Jyske elever er flinkere til at gå i skole

Folkeskoleelever i Jylland har markant mindre fravær end elever på Sjælland. Det viser en analyse foretaget af NB-Kommune. Se her hvor fraværende eleverne er i din kommune.
"Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

Guldborgsund Kommune har fået et vink med en vognstang fra Ankestyrelsen om, at man ikke bevidst må underbudgettere i botilbud. Ankestyrelsen kalder kommunens budgetlægning for uansvarlig.

Se andelen der dumper dansk eller matematik i din kommune

Mens det i Hørsholm er 2 ud af 100 elever, der dumper i enten dansk eller matematik ved folkeskolens afgangsprøve, er tallet 17 ud af 100 i Vordingborg. Data viser stærk sammenhæng med gennemsnitsindkomst. Se hvordan det går i din kommune her.
Venstres socialordfører Marie Bjerre trådte ind i et minefelt, da hun torsdag i Jyllands-Posten undsagde partiets tidligere politik på handicapområdet og udstedte en garanti til den enkelte handicappede mod forringelser af tildelt hjælp.

Venstre dropper handicapgaranti

Venstre ordfører erkender, at hun "udtalte sig for firkantet", da hun i Jyllands-Posten tirsdag gav handicappede garanti mod et få ændret i deres hjælp fra kommunen.
I 2018 loven den daværende finansminister Kristian Jensen (V), at han ville sikre kommunerne bedre muligheder for at prioritere hjælpen til handicappede. Nu to år senere har Venstre skiftet holdning, og vil nu forbyde kommunerne at prioritere.

Venstres holdningsskift: I 2018 skulle der spares på handicappede

Venstre har pludselig markant skiftet holdning til handicappede. I juni 2018 skulle kommunerne sikres bedre muligheder for at skære i udgifterne til handicaphjælp.

Stigende klasseforskel mellem kommunerne: Se udviklingen her

En analyse af AE viser, at der i perioden 1996-2018 er sket en halvering i antallet af kommuner, der har en blandet klassesammensætning, fordi eliten i stigende grad klumper sig sammen i få kommuner.

Benchmarkanalyse: Antallet af børn og unge med psykiske lidelser stiger voldsomt

En ny benchmarkanalyse viser, at andelen af 0-17-årige, som er diagnosticeret med en psykisk lidelse, er steget med 52,3 procent fra 2009 til 2019. Analysen viser store kommunale forskelle.

Mindstenormering på plejecentre vil give tab i hver anden kommune

Især de fattige kommuner kan risikere store tab, hvis der indføres mindstenormeringer på ældrepleje. "Ren galimatias," siger borgmester.
Der har været fart i pedalerne i Aabenraa Kommune. Ifølge borgmester Thomas Andresen (V) i midten af billedet, skyldes byens positive udvikling på det socioøkonomiske område blandt andet et aktivt fokus på udvikling og en ambitiøs beskæftigelsesindsats.

Nogle yderkommuner bryder mønstret: Læs borgmestrenes forklaring her

En lille gruppe af yderkommuner har ifølge NB-Økonomis analyse haft en positiv udvikling i kommunens grundlæggende økonomiske omstændigheder. Seks borgmestre giver deres forklaring.
Kritik fra Statsrevisorerne får nu en række ministerier til at skærpe kravene for kommunernes refusioner.

Ministerier vil straffe kommuner for fejl i refusionssager

Nye regler betyder, at kommuner mister refusioner fra staten, hvis de har lavet bogføringsfejl, eller der mangler detaljeret dokumentation.

Nye tal: Kommunerne anbringer færre børn udenfor hjemmet

Nye data giver ny næring til kritikken af, at kommunerne anbringer for få børn udenfor hjemmet. Se tallene for alle kommuner her.
"I regeringen vil vi tage grundlæggende fat om problemerne på socialområdet frem for at lappe huller med midlertidige puljer og projekter," udtaler social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Kulegravning af det specialiserede socialområde kommer først i 2021

Udvalg skal gennemanalysere kritik af, at kommunerne ikke vælger de bedste løsninger til handicappede og udsatte børn.