Professor Ole Helby mener, at den offentlige sektor ikke nødvendigvis sparer penge ved, at private investerer i offentlige byggerier, men i virkeligheden bare skubber nogle anlægsudgifter over i nogle andre kasser.

Det offentlige sparer ikke nødvendigvis ved at bygge private plejehjem

Når kommunerne beslutter sig for at bygge plejehjem med privat finansiering, enten som friplejehjem eller efter "Herlev-modellen", så skal kommunerne have øje på totalomkostningerne, vurderer professor.
Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) besøger sammen med Statsministeren et plejehjem i kommunen tilbage i januar 2022. Borgmesteren og regeringen arbejder i øjeblikket på at få lovliggjort en ny model til at drive og bygge plejehjem. Herlev-modellen bliver den kaldt.

Herlev-modellen for plejehjem kan undgå anlægsramme

Herlev Kommune arbejder på en ny plejehjemsmodel, hvor kommunerne helt kan undgå at påvirke anlægsrammen. Den kan dermed blive en skarp konkurrent til friplejehjemmene.
I Herlev kommune arbejder man på en skæv udgave af friplejehjemsmodellen, hvor man slipper for en privat plejeleverandør og da den endnu ikke er lovlig, vil ministeren gerne hjælpe. Læs i denne analyse, hvad der er op og ned.

Herlevmodellen – et rødt forsøg på at omgå friplejehjemmene

Der kommer flere og flere private friplejehjem. Det har ærgret røde borgmestre af ideologiske grunde. Men nu har S-kommunen Herlev opfundet en ny model, der kan blive et rødt alternativ til de private plejehjem. Den nye model er dog ikke lovlig, og derfor har kommunen hevet ministeren ind i sagen, viser aktindsigt.
Mette Frederiksen (S) i samtale med Søren Pape Poulsen (K) til afslutningsdebatten. Her lovede statsministeren Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, at hun ikke vil fratage de ældre det frie valg i ældreplejen, som ellers har bekymret de konservative.

Statsminister til afslutningsdebat: Jeg er tosset med det frie valg på ældreområdet

Mette Frederiksen (S) vil ikke fjerne det frie valg i ældreplejen, hvis frikommuneforsøgene bliver udbredt i resten af landet. Hun ønsker dog en ny model, hvor man kommer af med bureaukratiet og sikrer det frie valg samtidigt.
Regeringen har længe lovet kommunerne og vælgerne, at man dækker udgifterne, når der kommer flere ældre. Samtidig må det ikke kunne mærkes på velfærden. Nye tal viser, at præmissen ikke holder.

Antallet af ansatte pr. ældre er faldet under S-regeringen

Der er færre medarbejdere pr. 1.000 ældre i den kommunale ældrepleje i dag, end da regeringen kom til magten i 2019, viser nye tal. Udviklingen er sket trods regeringens løfter om, at pengene følger med det stigende antal ældre.
Flere friplejehjem er på vej. Her ses friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart, som er et moderne plejehjem med 40 boliger, der hver har et lille tekøkken, badeværelse, stue og terrasse.

Pensionsselskab vil investere i ti nye friplejehjem

Landets største pensionsselskab vil investere to milliarder kroner i ti friplejehjem, der skal tilbyde selskabets kunder. Det giver rigtig god mening, siger sundhedsprofessor.
Sundhedsministeriet melder nu ud til NB-Økonomi, at hele omdrejningspunktet for en kommende sundhedsreform bliver de ældre og kronikerne. Dermed får KL deres krav om at samtænke sundhed og ældre opfyldt.

Omdrejningspunkt for sundhedsreform bliver ældre og kronikerne

Sundhedsministeriet melder klart ud til NB-Økonomi, at ældreområdet får den væsentligste rolle i en kommende sundhedsreform. Dermed får KL sit ønske opfyldt om at samtænke ældre- og sundhedsområdet.

De fleste kommuner overskrider budget på store velfærdsområder

70-80 kommuner overskrider budgettet på de store velfærdsområder som ældre-, folkeskole-, og daginstitutionsområdet. Det viser nye regnskabstal.
KL-formand Martin Damm (t.v.), sundhedsminister Magnus Heunicke, social- og ældreminister Astrid Krag og KL-næstformand Jacob Bundsgaard til præsentation af økonomiaftalen i 2020. Nu kan KL's formandskab glæde sig over, at de har fået lagt så meget pres på de to ministre, at sundheds- og ældreområdet bliver tænkt sammen i kommende ældrelov.

Astrid Krag enig med KL: Sundhed og ældrelov skal samtænkes

I et svar til NB-Økonomi melder minister Astrid Krag nu ud, at sundhed får en væsentlig rolle i en kommende ældrelov. KL får dermed krav opfyldt om at samtænke ældreområdet med sundhed.
Astrid Krag (S) til et tidligere samråd. Tirsdag var hun dog indkaldt til et samråd omkring at få sosuer fra deltid til fuldtid, samt om der bør laves en hjælpepakke til kommunerne. Ministeren henviste til eksisterende tiltag, som svar på løsningen af problematikken.

Astrid Krag har ingen akut hjælp på vej til de ældre

Regeringen har ingen akut hjælp på vej til ældreplejen, når det kommer til at få flere sosuer fra deltid til fuldtid. Astrid Krag henviste ved tirsdagens samråd til tiltag, som regeringen tidligere har sat i gang.
Martin Damm (V) til KLs topmøde, hvor NB-Medier havde fået arrangeret, at borgmestrene kunne få taget billeder til Scanpix. Han mener, at kommuner skal prøve at slå sosu-stillinger op, hvor ansøgeren selv kan vælge, om de vil på deltid eller fuldtid.

KL: Slå sosu-stillinger op, hvor folk selv kan vælge deltid eller fuldtid

Flere sosu-stillinger skal slås op på en måde, så ansøgerne selv kan vælge, om de vil arbejde deltid eller på fuldtid. Det mener Martin Damm, der er formand for KL.

Kommuner har halvt så mange sosuer på fuldtid som regioner

Regionerne har dobbelt så mange sosuer i arbejde på fuldtid som kommunerne, viser rapport fra VIVE. At få sosuer fra deltid til fuldtid kan ellers imødekomme manglen på arbejdskraft.