Frit valg af madleverandør har været meget omdiskuteret, fordi der findes så få store aktører og konkurrencen har været reduceret, men nu er der vel at ske noget.

Kommune sikrer frit valg og afskaffer monopol

En række kommuner lever ikke op til lovkravet om, at ældre skal have frit valg mellem to madleverandører. Den situation er nu brudt i Sorø. Det hilses velkommen af den nuværende leverandør i Sorø, der nu må opgive sit monopol. Vi vinder ved konkurrence, og det vil skærpe og gøre os endnu dygtigere, lyder det.

Sådan har kommunerne budgetteret de største anlægsområder

Selvom kommunerne under et nedprioriterer børnehaver og folkeskoler i anlægsbudgetterne, har nogle kommuner sat flere penge af til områderne.
Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Philipp Schröder, i midten af billedet, mener at kommunerne kan hente produktivitetsforbedringer ved at konkurrenceudsætte en del af deres services gennem udlicitering.

Økonomiprofessor: Udlicitering kan løse en del af arbejdskraftmanglen

Økonomiprofessor: De eksisterende medarbejdere kan arbejde mere effektivt, og en del af det potentiale kan frigives gennem udlicitering.
Venstres indenrigsordfører Anni Matthiesen tvinger nu Socialdemokratiet til at undsige partiets tidligere afvisning af at udvide frikommuneforsøget til alle 98 kommuner,

Venstre tester regeringens vilje til frikommuneforsøg i Folketinget

Venstre udfordrer regeringen ved at genfremsætte beslutningsforslag om udvidelse af frikommuneforsøg, som Socialdemokratiet skød ned så sent som i maj.
Folketingets fokusering på kommunernes afregningspriser er interessant, dels fordi prisafregningerne et tilbagevendende debatemne, dels fordi der i dag ikke findes en klageinstans

Kommunerne risikerer at blive underlagt endnu en kontrolenhed

Efter flere markante sager og hård kritik er der måske ved at være et politisk flertal for at oprette en ny enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Enheden skal føre kontrol med de afregningspriser, som kommunerne giver private leverandører.
Små faste teams giver gode resultater for både de ældre og personalet. Men det sætter store udfordringer op for den kommunale administration og økonomistyring.

Selvstyrende hjemmepleje-teams kræver ny økonomistyring

Buurtzorg og faste teams i ældreplejen får for tiden meget opmærksomhed. Se hvad det betyder for den fremtidige økonomistyring, hvis kommunerne begynder at rulle den hollandske model ud i Danmark.
I Tårnby Kommune fratræder forvaltningschef Kim Madsen sin stilling.

Forvaltningschef i Tårnby fratræder sin stilling

Efter at have været fritaget for tjeneste siden slutningen af september fratræder forvaltningschef Kim Madsen sin stilling.
Mia Nyegaard (R), socialborgmester i Københavns Kommune, har fået nok af regeringens modstand mod konsulenter. Hun mener, at der er masser eksempler på, at det kan være en god idé med konsulenter.

Radikal borgmester vil stoppe jagten på konsulenter

Det er ikke nødvendigvis et populært forslag. Men genvalgt, radikal borgmester vil stoppe regeringens klapjagt på eksterne konsulenter og bringe nuancer frem i debatten om udbud og eksterne leverandører.
I Hillerød Kommune slog et udbud af hjemmeplejeopgaver fejl. Det er fortsat lidt uklart, hvad det vil betyder for borgerne, men forvaltningen arbejder på at lægge handlemuligheder op til beslutning hos politikerne.

Endnu et kommunalt udbud af hjemmepleje uden tilbud

”Det er katastrofalt for det frie valg,” lyder det fra politiker i Hillerød Kommune i en kommentar til, at kommunens udbud af hjemmepleje fejlede og ikke gav et eneste tilbud. Men hvorfor var der ingen der bød og hvad skyldes, at flere kommuner står i samme situation som Hillerød? Læs analysen.
Adm. dir. Per Olesen (tv) fra Bornholms Andelsmejeri havde Bornholms byrådskandidater på besøg . Politikerne var med på DI's kampagnebus ved en af torsdagens seks virksomhedsbesøg op til kommunalvalget d.16. november.

Dansk Industri blander sig i valgkamp: Stem på erhvervsvenlige kandidater

"Sæt kryds ved den positive erhvervspolitik", så klar er budskabet fra Dansk Industri, der sender en kampagnebus rundt i 30 udvalgte kommuner for at påvirke kommunalvalgkampen i en erhvervsvenlig retning.
"Problemet med prisregulering er, at myndighederne ikke kender den rigtige pris. Så enten gætter de for højt, og så kommer kunderne til at betale for meget for opladning, eller også gætter de for lavt, og så bremses investeringerne i ladeinfrastruktur," siger branchechef i Dansk Elbil Alliance Lærke Flader.

Nu kan kommuner medfinansiere ladestandere til elbiler

Ny politisk aftale gør det muligt for en kommune at anvende skattekroner på at installere og udbyde driften af el-ladestandere. Tidligere i år vurderede Ankestyrelsen ellers, at en kommune ikke har hjemmel i kommunalfuldmagten til medfinansieringen. Men nu har regeringen og en række partier gjort det muligt.
Kommunalpolitikere ville opprioritere de ældre, hvis de fik tilført flere penge via bloktilskuddet, viser ny undersøgelse fra VIVE.

Se hvordan kommunalpolitikere prioriterer økonomien i gode og dårlige tider

Ny rapport viser, at de fleste kommunalpolitikere vil prioritere serviceforbedringer over skattelettelser, hvis bloktilskuddet steg. Omvendt er de mere tilbøjelige til skattestigninger, hvis bloktilskuddet faldt.