Analyse: Ingen sammenhæng mellem bevilling og overdreven medicinering

Større bevillinger til ældreplejen giver ikke mindre medicinering af demente ældre. Se sammenhængen for alle kommuner her.
Det er de praktiserende lægers ansvar, når det drejer sig om at udskrive antipsykotisk medicin til de ældre med demens. Men flere kommuner peger på, at et godt samarbejde mellem plejehjem og lægerne kan mindste medicinforbruget.

Kommuner: Praktiserende læger er afgørende for medicinering af demente

Kommunerne har ikke direkte indflydelse på medicin til demente. Det er de praktiserende lægers ansvar, fortæller flere kommuner. Men de kan måske have en indirekte indflydelse på at få det nedbragt, mener kommune.
KL vil have ældrelov tænkt sammen med ny sundhedsreform, da de ældre som kræver pleje i kommunerne ofte har sundhedsudfordringer oven i. Det holdt de et hastewebinar om i går (torsdag), hvor over 500 deltagere deltog.

KL: Ældrelov kan ikke fjerne bureaukrati uden fokus på sundhed

KL mener ikke, at regeringen kan komme i mål med afbureaukratisering på ældreområdet, hvis de ikke integrerer ældreloven med sundhedsområdet.
Birgitte Rav Degenkolv, direktør på Amager og Hvidovre Hospital, står i spidsen for ny behandlergaranti. Fra februar skal kommunerne have lettere adgang til faglig rådgivning 72 timer efter en udskrivelse.

Region Hovedstaden øger behandleransvaret på ældreområdet

Nyt behandleransvar i Region Hovedstaden indføres på ældreområdet. Det skal gøre det lettere for kommunerne, når ældre er udskrevet fra hospitalerne.
Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune (i midten) ønsker at starte et kommunalt vikarbureau, som kan honorere sosu'er, der vil op i tid.

Borgmestres svar til FOA: Vi tager de medarbejdere, vi kan få

FOA rejser kritik af kommunerne, fordi de slår for få sosu-stillinger op som fuldtid. Borgmestrene svarer, at de vil have alle de medarbejdere, de kan få.

Kræver flere fuldtidsstillinger i ældreplejen

SF kalder det uacceptabelt, at blot 28 procent af opslåede stillinger i ældreplejen i 2021 var på fuld tid, mens FOA mener, kommunerne er langt fra mål. Se tallene for din kommune her.
Stadigt færre danske ældre må døje med demens. Det skyldes blandt andet sundere levevilkår, og at vi er blevet bedre til at holde hjernen i gang.

Andelen af demensramte ældre falder kraftigt

Bedre levevilkår og mere aktive ældreliv har mindsket risikoen for at udvikle demens. Det kan reducere væksten i antallet af plejekrævende ældre.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil ikke fjerne regler fra den nuværende ældrelov, men i stedet bygge en ny lov op fra bunden, som skal give medarbejderne i ældreplejen mere tid til kerneopgaverne.

Minister om ældrelov: Vi skal starte helt forfra

Social- og ældreministeren er meget klar i spyttet i et svar til Folketinget: Ældreloven skal skrottes, og man skal starte forfra på et blankt stykke papir.
Frit valg af madleverandør har været meget omdiskuteret, fordi der findes så få store aktører og konkurrencen har været reduceret, men nu er der vel at ske noget.

Kommune sikrer frit valg og afskaffer monopol

En række kommuner lever ikke op til lovkravet om, at ældre skal have frit valg mellem to madleverandører. Den situation er nu brudt i Sorø. Det hilses velkommen af den nuværende leverandør i Sorø, der nu må opgive sit monopol. Vi vinder ved konkurrence, og det vil skærpe og gøre os endnu dygtigere, lyder det.
Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) kan nu fortælle om en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Den viser, at borgere der modtager hjemmehjælp af kendte ansigter, de er mere trygge end borgere, der ikke gør.

Faste teams i ældreplejen giver størst tilfredshed hos ældre

98 procent af borgere, der møder fast personale i ældreplejen, føler sig trygge ved personalet. Det viser ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. For de resterende hjemmehjælpsmodtagere er tallet 74 procent.
En række handicaporganisationer demonstrerede i sommeren 2021 over økonomiaftalen mellem KL og regeringen. De frygtede, at den ville medføre en nedprioritering af det specialiserede socialområde. Men kommunernes 2022-budgetter viser, at der er fundet penge til at give området et løft.

Kommuner prioriterer de store velfærdsområder i 2022-budgetter

Kommunerne har fundet penge til et løft af både ældreområdet og det specialiserede socialområde i budgetterne for 2022. Løftet dækker kun til uændret service.
KL-formand Jacob Bundsgaard kræver, at Folketinget i forbindelse med nye velfærdsløfter i fremtiden ikke alene skal finde pengene men også anvise, hvor arbejdskraften skal komme fra.

KL-formand: Folketinget skal huske at anvise arbejdskraft til bedre velfærd

KL formand kræver, at Folketinget i fremtiden anviser, hvor ekstra arbejdskraft skal komme fra, når man lover bedre velfærd.