Dyre enkeltsager på handicapområdet bliver ved med at stige. Selvom staten er kommet med en håndsrækning i form at hæve refusionerne til kommunerne, så står kommunerne i den situation, at de ikke kan bruge pengene, for de belastes fuldt ud på servicerammen af hele beløbet.

Kommuner: Dyre sager på handicapområdet vil stige i 2022 og 2023

Selvom dyre enkeltsager på det specialiserede socialområdet har været stigende de seneste år, så fortæller flere kommuner til NB-Økonomi, at det steg igen i 2022 og vil stige i 2023.

Massiv forskel i andelen af ældre der modtager ældrepleje på tværs af landet

Næsten tre gange så stor en andel af de ældste borgere i København modtager ældrepleje i forhold til i Vallensbæk. Kommuner med mange plejekrævende borgere kan blive presset af udligningssystemet.

Her er kommunerne med konsekvent underbudgettering på socialområdet

'Man er jo altid mindst et halvt år bagefter,' siger borgmester i Sønderborg Kommune, der ligesom flere andre kommuner årligt har underbudgetteret socialområdet fra 2018 til 2021. Se hvor ofte din kommune har underbudgetteret socialområdet her.
På tværs af hele landet kan kun to kommuner sige sig helt fri fra at have underbudgetteret området i mindst ét år i løbet af perioden.

Halvdelen af landets kommuner underbudgetterer konsekvent det specialiserede socialområde

96 kommuner har underbudgetteret det specialiserede socialområde i mindst et år i perioden 2018 til 2021, mens halvdelen konsekvent har underbudgetteret i alle år.

Vækstkommuner kompenseres først efter tre år for stigende folketal

Kommuner med vækst i folketallet må selv lægge ud for dele af udgiftsstigningen til flere borgere i tre år på grund af udligningssystemet. Det kan presse kommuner med lav likviditet, da udgiften for stigende folketal falder på dag ét.
Finanansminister Nicolai Wammen (S) kunne spare omkring en halv milliard kroner om året, hvis kommuner og regioner kun fik demografisk dækning efter den metode, som Det Økonomiske Råd bruger til at beregne ekstraudgiften på grund af flere ældre.

Finansministeriets demografiberegning sikrer kommuner halv milliard ekstra

Staten kunne fra 2030 spare 4,5 milliarder kroner årligt, hvis Finansministeriet ændrer beregning af det demografiske træk og følger metode fra Det Økonomiske Råd.
Sigurd Agersnap (t.v.) fra SF har stillet finansminister Nicolai Wammen (S) er §20-spørgsmål om den strukturelle beskæftigelse.

Wammen vil øge arbejdsudbud selv hvis den strukturelle beskæftigelse stiger

Selv hvis den strukturelle beskæftigelse viser sig at være 45.000 personer højere, end man aktuelt regner med, så vil regeringen fortsætte deres planlagte arbejdsudbudsreformer. Det viser en debat mellem SF og Wammen i Folketingssalen.
Der er ikke nogen sammenhæng mellem minimumsnormeringer og forældres tilfredshed med daginstitutionerne, viser ny analyse.

Benchmark: Bedre normeringer og højere udgifter i daginstitutioner giver ikke mere tilfredshed

I ny analyse finder Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed ingen sammenhæng mellem hverken normeringer eller kommunernes udgifter på dagtilbudsområdet og forældrenes tilfredshed med daginstitutionen.

Vestjyske forældre er mest tilfredse med daginstitutionerne

Benchmarkinganalyse viser, at tilfredsheden med daginstitutionerne i forhold til rammevilkårene er højest i Vestjylland. Se tallene for alle kommuner her.
Alle kommunale øjne er stift rettet mod Finansministeriet. Meget tyder nemlig på, at kommunerne kun får sanktioner på overskridelse af servicerammen, såfremt regeringen ikke har tænkt sig at dække udgifterne til covid- og Ukraine fuldt ud.

Kommuner har reduceret risiko for sanktion på servicerammen

Flere kommuner har mindsket deres forventede overskridelse af servicerammen for 2022 ved at bremse hårdt op i forbruget. Der er derfor håb for at undgå en samlet sanktion til kommunerne.
Der er udsigt til, at budgettet for 2024 bliver endnu mere stramt, end det er her i 2023. Det vurderer Nyborgs borgmester, Kenneht Muhs (V).

Borgmester forudser allerede nu: Budget-24 bliver en hård nyser

Det var hårdt at lave et sparebudget for 2023, men at lægge et budget for 2024 bliver endnu værre. 'Jeg kan allerede nu sige, at det bliver meget stramt. Det bliver en kæmpe opgave, vi skal løse,' siger borgmester. Tidlig start på budgetprocessen kan bidrage til at gøre det mindre svært.

Så hårdt vil jævn administrationsbesparelse ramme hver kommune

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor stor en andel af administrationsudgifterne der skal spares, hvis alle kommuner skal spare samme beløb pr. indbygger. Se tallet for din kommune her.