Stor forskel i andelen af psykisk syge i gang med uddannelse

Se din kommune: Nye tal viser store kommunale forskelle i andelen af unge med psykisk sygdom, som kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det gælder også, når man renser for rammevilkår.

36 kommuner bruger færre penge pr. elev efter folkeskolereform

Mere end hver tredje kommune har færre udgifter til folkeskolen pr. elev i 2021 sammenlignet med før folkeskolereformen i 2015. Det sker, selvom antallet af inklusionsbørn stiger i kommunerne.

Se kort: Flere børn kommer i specialtilbud

Selvom antallet af folkeskoleelever falder landet over, så stiger antallet af elever i specialtilbud eller -klasser samtidig. Det presser kommunernes økonomi på skoleområdet.

Antal elever pr. folkeskoleklasse er faldende

Nye tal viser, at antallet af elever pr. folkeskoleklasse er faldet over de seneste år. Tallet gemmer på store kommunale forskelle. Se tal for alle kommuner her.
Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal mener, at de danske folkeskoler skal være med til at give ukrainske børn nogle trygge rammer, hvor de kan få lov til at lege og måske glemme lidt om, hvad der ellers sker ude i verden.

Velfærdssamfundet er klar til at hjælpe flygtninge, men savner klare rammer

Både skolelederforeningen og socialcheferne er klar til at tage imod de ukrainske flygtninge, men især sidstnævnte savner nogle klare rammer fra Christiansborg for lovhjemmel og finansiering.

Kun ni kommuner har øget andelen af unge med erhvervsuddannelse

I 89 af landets kommuner har der været et fald i andelen af unge, der har taget en erhvervsuddannelse over de seneste fem år trods stort fokus på erhvervsuddannelserne. Se udviklingen i alle kommuner.

Stor forskel i andelen af elever, der består folkeskolens afgangsprøve

Mellem kommunerne er der markant forskel på, hvor mange elever, der ikke består folkeskolens afgangprøve. Andelen spænder fra 5 procent til 32 procent. Rammevilkår er en stor del af forklaringen.
Når eleverne i niende klasse er til eksamen, så det langt fra alle, der består. På tværs af alle fag er det 15 procent af eleverne, der ikke får et gennemsnit over 02. Men flere og flere består.

Flere elever består afgangsprøven i 9. klasse end tidligere

Over de seneste ni år er der sket en bemærkelsesværdig stigning i andelen af elever, der består 9. klasses afgangsprøve.
En række handicaporganisationer demonstrerede i sommeren 2021 over økonomiaftalen mellem KL og regeringen. De frygtede, at den ville medføre en nedprioritering af det specialiserede socialområde. Men kommunernes 2022-budgetter viser, at der er fundet penge til at give området et løft.

Kommuner prioriterer de store velfærdsområder i 2022-budgetter

Kommunerne har fundet penge til et løft af både ældreområdet og det specialiserede socialområde i budgetterne for 2022. Løftet dækker kun til uændret service.
Ali Qais (V) fra Tårnby Kommune glæder sig over kommunens ungeindsats. Et projekt med 51 unge har nemlig fået over halvdelen i enten uddannelse eller arbejde.

Tårnby Kommune har haft stor succes med ungeindsats

Tårnby Kommune har samlet sin ungeindsats, hvilket har fået en stor gruppe udsatte unge i arbejde og uddannelse. Nu vil kommunen indføre ordningen til alle unge med lignende profil.
Hverken Mai Mercado (K) eller Ellen Trane (V) ønsker at prioritere klasseloft højt i forligskredsen. De vil i stedet have fokus på at gøre noget ved inklusionen. Det kan betyde, at finanslovens hensigtserklæringer ikke bliver realiseret.

Flertal for klasseloft mangler i forligskreds

V og K vil hellere satse på opgør med inklusion end at bruge penge på sænkelse af klasseloft. Derfor kan dele af regeringens finanslov hænge i tynd tråd.
En faktuel gennemgang af dagens finanslovsaftale viser, at politikerne på en række områder overdriver effekten af aftalen - præcis som dele af erhvervslivet overdriver effekten af grønne tiltag.

Analyse: Partier oversælger velfærd i finanslov – se tallene her

Løfterne i Finansloven ligner til forveksling "velfærds-washing". Se, hvor meget pengene egentligt rækker til i forhold til de gyldne løfter.