KL's næstformand lovede på ekstraordinært borgmestermøde i dag, at der i KL-regi vil komme en debat om, hvordan udligningsreformen skal påvirke service- og anlægsrammer over tid,

Budgetkrisen: KL-top lover debat om kommunal udligning

KL's næstformand lovede i dag, at der, efter den aktuelle budgetstrid er løst, vil komme debat om, hvordan udligningsreformen skal påvirke service- og anlægsudgifter på lang sigt.
(Arkiv) Højt humør på erhvervsskolen. Lærlinge og elever med løn under uddannelse skal have højere dagpenge end den foreslåede dimittendsats på 9.500 kroner om måneden. Det er med til at skævvride kommunernes økonomi.

Dimittendændring rammer kommuner skævt

Nye oplysninger om ændring i dimittendsats viser, at især yderkommuner kan få stigende udgifter til flere og dyrere dimittender, mens universitetsbyernes gevinst bliver større end ventet.
En af KL's absolutte topfolk, borgmester Jens Ive fra Rudersdal, sender nu en klar advarsel til sine borgmesterkolleger om, at det kommunale selvstyre kan lide stor skade, hvis kommunerne ikke evner at overholde de aftalte service- og anlægsrammer.

Budgetstrid: Kommunale topfolk frygter sanktioner og indgreb fra regeringen

Frygten for statslig milliard sanktion til kommunerne breder sig i KL-toppen. Nu sender KL-bestyrelsesmedlem en klar advarsel om konsekvenserne, hvis kommunerne bryder økonomiaftalen med regeringen.
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) vælger ret usædvanligt at kommentere striden om servicerammer blandt borgmestrene med en støtte til bedre service i yderkommunerne.

Minister udtrykker støtte til yderkommuner i opgør om service- og anlægsramme

Minister Kaare Dybvad sender signal om, at yderkommunerne skal have lov til at forbedre servicen, samtidig med at kommunerne skal overholde den samlede serviceramme.
København er en af de kommuner, som på grund af meget stor likviditet, har et relativt lille økonomisk incitament til at spare på overførselsudgifterne.

Incitamentsproblem er næsten fordoblet på bare seks år

Nu er det op imod halvdelen af alle kommuner, som har så høj en likviditet, at det økonomiske incitament til at spare på overførsler er stærkt reduceret.

Analyse: Svag sammenhæng mellem demografi og serviceudgifter

Der er en overraskende svag sammenhæng mellem udviklingen i kommunernes demografi og deres serviceudgifter pr. indbygger. Se tallene for alle kommuner her.
KL har ifølge NB-Økonomis oplysninger afvist at udarbejde analyse med anbefaling af, hvor stor en serviceramme de enkelte kommuner bør have. En god forklaring er formentligt, at forskellige analyser giver vidt forskellige svar på det spørgsmål.

København har haft største fald i serviceudgifter pr. indbygger

NB-Økonomi bringer i dag en række analyser af kommunernes serviceudgifter. Og facit er, at stort set alle borgmestre kan finde støtte til deres interesser.

Analyse: Store forskelle på kommunernes serviceudgifter i forhold til behovet

Mens mange hovedstadskommuner bruger 10-15 procent mere på service end deres udgiftsbehov tilsiger, så ligger enkelte provinskommuner helt nede omkring 90-95 procent. Se tallene for alle kommuner her.

Analyse: Ændring i socioøkonomi styrer serviceudgifter

Analyse viser, at der er en relativ tæt sammenhæng mellem udviklingen i socioøkonomi og serviceudgifter. Se tallene for alle kommuner her.
KL's formandskab beder landets byråd om ikke alene at se på behovene for service og anlæg, men også erkende at kommunerne skal overholde de rammer, som regeringen har udstukket.

KL til landets byråd: Indret ikke budgettet efter behovet, men efter rammen

Byrådene skal i gang med at skære i budgetterne for 2022 - også på områder, hvor der er behov for flere penge. KL erkender i brev til landets byråd, at service- og anlægsrammen fra sommerens økonomiaftale ikke fuldt ud kan dække byrådenes ønsker.
Langeland er en af de kommuner, som er hårdt ramt af stor vækst i antallet af førtids- og seniorpensionister. (Arkivfoto juli 2018)

Udligningssystemet kompenserer kun delvist for skæv fordeling af førtids- og seniorpensionister

Analyser peger på, at udligningssystemet er dårligt til at kompensere kommunerne for udgifter til seniorpension. De stærke kommuner står til klækkelig gevinst, mens mange især yderkommuner står til økonomisk øretæve de kommende år.
Det bliver landets borgmestre, som skal afgøre hvilke kommuner, der skal tvinges til at skære i deres planlagte budgetter til service.

Torsdag lander opgør om kommunal udligning på borgmestermøde

Torsdag skal borgmestrene reelt afgøre udligning af service mellem fattige og rige kommuner. Læs her, hvordan partierne bag udligningsreformen fik tørret den upopulære opgave af på landets borgmestre.