Corona giver ekstra udligning til hovedstaden og påfører provinsen tab

Ifølge fakta i udligningssystemet stiger de sociale problemer især i København, et bælte i den vestlige udkant af hovedstadsområdet samt i yderkommunerne. Se udviklingen for alle kommuner her.
Selvom mange 65-74 årige er meget aktive, så er kommunernes udgiftsbehov til aldersgruppen vokset. Det gavner især yderkommunerne.

Tilskud til 65-74 årige stiger markant til gavn for yderkommuner

Årets udligning indeholder en meget markant forhøjelse af udgiftsbehovet for de 65-74 årige. Se hvilke kommuner, som især får gavn af ændringen.

Kun tre kommuner får mere i tilskud og udligning i 2023 – resten taber i alt 13,8 mia. kr.

Udligningen for 2023 er netop blevet offentliggjort. De rige kommuner skal i 2023 betale 22,1 mia. kr. til til de fattigere kommuner, hvilket er en stigning på 300 mio. kr. målt i faste priser. NB-Økonomi udsender senere i dag ekstra nyhedsbrev med analyser.
Der er klart flere økonomomiudvalgsmedlemmer - her samlet til Kommunal Økonomisk Topmøde i Aalborg - som vil have en større andel af servicerammen til deres kommune. Det kan gøre faseopdelt budgetproces svær.

Krav fra økonomiudvalg varsler svær budgetproces

Svar fra medlemmer af økonomiudvalgenene viser, at medlemmernes holdninger kan gøre det svært for mange borgmestre at få opbakning til kompromis om fordeling af service- og anlægsrammer.

Benchmark: Kommuner kan spare 8,5 mia. kr. i administration

Hvis alle landets kommuner i 2021 havde været lige så billigt administreret som de ti billigste, så kunne kommunerne samlet spare 8,4 mia. kr. Se tallene for din kommune her.
Landets borgmestre bør nærlæse svaret fra indenrigs- og boligministeren vedrørende et spørgsmål om fremtiden for den årlige overfinansiering af kommunerne på syv milliarder kroner.

Minister forsvarer overfinansiering på to betingelser

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) forsvarer den omdiskuterede overfinansiering af kommunerne på syv mia. kr. om året. Men det kræver at kommunerne overholder økonomiaftalen og fordeler rammerne "rimeligt".

Nyt benchmark: Se, hvem der bruger meget og lidt på administration

Årets benchmark fra uafhængig enhed viser fortsat markante forskelle i udgifterne til administration, når man tager højde for rammevilkårene. Se tallene for alle kommuner her.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) mener, at regeringen har holdt hånden under velfærden - trods behov for kommunale besparelser i 2023.

Indenrigsministeren: Vi har løftet velfærden bredt set

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) afviser kritik af, at regeringen overdriver velfærdseffekt af økonomiaftalen og fastholder, at aftalen holder hånden under velfærden.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ser det som en af sine opgaver som minister at advare Folketinget mod at indføre nye regler for at styre kommunerne. Her er han fanget i forbindelse med udnævnelsen til minister.

Minister: Frikommuneforsøg skal styre reguleringsiveren på Slotsholmen

Den nye indenrigsminister mener, at frikommuneforsøgene forpligter ham til at se kritisk på nye krav om minimumsnormeringer og central styring af kommunerne. Vi skal holde godt øje med 'reguleringsiveren', fastslår han.
Tallene i økonomiaftalen blev dikteret af finansministeriet. Men den lige så vigtige tekst - som tidligere har skabt konflikt mellem KL og regeringen - blev i høj grad domineret af KL. Det konkluderer chefredaktør Arne Ullum i denne analyse.

Analyse: Derfor er det en udmærket økonomiaftale for kommunerne

Økonomiaftale understreger, at finansministeren entydigt styrer finanspolitikken, men KL fik en række store indrømmelser i det ofte oversete tekstafsnit, konkluderer chefredaktør Arne Ullum i denne analyse.
KL lagde på pressemødet efter indgåelse af økonomiaftalen igen og igen vægt på, at regeringen har forpligtet sig til at støtte op om de prioriteringer, som kommunerne bliver nødt til at gennemføre for at få budgetterne til at hænge sammen.

KL accepterer spareaftale mod løfte om opbakning til besparelser

KL fik luget omfattende afsnit om velfærds-prioriteringer og bedre velfærd ud af økonomiaftale. Samtidig forpligter regeringen sig til at støtte op om de afledte besparelser i kommunerne.
Finansminister Nicolai Wammen garanterede på pressemødet, at hele regeringen står bag aftalen med KL.

Wammen: Hele regeringen står bag aftale

KL fik indført meget eksplicitte løfter fra regeringen om opbakning til de nødvendige prioriteringer og besparelser i økonomiaftale. Det skal angiveligt forhindre især socialministeren i at undsige aftale.