Se, hvem der har fået de største skattelettelser og stigninger siden KV17

Skatteministeriet har nu gjort op, hvilke kommuner der har hævet og sænket skatten mest i den snart afsluttede valgperiode. Se tallene her.

Kommunerne brugte 1,3 milliard mindre på beskæftigelsesindsats i 2020

Coronakrisen har givet kommunerne store besparelser på beskæftigelsesområdet. Se her, hvor meget de enkelte kommuner har sparet i 2020.
Trods et stort mindreforbrug på den samlede serviceramme har kommunerne brugt flere penge pr. elev i folkeskolen, og det samme gælder på de øvrige store velfærdsområder.

Kommuner brugte flere penge til hver ældre, folkeskoleelev og daginstitutionsbarn i 2020

På trods af et stort underforbrug på servicerammen i 2020 brugte kommunerne flere penge på de centrale velfærdsområder, hvis man måler det pr. barn eller ældre.

Sygedagpengeudgifter steg med 19 procent i 2020

97 af landets kommuner havde stigende udgifter til sygedagpenge i 2020, og i alt steg udgifterne med 1,45 milliarder kroner. Se her, hvor stigningen har været størst.

Danmark har nogle af de højeste overførselsindkomster i EU

Nye tal viser, at de danske overførselsindkomster er blandt de absolut højeste i EU. Korrigerer man for købekraft er Danmark fortsat i toppen. Se tallene her.

Stor stigning i nybyggeriet – her ligger de nye boliger

Antallet af nybyggede boliger steg med 12,7 procent i 2020 i forhold til gennemsnittet for 2017-2019. Se i artiklen her, hvor mange boliger der blev bygget i din kommune.
Jammerbugt er blandt de kommuner, der trods en stor budgetoverskridelse i 2020 alligevel budgetterer det specialiserede socialområde meget optimistisk i budgettet for 2021.

Underbudgettering hævner sig for mange kommuner

Kommuner med lave budgetter på det specialiserede socialområde bliver ofte ramt hårdt af budgetoverskridelser. Alligevel budgetterer mange kommuner med lavere udgifter i 2021.