I stedet for at tale om penge til yderkommuner, så vil Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen hellere tale om at give dem flere muligheder.

Venstres formand: Debatten om yderområder fattiggøres af fokus på penge

Der er ingen grund til at sætte fokus på penge og udligning, når diskussionen falder på yderområderne. 'Det fattiggør debatten,' siger Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. I stedet vil han hellere tale om at give yderkommunerne mere frihed, slår han fast over for NB-Kommune.
Venstres borgmester i Ikast-Brande Ib Lauritsen er uden sammenligning den borgmester, som har været bedst til at spare på serviceudgifterne i 2021.

S-borgmestre markant dårligere til at overholde budgettet end V- og K-borgmestre

23 ud af 46 S-ledede kommuner overskred budgetterne for serviceudgifter i 2021. I V-ledede kommuner var det 13 ud af 37, og i K-ledede kommuner var det 3 ud af 8.
Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) forklarer to alkohol-våde byrådsseminarer med, at det er et "meget vigtigt mål for skiftende byråd i Fredensborg Kommune at opbygge et godt og tillidsfuldt samarbejdsklima."

Administrationen skal kontrollere om politikere drikker mere end to genstande

Hvert byrådsmedlem fra Fredensborg Kommune drak i gennemsnit otte genstande på få timer til et introseminar i januar, og det er markant over de tilladte to genstande, som ifølge ekspert er grænsen, når det er for skatteydernes regning.
Kommunerne får en kæmpe opgave med at sørge for, at der hurtigt kommer flere solcelleparker, fjernvarmenet og vindmøller på land.

Oveblik: Her er regeringens energi-opgaver til kommunerne

Regeringens nye udspil giver kommunerne en række pligter og muligheder med udbygning af energiforsyningen. Her er fakta om, hvad kommunerne skal i forhold til udbygning af fjernvarme, vindmøller på land og solcelleanlæg.
"Jeg går selvfølgelig ud fra, at regeringen vil fastholde sit løfte og i økonomiaftalen dække udgifterne til demografien," siger KL’s formand Martin Damm, efter at regeringen har droppet velfærdsloven.

Kommunerne forventer de samme penge – velfærdslov eller ej

Selvom regeringen nu officielt har skrottet velfærdsloven, så fastholder KL-formand sine forventninger til regeringen. Professor fremhæver, at KL og regeringen bevarer fleksibilitet.
Hovedparten af borgmestre svarer i NB-Kommunes rundspørge, at de oplever et voksende spænd mellem den velfærd, som kommunerne kan levere inden for servicerammen, og borgernes forventninger. Blandt andet på skoleområdet opstår der nemt et 'forventningsgab'.

Borgmestre: Stigende gab mellem borgernes forventninger og kommunens formåen

Størsteparten af borgmestrene oplever, at der er et voksende gab mellem den velfærd, som kommunerne kan levere og borgernes forventninger, viser rundspørge. To borgmester fortæller om frustrationerne ved at være fanget i et 'forventningsgab'.
De store byer kommer til at tage deres andel af de ukrainske flygtninge, og hele samfundet må indstille sig på, at det bliver mærkbart, når der efter påske nok vil være over 35.000 flygtninge i Danmark. Det vurderer minister Mattias Tesfaye.

Minister slår fast: Storbykommuner skal tage mange flygtninge

Store kommuner som København, Frederiksberg, Aarhus og Odense kommer til at modtage flygtninge fra Ukraine i forhold til kommunernes indbyggertal -altså mange flygtninge. Regeringen forlader den hidtidige model for fordeling af flygtninge, fastslår minister Mattias Tesfaye (S) og overhører dermed protester.
Mattias Tesfaye (S), integrations- og udlændingeminister, til et pressemøde den 25. marts, hvor han meldte ud, at det er muligt, at der kommer 100.000 ukrainske flygtninge til landet. Dengang forholdt ministeren sig dog ikke til, hvordan kommunerne skulle sørge for kostpenge til de mange flygtninge efter 4. april.

Løsning på kommunernes kostbetaling til flygtninge kan komme i eftermiddag

Mattias Tesfaye holder pressemøde i eftermiddag. Her forventes det, at der kommer en løsning på kommunernes udfordring med at betale kost og logi til ukrainske flygtninge, der endnu ikke har fået opholdstilladelse.
Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) offentliggjorde i går tal for andelen af videregående uddannelser i henholdsvis de store byer og de øvrige. Her fremgår det, at der i over tyve år ingen nævneværdig forandring har været.

Uddannelsesfordelingen mellem land og by har været uændret i over tyve år

Fordelingen mellem uddannelser i fire store byer og resten af Danmark har stort set været uændret i over tyve år. De nye tal modsiger regeringens fortælling om, at det er centraliseringen i nullernes skyld, at der er forskelle.
Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad S) afviser meget klart at lade ukrainske flygtninge flytte ind i udsatte boligområder.

Minister afviser klart at ukrainere kan flytte ind i udsatte boligområder

Bolig- og indenrigsministeren hælder et forslag fra KL om ukrainske flygtninge i udsatte boligområder ned ad brættet i et svar til Folketinget.

Få overblik over udflytning af studiepladser

Der kommer 41 nye uddannelses-initiativer spredt ud over hele landet de kommende år, fremgår det af ny aftale. Får din kommune glæde af nye studie- og arbejdspladser? Få overblikket her.
Venstres indenrigs- og kommunalordfører Anni Matthiesen opfordrer i dette debatindlæg Socialdemokratiet til at stemme for Venstres beslutningsforslag til udvidelse af frikommuneforsøgene, som behandles i Folketinget tirsdag.

Debat: Regeringen kan bare stemme for vores frikommuneforsøg på tirsdag

Hvis regeringen vil give kommunerne frihed, så skal den bare stemme for Venstres beslutningsforslag i Folketinget på tirsdag. Det skriver Venstres kommunalordfører i dette debatindlæg.