Det vil kræve et stort milliardbeløb at løse udfordringerne på landets plejehjem med økonomi alene. Dermed virker det usandsynligt, at en øget økonomisk prioritering vil løse de problemer, som TV2 belyser i dokumentarfilmen "Opråb fra plejehjemmet".

Kæmpe milliardregning venter, hvis problemer i ældreplejen skal løses med ressourcer

Flere politikere har foreslået, at problemerne i ældreplejen, som TV2 har vist i Køge Kommune, skal løses med flere ressourcer. Men selv en milliardindsprøjtning vil ikke kunne løse problemet.
Kommunalbestyrelserne er meget opsatte på at sætte deres skoler fri. Over halvdelen af ansøgninger om frikommuneforsøg gælder skoleområdet.

Her er kommunernes favoritter til frikommuneforsøg

Kommunerne har afgivet ønsker om, hvor de gerne vil køre frikommuneforsøg. Især skoleområdet er populært, viser det sig. Se her hvordan kommunernes ønsker fordeler sig.
Kasper Ejsing Olesen (S), der er borgmester i Kerteminde Kommune, mener ikke, at blå bloks krav om private friplejehjem vil give mere frit valg. Ikke uden at få langt større udgifter på plejehjemsområdet. Det er valgbluf, siger han.

Borgmester: Blå bloks krav om friplejehjem er valgbluf eller bombe under kommuneøkonomi

Blå bloks nye udspil om at garantere frit valg mellem friplejehjem og kommunale plejehjem er i bedste fald valgbluf og i værste fald en bombe under kommuneøkonomien. Så hård er meldingen fra borgmester.
Blå blok præsenterer tirsdag et nyt udspil om frit valg, som de samlet vil gå til valg på. Et af dem er, at hver kommune skal have minimum ét plejehjem.

Blå blok vil fordoble antallet af friplejehjem

En samlet blå blok har tirsdag fremlagt et udspil om mere frit valg mellem offentlige og private tilbud. Hvis det står til dem, skal der være minimum ét privat plejehjem i hver kommune.
Hvad er et friplejehjem: Det spørgsmål er der mange der stiller sig (Arkivfoto)

Forstå på fem minutter friplejehjem og deres ejerform

Et friplejehjem er en privat virksomhedskonstruktion, der ikke er underlagt kommunen, men selvom friplejehjem er en del af den private sektor, behøver de ikke være kommercielle. Læs hvad der op og ned.
Mette Frederiksen (S) havde et nytårsønske i sin nytårstale i starten af året. Hun ville have en ældrelov. Det ønske har hun dog ikke fået opfyldt, da regeringen efter ni måneder og en ekspertrapport ikke har fremlagt et udspil endnu.

Regeringen har ingen løsning på ældrelov i ny 2030-plan

Ny 2030 plan fra regeringen vil omprioritere i den offentlige sektor. Ikke mindst på ældreområdet. Her skal ældreloven spille en rolle. Men regeringen har ikke fremlagt et udspil om ældrelov endnu, selvom de har haft ønsket i ni måneder.
Siden handicaporganisationerne demonstrerede mod manglende penge i økonomiforhandlingerne til netop det område tilbage i juni 2021, er der ikke sket meget. Regeringen har med sin nye 2030 plan heller ikke kommet med idéer eller løsninger til, hvordan handicapområdet så skal prioritere midlerne fremadrettet.

Regeringens 2030 plan nævner ikke det specialiserede socialområde

Der afsættes ikke midler specifikt til handicapområdet i regeringens nye 2030 plan. Faktisk er det specialiserede socialområde ikke nævnt i den 182 siders lange plan.
Hvis regeringen vil finansiere et løft af ældreplejen gennem afbureaukratisering, så er det nødvendigt at gennemføre markante regelforenklinger på alle områder, siger kommunaldirektør Mogens Pedersen fra Varde.

Kommunerne bruger cirka 750 mio. kr. på at visitere på ældreområdet

Ny rapport viser, at de ofte udskældte visitatorer på ældreområdet kun koster omkring 750 millioner kroner om året. Og Folketinget skal ifølge kommunaldirektør acceptere mindre retssikkerhed, hvis der afgørende skal spares på visitationen.
Statsminister Mette Frederiksen præsenterede regeringens nye reformudspil mandag formiddag på et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

FAKTA: Det indeholder regeringens nye reformudspil

Mindre bureaukrati i kommunerne og kortere og mere erhvervsrettede kandidatuddannelser er en del af udspil.
Fra venstre: Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal, formand for FOA Mona Striib og formand for KL Martin Damm. De forudser digre konsekvenser, hvis kommunerne ikke får inflationshjælp fra staten.

Forundrede formænd: Mener regeringen seriøst, at der skal være færre sosu’er og lærere?

Regeringen afviser at give kommunerne inflations-hjælp, og det kan ifølge KL-formand føre til 'massive fyringsrunder'. Formanden for FOA og Skolelederforeningen mener, at manglende finansiering vil være en 'ødelæggende katastrofe' og medføre triste besparelser.
Det går meget langsomt med at få flere ansatte i ældreplejen til at gå op på fuldtid. Det viser aktindsigter til Fagbladet FOA.

Nye tal: Milliard-projekt gav kun få ekstra fuldtidsansatte i ældreplejen

En bevilling på i alt to milliarder kroner skulle over fire år få flere til at vælge fuldtid i den kommunale ældrepleje. Et nyt notat viser imidlertid, at det går langsomt. Samlet har der været en stigning i antallet af ansættelser på fuldtid på kun ét procentpoint over fire år, viser aktindsigter.
Seks ud af ti deltidsansatte, der gerne vil op i tid, har ifølge undersøgelse fra FOA fået et nej fra deres leder i kommunen.

FOA: Trods mangel på hænder får sosu’er afslag på ønsker om at gå op i tid

Selv om de store velfærdsområder hungrer efter arbejdskraft, er tusindvis af ansatte på deltid mod deres vilje, viser ny undersøgelse. FOA vil have indført ret til fuldtid. KL-formand har været fremme med lignende ønsker.