Det er en historisk ny tilgang til afbureaukratisering, som statsminister Mette Frederiksen (S) lancerede i sin nytårstale.

Analyse: Historisk forslag om afbureaukratisering

Det er historisk set en ny og uhørt radikal tilgang til afbureaukratisering, som statsministeren lancerede i sin nytårstale. Men netop derfor kan det ende i ingenting, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne analyse.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil af med mange af reglerne, der dominerer i ældreplejen.

Krag: Stive regler koster for meget tid i ældreplejen

Regeringen lægger op til, at store dele af kravene i ældreplejen bliver fjernet, så tiden kan bruges på pleje.
Små børn, skolebørn og ældre skal have en hverdag, hvor kommunernes ansatte skal bruge mindre energi på bureaukrati og registreringer og mere tid på borgerne, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

Dokumentation: Det sagde Mette Frederiksen om kommunal velfærd

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil fritstille kommunerne i forvaltningen på de store velfærdsområder: Mindre børn, skoleelever og ældre. Læs her de vigtigste uddrag fra hendes nytårstale - og hele talen.
I 25 kommuner skal der nu oprettes forsøg med faste teams i ældreplejen. Det betyder, at de ældre møder de samme plejehjælpere, frem for at føle sig som et tilfældigt kort i bunken hos mange hjælpere, som ikke kender deres historik.

25 kommuner har fået 191,6 mio. kr. til ældreplejen

25 ud af 69 kommuner har fået finansiering til forsøg med faste teams i ældreplejen. Det oplyser Social- og Ældreministeriet.
Dorte West (V) er borgmester i Herning Kommune. Hun er sammen med andre vestjyske kommuner dybt bekymret for, at manglende arbejdskraft i ældreplejen kan betyde mindre hjælp til praktisk gøremål som rengøring i nær fremtid.

Vestjyske kommuner: Rengøring til ældre kan blive droppet

Rengøringen i ældreplejen er i fare for at blive udskudt eller fjernet i flere kommuner. Rekrutteringsudfordringerne er den store synder, fortæller flere vestjyske borgmestre.
Kommunerne kan måske få nogle sosu'ere til at udskyde lidt af deres ferie, efter at det lige er blevet muligt at flytte ferieafholdelse.

Lille håndsrækning til betrængt ældrepleje

Ny bekendtgørelse gør, at kommunerne nu kan give sosu'ere i ældreplejen lov til at overføre feriedage. Det kan skaffe nogle få ekstra hænder henover julen.
Folketingets fokusering på kommunernes afregningspriser er interessant, dels fordi prisafregningerne et tilbagevendende debatemne, dels fordi der i dag ikke findes en klageinstans

Kommunerne risikerer at blive underlagt endnu en kontrolenhed

Efter flere markante sager og hård kritik er der måske ved at være et politisk flertal for at oprette en ny enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Enheden skal føre kontrol med de afregningspriser, som kommunerne giver private leverandører.
Desværre er der udsigt til, at flere ældre bliver forsømt i julen med f.eks. at blive badet eller få gjort rent. Det forudser sektorformand i FOA, Torben K. Hollmann.

Forudsigelse: Sur jul for ældre og sosu’ere

Forsømte ældre i beskidte hjem og stressede sosu'ere. Sådan lyder udsigten desværre for julen i flere kommuner, lyder det fra FOA. 'Mange kommuner bliver indhentet af fortidens prioriteringer eller mangel på samme,' siger FOA-sektorformand.
Små faste teams giver gode resultater for både de ældre og personalet. Men det sætter store udfordringer op for den kommunale administration og økonomistyring.

Selvstyrende hjemmepleje-teams kræver ny økonomistyring

Buurtzorg og faste teams i ældreplejen får for tiden meget opmærksomhed. Se hvad det betyder for den fremtidige økonomistyring, hvis kommunerne begynder at rulle den hollandske model ud i Danmark.
En faktuel gennemgang af dagens finanslovsaftale viser, at politikerne på en række områder overdriver effekten af aftalen - præcis som dele af erhvervslivet overdriver effekten af grønne tiltag.

Analyse: Partier oversælger velfærd i finanslov – se tallene her

Løfterne i Finansloven ligner til forveksling "velfærds-washing". Se, hvor meget pengene egentligt rækker til i forhold til de gyldne løfter.

I 71 kommuner får færre borgere hjemmehjælp

Langt de fleste kommuner i Danmark har færre borgere på over 75 år, der er visiteret til hjemmehjælp i 2020, end de havde i 2010. Faldet er især sket i storby- og yderkommunerne.
Mens social- og ældreminister Astrid Krag (S) fremhæver, at kommunerne både har fået penge til flere børn og ældre og har evnet at bruge tre milliarder mere på handicapområdet, så siger KL-næstformand, at kommunerne har været tvunget til at skære på andre områder.

Damm: Velfærdslov dækker kun den halve regning

Velfærdsloven dækker kun en del af kommunernes udgiftspres. Hvis ikke regeringen giver penge til eksempelvis handicapområdet, så må kommunerne tage pengene fra andre områder. Det kan godt ende med at være fra børn eller ældre, siger KL-næstformand.