Halvtomme busser, færre afgange og i yderste konsekvens nedlagte ruter. Det kan blive konsekvensen i flere kommuner, fordi passagerantallet er dalende oven på coronaen og inflationen stikker af.

Dalende passagertal i busser kan ikke løses i 2022

Det bliver et langt sejt træk at få passagertal i busserne op på niveau fra før coronaen. Kommuner kan på grund af det faldende antal samt stigende inflation se frem til ekstraregninger i både 2022, 2023 og måske helt ind i 2024.

Nu letter presset på byggesektoren

Siden februar 2022 er forventningerne til omsætningen, beskæftigelse og licitation i byggebranchen forsat én vej. Nemlig ned. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Ved installation af varmepumper som her - eller fjernvarme - i kommunale bygninger kan der hentes gevinster for både økonomi og klimaet. Det viser ny undersøgelse.

Styrelse: Kommunerne kan spare millioner ved at udfase olie- og gasfyr

4.440 kommunale og regionale bygninger opvarmes med enten olie- eller gasfyr. Der er både penge og CO2-udledning at spare ved at udskifte fyrene med fjernvarme eller varmepumper, fremgår det af ny undersøgelse. Omstillingen indgår i de aktuelle økonomiforhandlinger.
Flere friplejehjem er på vej. Her ses friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart, som er et moderne plejehjem med 40 boliger, der hver har et lille tekøkken, badeværelse, stue og terrasse.

Pensionsselskab vil investere i ti nye friplejehjem

Landets største pensionsselskab vil investere to milliarder kroner i ti friplejehjem, der skal tilbyde selskabets kunder. Det giver rigtig god mening, siger sundhedsprofessor.
Kommunerne får en kæmpe opgave med at sørge for, at der hurtigt kommer flere solcelleparker, fjernvarmenet og vindmøller på land.

Oveblik: Her er regeringens energi-opgaver til kommunerne

Regeringens nye udspil giver kommunerne en række pligter og muligheder med udbygning af energiforsyningen. Her er fakta om, hvad kommunerne skal i forhold til udbygning af fjernvarme, vindmøller på land og solcelleanlæg.
Folketinget må hjælpemed at få løst strid om fordeling af penge kommunerne imellem. 'Aben' skal tilbage til Folketinget, mener overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

Ny borgmester i KL’s formandskab: Ballade om budgetter skal tilbage i Folketinget

Folketinget må på banen for at få løst balladen om fordelingen af de økonomiske rammer for kommunerne. Det mener overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), som er ny i KL's formandskab, og her udtaler sig om varme KL-sager.
De danske fjernvarmeselskaber skal ifølge regeringen igang med en massiv udbygning.

Kommuner skal udbygge fjernvarme massivt her og nu

Regeringen vil have 400.000 huse væk fra gasfyr så hurtigt som muligt. Det kræver massiv udbygning af fjernvarmen.
Projekter i kommunerne sættes i stå eller udsættes på grund af stigende byggepriser. Priserne på bygge- og anlæg kan på nuværende tidspunkt være reelt langt højere, end tallene fra Danmarks Statistik viser.

Dansk Industri: Byggepriser stiger endnu mere end Danmarks Statistiks opgørelser

Kommunerne er nogle af dem, der bliver allerhårdest ramt af stigende bygge- og anlægspriser. Det forudsiger økonom fra Dansk Industri.
Det kan godt have lange udsigter, før kommunerne kan få bygget flere daginstitutioner, plejeboliger og skoler. Byggepriserne har ikke været højere i fem år.

Priser på anlæg falder lidt efter rekordhøje stigninger

Jern- beton- og asfaltomkostninger er steget med mellem 11-25 procent på blot ét år. I fjerde kvartal ser man dog et lille fald.
Som bestyrelsesformand for Nordjyllandsværket har Per Clausen fra Enhedslisten bundet sig til, at værket hurtigst muligt stopper med at bruge russisk kul.

Rusland giver kraftværker sved på panden

Hvordan undgår man at bruge russisk kul eller naturgas? Det spørgsmål trænger sig på nu i Odense, Aalborg og formodentlig flere andre kommuner. I Aalborg siger den kendte politiker Per Clausen (Enh.): 'Vi kan ikke udelukke, at et stop for brugen af russisk kul på Nordjyllandsværket kan få indflydelse på varmeprisen.'
Kommunerne må ikke gå i gang med at byggemodne i områder, hvor man ikke kan sælge en grund til den pris, det koster at byggemodne. Det forhindrer udvikling af yderområder, mener byrådsmedlem. Venstre vil undersøge problematikken.

Venstre vil undersøge muligheden for at udstykke grunde med tab

Regler om udbygning i yderkommuner kan stå i vejen for udvikling af tyndt befolkede områder, mener byrådsmedlem. Nu vil Venstre se på, om man kan løse problemet i yderområderne.
Der er meget stor forskel på, i hvilken grad kommunerne i hovedstadsområdet er villige til at lade private løse opgaverne.

DI: Kommuner i hovedstadsområdet går glip af mere end 200 mio. kr. årligt

Der er enorme forskelle på, i hvilket omfang kommuner i hovedstadsområdet samarbejder med private virksomheder, når det handler om opgaver indenfor Vej og Park-området.