Her er tidsplanen – økonomiafdelinger kan godt aflyse efterårsferien

Landets byrådspolitikere og centrale embedsmænd i kommunerne kan godt aflyse efterårsferien. NB-Økonomi har ud fra samtaler med centrale aktører forsøgt at tegne en samlet tidsplan for budget 2020 - og den bliver historisk stram. Bemærk: Mindre korrektion til tidsplan.

Her er de fire største bankers svar på bankråds forslag om hvidvask-klausuler i kontrakter

Alle de fire største banker bakker op bag Finans Danmarks generelle afvisning af kravene om hvidvaskklausuler i kontrakterne med kommunerne. Men der er forskelle i bankernes svar på, hvor villige de er til at diskutere sagen med kommunerne. Se alle svar har. (Bemærk - supplerende udtalelse fra Danske Bank).
Radikale Venstre afholder pressemøde om de nu afsluttede regeringsforhandlinger med partileder Morten Østergaard og gruppenæstformand Sofie Carsten Nielsen, i Bibliotekshaven på Christiansborg.

Forskellen i velfærd mellem Venstres valgløfter og S-regeringen endte på mellem seks og ni promille

Den nye socialdemokratiske regering vil blot bruge mellem seks og knap ni promille mere på velfærd end de løfter, som Venstre gav i valgkampen. Til gengæld er den nye regerings økonomisk politik et markant skifte både i forhold til VLAK-regeringens politik og især i forhold dens regeringsgrundlag.

Ikke et ord om udligningsreform i regeringsaftale

Et af efterårets største politiske sager, en reform af den kommunale udligning, er ikke nævnt med et ord i den politiske aftale om en ny socialdemokratisk regering. Dermed står Socialdemokratiet helt frit i forhandlingerne og kan indgå aftale med Venstre.

Det kan kommunerne forvente ved økonomiforhandlingerne for 2020

Kommunerne vil fortsat blive udsat for krav om omprioriteringer og effektiviseringer, men de kan til gengæld se frem til en garanteret dækning af det demografiske pres i de kommuneforhandlinger, som formentligt først går i gang efter sommerferien.

Mindstenormeringer reduceret til 2025-målsætning

De stort anlagte løfter i valgkampen om minimumsnormeringer er kraftigt udvandet i den politiske aftale om den nye regering. Nu er det et åbent spørgsmål, hvor gode normeringerne bliver og samtidig skal de indfases over seks år. Alligevel er SF's formand begejstret.

Fakta: 27 procents stigning i nytildelinger af førtidspensioner

En stor stigning i førtidspensioner vil øge presset på de offentlige udgifter, herunder en 27 procents stigning i nytildelinger fra 2017 til 2018. Se forklaringen og den store forskel på nytildelinger af førtidspension i kommunerne her. 

Derfor taber 78 kommuner på stigende selskabsskatter. Se tallene for alle kommuner her.

I hele 78 kommuner var det reelt en dårlig nyhed, da de i sidste uge modtog meddelelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at den samlede afregning af selskabsskatter til kommunerne stiger med 1,9 milliarder kroner i 2020. Se gevinster og tab for alle kommuner her.

Selskabsskatter skaber massive forskelle mellem kommuner

Stigende afregning af selskabsskatter til kommunerne i 2020 vil øge uligheden mellem de rige og fattige kommuner yderligere. Årsagen er, at de store selskabsskatteydere er placeret i relativt få kommuner, samtidig med at udligningen på selskabsskat er relativt lav. Se de nyligt offentliggjorte tal for alle kommuner her.

Udligning: Større indtægter fra selskabsskat er syv gange bedre end fra indkomstsskat

Kommunerne skal kun betale 50 procent i udligning af deres ekstra indtægter på selskabsskat, mens de normalt skal af med 93 procent i udligning af ekstra personsskatter. Det betyder, at Gladsaxe ikke alene bliver en rigere kommune end Rudersdal, men også modtager penge fra Rudersdal. Læs om baggrunden her.

Mediekommentar: Berlingske glemte, at kommunene allerede bruger hele servicerammen

Berlingske gav læserne et falsk håb om flere penge til offentlig service, da avisen omtalte et mindreforbrug på 18 milliarder i kommunerne under budgetlovens første år uden at fortælle, at kommunerne i 2018 brugte hele deres budget og sandsynligvis også gør det i 2019.

Borgmester: Udkantskommuner taber på forlængelser af førtidspension

Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) vil have fuld refusion for de borgere, der i de kommende år får forlænget deres førtidspension på grund af en stadig senere folkepension. Arne Boelt kalder stigningen i ældre førtidspensionister for "en voksende tikkende bombe".