Sammensætning af ikke-vestlige borgere påvirker antallet af kontanthjælpsmodtagere markant

Mens 1,11 procent af indvandrere og flygtninge fra Kina er på kontanthjælp, så er det 23,5 procent af syrerne. Se her, hvordan sammensætningen af ikke-vestlige indvandrere påvirker de enkelte kommuner.

Her er tallene for de enkelte faggruppers sygefravær i alle kommuner

Det store benchmark af sygefraværet, som NB-Økonomi omtalte i går, har også delanalyser for de enkelte områder. Se data for alle kommuner her.

Nyt benchmark afslører markante forskelle i kommunernes sygefravær

11 kommuner kunne spare mere end 0,6 procent af deres lønudgifter, hvis de kunne nedbringe sygefraværet til det forventede niveau. Det viser ny stor benchmarkanalyse af sygefraværet i de danske kommuner.

Forskellen i sygefravær mellem kommunerne falder

Mens kommuner med et højt sygefravær har haft et fald i antallet af sygedage, så er det gået modsat hos de kommuner, som i 2017 havde et lavt sygefravær.

Stor forskel på kommunernes udvikling i benchmark siden 2017

Selv hvis man renser for ændrede rammevilkår er der meget stor forskel på, hvordan kommunernes sygefravær har udviklet sig. Se udviklingen i benchmark for alle kommuner her.
København er ifølge NB-Økonomis Balanceindikator ikke længere en relativ fattig storby, men derimod en af landets 10 me

København er rykket op i gruppen med nordsjællandske velhaverkommuner

København har definitivt forladt gruppen af socialt udfordrede kommuner og er i stedet rykket ind i den eksklusive kreds blandt nordsjællandske velhaverkommuner. Se tallene her.
Som købstad kan Varde stadig glæde sig over besøg af Dronningen, her sammen med borgmester Erik Buhl. Til gengæld er kommunen rutschet ned fra a være en af landets velhavende kommuner til i dag at ligge i den tungeste halvdel.

Mindre købstæder rutscher nedad

De mindre købstæder i provinsen har oplevet en veritabel rutsjetur målt på de 12 velstandsparametre i NB-Økonomis Balanceindikator. For 14 år siden var de velstående samfund - nu er de blandt den fattigste halvdel.
Bortset fra de to små ø-kommuner, så er det kommuner i eller tæt på et større byområde, som rykket frem på listen over kommunernes velstand, som fremgår af NB-Økonomis Balanceindikator.

Det er kommuner tæt på de store byer, som oplever fremgang

Fællestrækket for de kommuner, som er rykket op ad velstandsbarometeret er, at de ligger i et byområde eller tæt på et byområde.
Regeringen gennemførte sidste år en stor reform af den kommunal udligning, som sikrede bedre offentlig service i de fattige kommuner. Men der er intet, som tyder på at øget udligning vil løse problemet med faldende velstand for borgerne i provinsen - det kræver istedet fokus på udvikling, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.

Kommentar: Der skal mere end udligning til at stoppe stigende geografisk ulighed

Hvis politikerne vil reducere den geografiske ubalance i Danmark, så er svaret ikke mere udligning, men derimod fokus på udvikling i provinsen. Det skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar.
Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, kræver i dette debatindlæg, at Christiansborg handler mod den stigende geografiske ulighed i Danmark.

Debat: Det skal være muligt at bo og leve i hele landet

Den stigende ulighed mellem kommunerne er et resultat af en politisk valgt centralisering. Derfor skal Christiansborg igen gøre det muligt at bo og leve i hele landet, skriver formanden for Landdistrikternes Fællesråd.
Ved præsentationen af udligningreformen i foråret 2020 har hverken finansminister Nicolai Wammen eller daværende social- og indenrigsminister Astrid Krag sandsynligvis kendt til de skjulte effekter af en teknisk detalje foretaget af embedsmændene i Indenrigsministeriet.

Udligning 2022: Teknisk detalje flytter kvart mia. til fem unversitetsbyer

93 af landets kommuner kommer til at aflevere en kvart milliard til fem universitetsbyer i 2022 på grund af en teknisk detalje i udligningen.

Så meget tabte og vandt kommunerne på teknisk detalje i udligning for 2021

En teknisk detalje dybt nede i udligningsmotoren betød, at langt de fleste kommuner havde et kunstigt højt udgiftsbehov i 2021. Se her, hvilken effekt det gav i 2021-udligning.