Markant vækst i udlændinges køb af danske sommerhuse

Der er sket en markant stigning i antallet af udlændinge, som får lov til at købe sommerhus i Danmark. Men det er ikke bekymrende, siger justitsministeren.

Ny forskning: Kommunale grundskyldspromiller påvirker huspriser dramatisk

Ny forskning fra Det Økonomiske Råd viser, at grundpriserne ændrer sig med cirka fire procent, hver gang grundskyldspromillen ændrer sig med én. Samtidig viser forskningen, at ændret grundskyld alene rammer de nuværende ejere, og er helt ligegyldige for fremtidige købere.

Boligskatteaftale halverer grundpriserne i udkantsdanmark

Nye forskningsresultater fra Det Økonomiske Råd viser, at husejerne udenfor de store byer kommer til at betale en langt højere pris for boligskatteforliget end forventet. I nogle kommuner vil grundpriserne være halveret.

Dansk Folkeparti udfordrer regeringens skattereform med udlændingepolitisk ultimatum

Flygtninge skal hverken integreres eller arbejde, for de skal alligevel sendes hjem. Sådan lyder kravet fra Kristian Thulesen Dahl, der kræver en "fundamental ændring" af udlændingepolitikken imod at lægge stemmer til skattelettelser.

Samtlige vestegnskommuner får flere indvandrere i arbejde

Mens vestegnskommunerne har succes med at få flere ikke-vestlige indvandrere i arbejde, oplever 43 kommuner en negativ udvikling. Jobcentrenes visitationspraksis kan være årsagen.

Andelen af nyfødte efterkommere med ikke-vestlig baggrund falder markant

Andelen af nyfødte efterkommere falder markant de kommende år, viser nye tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kræver særskat på streamingtjenester

Streamingtjenester som Netflix og HBO skal enten betale en særskat eller investere en del af af deres overskud i dansk kulturliv, mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Lose løber med magten over sundhedsvæsenet

Stephanie Lose (V) har gjort politisk kometkarriere og sætter sig i den mest magtfulde stol i sundhedsvæsenet

Massiv opbakning til Lolland i Folketinget

Dansk Folkeparti opfordrer regeringen til at sikre statslige arbejdspladser til Lolland Kommune for at modvirke en skæv befolkningssammensætning med mange borgere på overførselsindkomster.

Regeringen varsler indgreb mod social eksport

Regeringen vil begrænse kommunernes ret til at give flyttehjælp til borgere, som flytter til en anden kommune. Det skal fjerne risikoen for, at kommuner spekulerer i at få kontanthjælpsmodtagere til at flytte.

Dansk økonomi tabte pusten i tredje kvartal, men økonomer ikke bekymrede

Væksten gik overraskende tilbage i tredje kvartal, men økonomer opfordrer til ikke at lægge for meget i BNP-tallene, der ofte bliver revideret. 

Minister fremlægger tal for sociale klienters flytninger

Det er de store byer og Ballerup, som netto afgiver flest borgere på offentlig forsørgelse, og det er kommunerne på Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster, der modtager flest. Det fremgår af tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.