prioritere. Regeringen må betale det, det koster frem til 2024, siger KL.
Udvalgsformand i KL og borgmester Peter Rahbæk Juel er positiv over for regeringens nye digitaliseringsstrategi. Men regeringen kommer ikke udenom at tilføre kommunerne flere penge, hvis ambitionerne skal gennemføres, mener han.

KL: Hvis kommunerne skal sætte fart på digitalisering, kræver det penge

KL er positiv over for regeringens nye digitaliseringsstrategi. Men ifølge KL kan der ikke sættes turbo på den digitale omstilling, medmindre der kommer midler i økonomiforhandlingerne.