Der er igen kommet fokus på sygefraværet i det offentlige. Særligt blandt pædagogerne er sygefraværet steget voldsomt i 2019 sammenlignet med 2018.

Fire medarbejdergrupper er årsag til vækst i det kommunale sygefravær

Det er især væksten i sygefraværet hos fire medarbejdergrupper, som er årsagen til, at det gennemsnitlige sygefravær i kommunernerne er steget fra 2018 til 2019.
Pædagogernes sygefravær er steget mest i de konservativt ledede kommuner, mens sygefraværet hos pædagogerne er væsentligt lavere i V-kommuner.

Pædagogers sygefravær stiger mest i konservativt og socialdemokratisk ledede kommuner

Pædagogerne er mindre end halvt så meget syge i Lemvig end i Ballerup. Og så er pædagogernes sygefravær steget markant mindre i kommuner med en Venstre-borgmester. Se alle tallene her.

Nogle kommuner fejlregistrerer hver tredje udvandrer – andre kun hver tiende

Der er massiv forskel på, hvor stor en andel af udvandrede borgere, som kommunerne har registreret til tiden. Kommuner kan tjene på mangelfuld registrering.

21 kommuner har tabt eller vundet tocifret millionbeløb på CPR-rod

En række kommuner har uretmæssigt fået tocifrede millionbeløb i ekstra udligning ved at have borgere registreret i deres CPR-registre, som ikke længere boede i kommunen. Se den estimerede effekt for alle kommuner her.

Kommuner har haft 15.000 spøgelsesborgere i CPR-registre

De nyeste tal tyder på, at der har været registeret cirka 15.000 såkaldte spøgelsesborgere i kommunernes CPR-registre. Se, hvor mange spøgelsesborgere, der har været i din kommune.
Antallet af dødsfald blandt ældre har været usædvanligt lavt under covid-19- krisen, og det skaber historisk usikkerhed om befolkningsfremskrivningen, som udkommer 5. maj 2021.

Historisk stor usikkerhed om antal ældre påvirker kommunale budgetter

Lav dødelighed blandt ældre under covid-19 skaber historisk stor usikkerhed om ny befolkningsfremskrivning, som er afgørende både for økonomiaftale og de enkelte kommuners budgetter.
Også ved forhandlingerne om økonomiaftalen for 2020 lykkedes det KL at få det "ekstraordinære finansieringstilskud" med igen, og dermed kan det fejre otte års fødselsdag i 2020.

Befolkningsfremskrivning bliver vigtig i økonomiaftale for 2022

Den lavere dødelighed i 2020 på grund af covid-19 indsatsen vil få en vigtig indflydelse på kommunernes økonomiforhandlinger for 2022. Læs baggrunden her.
Kommunerne må indstille sig på, at der bliver færre penge end ventet til at forbedre den offentlige service på grund af coronakrisen. Det oplyste finansminister Nicolaj Wammen i dag.

Regeringen dropper store velfærdsambitioner på grund af coronakrisen

Coronakrisen vil lægge en kraftig dæmper på velfærdsambitionerne i 'ganske lang tid fremover,' siger finansministeren. Men han garanterer, at regeringen vil dække demografien.
Finansministerens udmelding om, at der er begrænsede penge til egentlige velfærdsforbedringer i flere år frem kan udløse drama i finanslovsforhandlingerne, hvor ikke mindst Enhedslisten har gjort det til et succeskriterie at sikre flere penge til velfærd.

Analyse: Corona aflivede endeligt de mange velfærdsløfter

Det bliver afgørende for finansminister Nicolai Wammen, at S-ministre og folketingesmedlemmer stopper med at udstede nye velfærdsløfter. Det skriver chefredaktør Arne Ullum i denne analyse af de nye begrænsede rammer for egentlige velfærdsforbedringer.
KL's næstformand Martin Damm er stærkt utilfreds med, at kommunerne skal bruge en kvart milliard på en ændring af pensionsreglerne som ingen har efterspurgt, og KL vil derfor kræve, at staten betaler. Men uanset hvor regeringen ender i første omgang, så vil udgiften fortrænge andre velfærdsudgifter i 2022 og 2023.

KL: Beslutning udløser overflødig administration for en kvart milliard

Kommunerne raser over at skulle betale en kvart milliard kroner til nyt it-system og ekstra administration for at sikre 1.000 af Danmarks rigeste pensionister millimeterretfærdighed på grund af uklar tekst i lovændring fra 2015.

Tre gode grunde til ikke at blive kommunal leder

Ledelsesugen 2020: En klar succesformel for en kommune ville være et byråd og et folketing, som tegner de store linjer og overlader driften til toplederne og deres medarbejdere. Det er langt fra virkeligheden i dag, men Nærhedsreformen varsler måske tøbrud.
Kommunerne stjæler ifølge BUPL's formand Elisa Rimpler penge fra SFO'en ved at kontere udgifter til folkeskolen på SFO-kontoen i strid med reglerne.

BUPL: Kommuner tager penge fra SFO gennem ulovlige konteringer

En lang række kommuner har ifølge analyse fra BUPL skjult overførsler fra SFO til folkeskolen gennem fejlkonteringer i strid med regnskabsreglerne.