Historisk få langtidsledige kommer forbi landets jobcentre, efter 2022 bød på et spektakulært fald i antallet. På landsplan er der nu under 12.000 langtidsledige, svarende til 120 personer i en gennemsnitskommune.

Nye tal: Antal langtidsledige på rekordlavt niveau

Antallet af langtidsledige faldt så meget i 2022, at man nu ligger under niveauet op til finanskrisen. På landsplan er der færre end 12.000 langtidsledige.

Yderkommuner har størst gevinst på fald i langtidsledigheden

Den rekordlave langtidsledighed kommer især yderkommunerne til gode, hvor mange har mere end halveret antallet af langtidsledige siden før corona. Se udviklingen i din kommune her.
Carl Johan-Dalgaard til pressemøde tilbage i oktober 2022, hvor DØRS fremlægger deres efterårsrapport med en prognose om et fald i beskæftigelsen på 100.000.

Overvismand: Vi kan tage fejl af beskæftigelsesniveauet

De økonomiske vismænds skøn om et fald på 100.000 i beskæftigelse i løbet af 2023 kan blive mindre, hvis den høje beskæftigelse har bidt sig permanent fast. En pris- og lønspiral kan dog trække prognosen i modsat retning.

Store forskelle: Nordjylland og Lolland-Falster har mange arbejdsløse unge uden uddannelse

Mens en række kommuner i hovedstadsområdet og Vestjylland klarer sig bedre end ventet, er der mange unge uden job og uddannelse i flere nordjyske kommuner samt Lolland-Falster. Se din kommune her.
"Næsten 45.000 unge er lige nu hverken i gang med en uddannelse eller et arbejde. Ikke noget at stå op til om morgenen," sagde statsministeren i sin nytårstale. Men virkeligheden er mere nuanceret.

På trods af nytårstale: Antallet af udsatte unge er langt færre og går den rigtige vej

Statsministeren vil gerne gøre mere for de omkring 45.000 unge uden uddannelse og job, men faktum er, at ikke alle i gruppen har det svært, og antallet har været faldende de seneste fem år.

Historisk succes: Antal kontanthjælpsmodtagere er nu under 100.000

Antallet af kontanthjælpsmodtagere falder fortsat, og 2022 tegner derfor til det laveste antal kontanthjælpsmodtagere i årtier. Se tallene for alle kommuner her.

I midten af 90’erne var der 125.000 langtidsledige: I dag er der under 12.000

Det historisk lave niveau af langtidsledige fortsætter med at falde. Men der er stor forskel på fordelingen i landets kommuner. Se kortet her.
Tingbjerg/Utterslevhuse nordvest for København er i år kommet af listen over parallelsamfund - tidligere kaldet ghettolisten.

Færre socialt udsatte boligområder og parallelsamfund på regeringens overvågnings-liste

Antallet af udsatte boligområder, parallelsamfund og såkaldte omdannelsesområder falder. Tre boligområder kommer af ghettolisten, mens et område er kommet på. Se alle detaljer her.

Lav ledighed kommer næsten alle kommuner til gode

Nye ledighedstal viser en stabil udvikling i ledigheden - dog med små forskelle på kommuneniveau. Det er nu i alt 84 kommuner, der har en ledighed på under tre procent af arbejdsstyrken.

Mere end fire ud af fem kommuner har højeste andel i beskæftigelse nogensinde

Mens beskæftigelsen slår rekord efter rekord, viser nye tal fra Danmarks Statistik, at størstedelen af kommunerne får del i jobfesten. 82 kommuner har den højeste andel af befolkningen i beskæftigelse siden kommunalreformen - se alle tal for din kommune her.

Næsten en tredjedel er uden for arbejdsmarkedet på Lolland

31 procent af de 16-64-årige på Lolland er hverken i beskæftigelse eller står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er markant flere end gennemsnittet - og over dobbelt så mange som i kommunen med den laveste andel. Se din kommune her.
Pensionsselskaberne opfordrer den kommende regering til at tænke dem ind i løsningen på den manglende arbejdskraft i ældreplejen. De kan sagtens supplere den offentlige sektor med plejeydelser, lyder opfordringen.

Pensionsbranche: Der mangler 32.000 i plejebranchen i 2030

Der kommer til at mangle tusinder af ansatte i ældreplejen i 2030. Nu tilbyder forsikrings- og pensionsselskaberne deres hjælp til at yde supplerende hjælp til de offentlige tilbud. Det fremgår af pressemeddelelse fra F&P.