Finansminister Nicolai Wammen er klar i mæglet i et folketingssvar til Troels Lund Poulsen. Regeringen har ikke afsat midler af til højere løn i den offentlige sektor i finansloven for 2023. Højere løn er ellers et af statsministerens valgkampsløfter.

Mette Frederiksens løfte om højere løn er ikke afsat på regeringens egen finanslov

Statsministerens valgkampsløfte om lønforhøjelser til visse grupper af offentlige ansatte er ikke afsat på regeringens udspil til en finanslov for 2023. Det bekræfter finansministeren i et folketingssvar til Venstre.
Fiannsminister Nicolai Wammen står i et brev til KL fast på, at kommunerne selv skal finde pengene til at dække effekten af ministeriets fejlskøn for inflationen.

Regeringen står bomfast: Kommuner skal spare 1,4 milliarder kroner nu

Regeringen udløser akut sparerunde på op til 1,4 milliarder kroner i landets kommuner på budgettet for 2022, og samtidig skal kommunerne genåbne budgetterne for 2023 for at finde nye besparelser. Det fastslår finansministeren i et endeligt afslag om inflationshjælp til kommunerne.
Hvis regeringen vil finansiere et løft af ældreplejen gennem afbureaukratisering, så er det nødvendigt at gennemføre markante regelforenklinger på alle områder, siger kommunaldirektør Mogens Pedersen fra Varde.

Kommunerne bruger cirka 750 mio. kr. på at visitere på ældreområdet

Ny rapport viser, at de ofte udskældte visitatorer på ældreområdet kun koster omkring 750 millioner kroner om året. Og Folketinget skal ifølge kommunaldirektør acceptere mindre retssikkerhed, hvis der afgørende skal spares på visitationen.
En reception ved 3F-kongres i 2019 blev betalt af Aalborg Kommune, uden at borgmesterens forvaltning har nedskrevet dokumentation for de mere end 220.000 kr., receptionen kostede kommunen. (Fotoet er fra 3F's igangværende kongres nu i Aalborg)

Borgmesters forvaltning brugte 220.000 kr. på reception for 3F – uden dokumentation

Mod kommunens egne retningslinjer støttede borgmesterens forvaltning i Aalborg Kommune en reception på 3F-kongres i 2019. Borgmesteren selv siger, at han ikke var involveret i planlægningen eller kendte til økonomien ved arrangementet.
Horsens Kommunes kassekredit vil undgå et månedligt overtræk i banken ved at sætte kassekreditten op.

Kommune ender gang på gang med dyrt overtræk

Kassekreditten i banken i Horsens Kommune skal hæves med en kvart million kroner, har byrådet besluttet. Det sker for at undgå kedelige renter på det overtræk, der opstår næsten hver måned.

Nu letter presset på byggesektoren

Siden februar 2022 er forventningerne til omsætningen, beskæftigelse og licitation i byggebranchen forsat én vej. Nemlig ned. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Ved præsentationen af udspillet Danmark kan mere III foreslog regeringen, at kommunerne skal spare 2,5 milliarder kroner på administration, så man kommer tilbage til niveauet for 2013. Men her har regeringen ikke taget højde for udviklingen i folketallet.

Administrationsudgifter er kun steget med 800 mio. kr. når man korrigerer for folketal

Når man korrigerer for udviklingen i folketallet siden 2013, så er kommunernes administrationsudgifter kun steget med knap 800 millioner kroner siden 2013, og altså ikke 2,5 milliarder kroner, som regeringen vil spare.
Det var et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Venstre, der nu beder partierne bag udligningsreformen om at give kommunen sanktionsfri skatteforhøjelse til at dække kommunens tab på udligningsreformen - præcis som en række andre hovedstadskommuner fik.

Frederiksberg vil have sanktionsfri skattestigning på grund af udligningstab

Bredt flertal i Frederiksberg vil have forligspartier bag udligningsreform til at droppe sanktioner på kommunens skattestigning, der ifølge kommunen er et resultat af uventede skævheder i udligningssystemet.

Kontanthjælpsudgifterne er på laveste niveau i 15 år

Nye tal viser, at udgifterne til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge er på et lavt niveau, hvis man sammenligner udviklingen over de seneste 15 år. Det er godt nyt, hvis Danmark er på vej ind i en recession.

Administrationsbesparelser vil ramme hårdt i kommuner, der allerede har sparet

Regeringens foreslåede besparelser på 2,5 milliarder kroner på den kommunale administration vil i praksis ramme hårdt i de kommuner, der i forvejen har lave administrative udgifter. Det er især nogle af landets fattigste kommuner.

Sådan har kommunernes administrationsudgifter udviklet sig siden 2013

Ifølge regeringen er kommunernes samlede udgifter til administration steget med 2,5 milliarder siden 2013. Se her, hvordan udviklingen fordeler sig på tværs af kommunerne ifølge benchmarkingenheden.
Det vil koste statskassen 2,75 mia. kr. (1,25 mia. kr. efter tilbageløb) at hæve sosuers og sygeplejerskers løn med 2.000 kr. om måneden. Forhandlingsreserven til finansloven for 2023 er dog kun på knap 0,6 mia. kr. Det skriver Nicolai Wammen til Karsten Hønge.

Prisen på at hæve sosuer og sygeplejerskers løn er næsten tre milliarder

Det vil koste knap tre mia. kr. at hæve sosuer og sygeplejerskers løn med fem procent. Det viser nyt folketingssvar fra finansministeren.