Ekstra udgifter til blandt andet nye ledige efter coronakrisen kommer ikke til at vælte rådhuset i Horsens - der er kompensation i vente fra staten til at dække udgifterne.

120 millioner i budgetoverskridelse ryster ikke Horsens Kommune

Heftige overskridelser på forsørgelsesbudgettet får ikke byrådspolitikere i Horsens til at frygte for fremtiden. De forventer sågar overkompensation fra staten.
Odenseborgmester Peter Rahbæk Juel kan læse om mistillid mellem forvaltningerne i ekstern analyse af det specialiserede socialområde. (Arkiv)

Samarbejdsproblemer står i vejen for hjælp til udsatte

Massiv kritik af indsatsen for udsatte børn i Odense. Løsningen er ifølge konsulentfirma flere penge og bedre samarbejde.
Blandt andet personer med handicap risikerer at få dårligere service, når den nye udligningsreform træder i kraft. Kommunerne får nemlig et stort økonomisk incitament til at tage borgere hjem til tilbud i egen kommune, selvom det ikke nødvendigvis er det bedste tilbud.

Derfor gør ny udligning det dyrere at anbringe borgere udenfor kommunen

Nye tal viser, at udligningsreformen gør det væsentligt dyrere at anbringe borgere på tilbud udenfor kommunegrænsen. Få forklaringen her.

Centraliseringen sker også i land- yderkommuner

Nye tal afslører, at urbanisering ikke blot sker på nationalt plan, men også på lokalt plan. Borgere søger nemlig mod de større byer i kommunerne.

Erhvervsaktive strømmer mod bykommunerne

Samtidig med at yderområderne i kommunerne bliver lagt øde hen, flytter de 17-64 årige i stigende grad til bykommunerne.
Kommunerne vælger ofte at anbringe handicappede borgere på institutioner udenfor kommunen, fordi borgeren her kan få en bedre behandling. Men det bliver markant dyrere i fremtiden.

Udligningsreform: Nu kan det koste halv mio. kr. at anbringe borger udenfor kommunegrænse

Kommuner anbringer ofte borgere på institutioner i andre kommuner, som er bedre for borgeren. Men nye udligningsregler gør det markant dyrere. Se to eksempler her.
Børn som har brug for at blive anbragt bliver formentligt nogle af ofrene, når kommunerne med den nye udligningsreform får styrket incitament til at anbringe børn indenfor kommunegrænsen.

Kommentar: Rod i cpr-registre straffer svage borgere

Børn og handicappede bliver hårdt ramt af konflikt mellem ministerium og private konsulentfirmaer, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne kommentar. Han forudser også, at det vil skade innovationen på det sociale område.

Se serviceniveauet på de centrale områder for alle landets kommuner her

På baggrund af de nyligt offentliggjorte budgetter for 2020 giver NB-Økonomi her et overblik over kommunernes udgifter til forskellige serviceposter.
(Arkiv)

Styring af børneområdet: Mens vi venter på skandalen …

Børneområdet er efterhånden blevet et sted, hvor alle blot venter på, at næste skandale indfinder sig, skriver Peter Aagaard, ph.d. og lektor på Roskilde Universitet. Han giver her et bud på, hvad ledelsen i kommunerne kan gøre.
Det var daværende indenrigsminister Britta Schalll-Holberg, der i 1984 besluttet, at kommunerne skulle have kommunal udligning af de borgere, som de havde betalingsforpligtelsen for.

Britta indførte det – Astrid afskaffer det. Læs historien om betalingskommuner

I 1984 indførte man, at udgiftsbehovet i udligningen skulle tilfalde kommunen med betalingsforpligtelsen. Det lægger regeringen nu op til at ændre.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Udligning: Hjørring kræver højere fattigdomskriterium

Udligningssystemet 'har spillet fallit i forhold til at sikre yderkommunerne retfærdig udligning', skriver Hjørring Kommune i notat til regeringen. Kommunen peger på, at kriteriet for lav indkomst er sat så lavt, at førtidspensionister ikke indgår.
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) siger i et skriftlig svar til Jyllands-Posten, at regeringen vil "holde hånden under de kommuner, der har flest udsatte familier og de tungeste børnesager". (Arkivfoto)

Minister forsvarer, at kommunerne selv skal betale for flere penge til anbragte børn

Omlægning af refusionerne på børneområdet skal ifølge ministeren holde hånden under kommuner med flest børnesager.