Den radikale kommunalordfører Kathrine Olldag kræver en redegørelse for den store administrative ændring af de aldersbestemte udgiftsbehov, som hun meget bestemt afviser, at forhandlerne er blevet oplyst om.

Forhandler: Det ligner ikke den reform vi indgik forlig om

En administrativ ændring af udligningsreformens effekter er på vej til at udvikle sig til en politisk skandale. Radikal forhandler oplyser, at partierne bag reformen ikke har fået information om, at effekten af reformen bliver dramatisk anderledes, end forligspartierne fik oplyst i sin tid.
Social- og Indenrigsministeriet offentliggjorde i dag meddelelsen om tilskud og udligning for kommunerne i 2021. Det er første gang de nye socioøkonomiske kriterier fra forårets udligningsreform tages i brug.

Se dokumentationen: Centralt grundlag for udligningsreform ændret efter politiske forhandlinger

Social- og Indenrigsministeriet ændrede en helt central forudsætning i udligningssystemet fra den 14. februar til den 1. juli. Det ændrer effekten af udligningsreformen dramatisk.
Astrid Krag og resten af Social- og Indenrigsministeriet står med et voldsomt forklaringsproblem efter NB-Økonomi kunne afsløre, at enhedsværdierne for de såkaldte aldersbestemte kriterier flytter effekterne af udligningsreformen drastisk.

Analyse: På vej mod stor udligningsskandale

Ministerium kan ikke forklare administrativ ændring af effekten af den udligningsaftale, som netop er indgået. Sagen er på vej til at udvikle sig til en sand skandale, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne analyse.

Webinar om administrativ ændring af udligningsreform i dag kl. 14.30

NB-Økonomi afholder webinar om de dramatiske ændringer af udligningsreform gennem administrativ ændring af aldersbestemte udgiftsbehov

Ny udregning ændrer resultatet af udligningsreformen dramatisk

En for offentligheden hidtil ukendt ændring i de såkaldte alderbestemte udgiftsbehov medfører markante ændringer af udligningsreformen. Taberne bliver typisk udkantskommuner - vinderne er bykommunerne og især Vestegnen.
Embedsmændene i Social- og Indenrigsministeriets afdeling for kommunal og regional økonomi knoklede tirsdag for at få årets udmelding af udligning og tilskud klar. Men den skal igennem et sidste tjek og derfor kommer den møde sædvane ikke i dag den 30. juni, men først i morgen den første juli.

Udligningstal kommer først onsdag

Social- og Indenrigsministeriet offentliggør først tallene for udligning onsdag, hvilket er en dag senere end normalt. Årsagen er ekstremt tidspres på grund af udligningsreformen.

Nye tal: Kommunerne anbringer færre børn udenfor hjemmet

Nye data giver ny næring til kritikken af, at kommunerne anbringer for få børn udenfor hjemmet. Se tallene for alle kommuner her.
"I regeringen vil vi tage grundlæggende fat om problemerne på socialområdet frem for at lappe huller med midlertidige puljer og projekter," udtaler social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Kulegravning af det specialiserede socialområde kommer først i 2021

Udvalg skal gennemanalysere kritik af, at kommunerne ikke vælger de bedste løsninger til handicappede og udsatte børn.
Rasmus Duus fra BDO Advice giver her seks gode råd til, hvordan man skal læse det store benchmark om kommunernes administrationsomkostninger, som Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkenhed offentliggjorde i sidste uge.

Ekspertens råd: Sådan skal du læse benchmark om administration

En erfaren ekspert i kommuneøkonomi giver dig her seks væsentlige ting, som du skal tage højde for, når du læser benchmark om administration.
Partierne bag udligningsreformen har i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg aftalt, at der allerede i efteråret skal være drøftelser om tiltag, der kan afbøde de negative effekter af en afskaffelse af det såkaldte betalingskommunefolketal.

Nye forhandlinger om effekt af udligningsreform i efteråret

Allerede til efteråret skal partierne bag udligningsreform drøfte mulige tiltag for at modvirke negativ effekt af den udligningsreform, som Folketinget andenbehandler i dag.
Gentoftes borgmester Hans Toft (K) er endt i et svært dilemma: Skal han skære i servicen eller hæve skatte med tre procent?

Ændret udligning udløser skattestigning på tre pct. eller store besparelser

Analyse; Uanset diskussion om Gentofte har undladt at tilpasse økonomien i tide eller er ramt af smart manøvre fra regeringen, så står tallene fast: Valget er mellem skattestigning på tre procent eller serviceforringelser.

Gentoftes dilemma: Serviceforringelser eller skattestigning på tre procent

Skal kommunen skære i den kommunale service eller hæve skatten med cirka tre procentpoint - og dermed ændre kommunen fra en af landets lavskattekommuner til en af landets højskattekommuner?