Flere kommuner anvender allerede flere af de økonomiske vismænds idéer til at løfte lærernes kompetencer.

Kommuner bruger allerede vismændenes idéer på skolerne

Flere kommuner bruger i forvejen en del af vismændenes forslag til at forbedre lærernes niveau i skolerne. Det drejer sig om mentorordninger og kompetenceudvikling. Afskedigelser bruges dog ikke aktivt.
Gode skolelærer, der selv har fået gode karakterer og har et lavt fravær, er bedre til at løfte folkeskoleleverne end lærere, der har fået lave karakterer og meget fravær. Det viser ny rapport fra de økonomiske vismænd.

Kvaliteten af læreren er markant vigtigere end klassestørrelse eller timetal

Gode karakterer og lavt fravær hos lærerne har meget større betydning for at løfte eleverne i folkeskolen end lavere normeringer og flere undervisningstimer. Det viser ny vismandsrapport.
Der er stor forskel på, hvor meget opsyn med en voksen, børnene har i fritidstilbuddene rundt om i landet. Ny VIVIE-rapport viser, at der kan være alt fra én til over fyrre børn pr. voksen i de tilbud, der primært er for skolebørn fra 0-6 klasse.

Store forskelle på normeringer i fritidstilbud

Ny undersøgelse kortlægger for første gang normeringerne i fritidstilbud for børn op til 6. klasse. Den afslører, at der er store forskelle på normeringer i de forskellige tilbud.

Nye tal: De fleste kommuner er kommet langt med minimumsnormeringer

Stort set alle kommuner har forbedret normeringerne i daginstitutionerne siden 2019. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fagforbundet BUPL mener dog, at kommunerne langt fra er i mål. Se udviklingen i din kommune her.
Kan kommunerne på længere sigt få en økonomisk gevinst ved at benytte sig af en tolærerordning? Ny beregningsmodel viser, at det kan kommunerne, men der er ingen garanti, fortæller VIVE.

Ny kommunal beregningsmodel for uddannelsesinvesteringer

VIVE har sammen med Børne- og Undervisningsministeriet udviklet en beregningsmodel for investeringer i børne- og ungeområdet for kommunerne. Det skal ses som et ekstra redskab til de kommunale beslutningsprocesser.

Skolebørn på Sjælland trives mindre end i resten af landet

Børn i vestjyske kommuner trives bedre i folkeskolen end skolebørn i vestsjællandske kommuner. Der kan være over 10 procentpoints forskel på trivslen i kommuner fra de to områder.
Jesper Nielsen-Man er leder af Ungesekratariatet i Hjørring Kommune. Her tror de på, at hvis flere unge kommer mere i erhvervspraktik allerede i folkeskolen, så kan man på længere sigt få flere unge i arbejde.

Erhvervspraktik skal få unge i arbejde

Hjørring Kommune får flere og flere folkeskoleelever i erhvervspraktik. De fremhæves af reformkommissionen som det gode eksempel. Leder af Ungesekretariatet forklarer til NB-Økonomi, hvordan de forsøger at inspirere de unge til et arbejde.
Brugertilfredsheden med dagtilbud i Danmark er generel høj. De forskelle der er, ser dog ud til, at der ikke umiddelbart er en direkte sammenhæng mellem økonomi og tilfredshed.

Ingen sammenhæng mellem udgifter til dagtilbud og brugertilfredshed

Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem brugertilfredshed med dagtilbud og de kommunale udgifter til dagtilbud. Det viser nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriet.
SF ønsker mere frihed for kommuner og folkeskoler inden forhandlinger torsdag om frihedsgrader med regeringen.

Under afsluttende forhandlinger: SF vil have alle skoler sat fri

Drop forsøgene med at sætte skoler i enkelte kommuner fri i forhold til lovgivningen. Nu er det tid til at frigøre alle folkeskoler i kommunerne, hvis de ønsker det, mener SF. Udmeldingen kommer under afsluttende forhandlinger om frikommuneforsøg.

Minimumsnormeringerne er med til at presse prisen på daginstitutionerne op i 2022

Taksten for daginstitutioner er steget mere i 2022 end de foregående år. Det skyldes blandt andet krav om minimumsnormeringer, siger borgmestre.

Se kort: Børnefamilier flytter fra de store byer efter corona

Børnene flytter ud af de fire største byer. Det betyder, at børnefamilierne søger længere ud i kommuner omkring de store byer, og flere yderkommuner vinder på tendensen, som for alvor begyndte under corona.

Andelen af unge uden arbejde eller uddannelse faldt i 2020

For første gang siden 2008 er andelen af unge mellem 16-24 år, som hverken er i uddannelse eller arbejde, under 10 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.