Det kan kommunerne forvente ved økonomiforhandlingerne for 2020

Kommunerne vil fortsat blive udsat for krav om omprioriteringer og effektiviseringer, men de kan til gengæld se frem til en garanteret dækning af det demografiske pres i de kommuneforhandlinger, som formentligt først går i gang efter sommerferien.

Mindstenormeringer reduceret til 2025-målsætning

De stort anlagte løfter i valgkampen om minimumsnormeringer er kraftigt udvandet i den politiske aftale om den nye regering. Nu er det et åbent spørgsmål, hvor gode normeringerne bliver og samtidig skal de indfases over seks år. Alligevel er SF's formand begejstret.

Fakta: 27 procents stigning i nytildelinger af førtidspensioner

En stor stigning i førtidspensioner vil øge presset på de offentlige udgifter, herunder en 27 procents stigning i nytildelinger fra 2017 til 2018. Se forklaringen og den store forskel på nytildelinger af førtidspension i kommunerne her. 

Derfor taber 78 kommuner på stigende selskabsskatter. Se tallene for alle kommuner her.

I hele 78 kommuner var det reelt en dårlig nyhed, da de i sidste uge modtog meddelelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at den samlede afregning af selskabsskatter til kommunerne stiger med 1,9 milliarder kroner i 2020. Se gevinster og tab for alle kommuner her.

Selskabsskatter skaber massive forskelle mellem kommuner

Stigende afregning af selskabsskatter til kommunerne i 2020 vil øge uligheden mellem de rige og fattige kommuner yderligere. Årsagen er, at de store selskabsskatteydere er placeret i relativt få kommuner, samtidig med at udligningen på selskabsskat er relativt lav. Se de nyligt offentliggjorte tal for alle kommuner her.

Udligning: Større indtægter fra selskabsskat er syv gange bedre end fra indkomstsskat

Kommunerne skal kun betale 50 procent i udligning af deres ekstra indtægter på selskabsskat, mens de normalt skal af med 93 procent i udligning af ekstra personsskatter. Det betyder, at Gladsaxe ikke alene bliver en rigere kommune end Rudersdal, men også modtager penge fra Rudersdal. Læs om baggrunden her.

Mediekommentar: Berlingske glemte, at kommunene allerede bruger hele servicerammen

Berlingske gav læserne et falsk håb om flere penge til offentlig service, da avisen omtalte et mindreforbrug på 18 milliarder i kommunerne under budgetlovens første år uden at fortælle, at kommunerne i 2018 brugte hele deres budget og sandsynligvis også gør det i 2019.

Borgmester: Udkantskommuner taber på forlængelser af førtidspension

Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) vil have fuld refusion for de borgere, der i de kommende år får forlænget deres førtidspension på grund af en stadig senere folkepension. Arne Boelt kalder stigningen i ældre førtidspensionister for "en voksende tikkende bombe".
Stengårdsvej i Esbjerg – et eksempel på klar struktur og gode reakreative områder.

De 15 hårdeste ghettoer i Danmark rummer også kulturarvsværdier

Arkitektskolen i Aarhus har udviklet en ny metode til at undersøge boligbebyggelsernes arkitektoniske kulturarvsværdier og om bebyggelserne lever op til nutidige idealer. Nu har boligorganisationerne og de 15 kommuner modtaget anbefalingerne.

Renovering af skoler kan give mere bevægelse i skoletiden

Hvis de fysiske rammer i skolen indbyder til bevægelse, får flere elever lyst til at bevæge sig i løbet af skoledagen. Det viser to nye studier af henholdsvis projektet DRØN på Skolegården og projektet Skole+. Derfor anbefaler DIF kommunerne at bruge den viden, når skolerne skal renoveres.

4 ud af 10 pensionister har ingen arbejdsmarkedspension

Selvom pensionsbidrag i løbet af de seneste 30 år er blevet en fast del af overenskomster på både det private og det offentlige område, lever mange danske pensionister stadigvæk alene af folkepension.

Analyse: Vismandsrapport lægger nyt pres på radikale for at stå fast på økonomisk politik

Vismandsrapporten lægger med en række anbefalinger øget pres på regeringsforhandlingerne. Især de radikales krav om en stram økonomisk politik får støtte, ligesom partiet kan hente støtte i kravet om øget arbejdsudbud. Se de vigtigste anbefalinger fra Vismændene her.