Inden træerne igen springer ud, så skal indenrigsministeren i den kommende regering beslutte, hvordan han vil korrigere for udgifterne til ukrainere og covid ved beregning af sanktioner for overskridelse af servicerammen. Der er to forskellige tekniske metoder, og valget mellem dem kan flytte tocifrede millionbeløb for mange kommuner og et trecifret millionbeløb for København.

Ministers valg af korrektionsmetode for sanktioner kan flytte store millionbeløb mellem kommunerne

Det bliver en gyser for mange kommuner, når indenrigsministeren til april skal beslutte, hvordan man vil korrigere servicerammen for udgifter til covid og ukrainske flygtninge. Læs her om de små detaljer med stor betydning.
Kort tid før Mette Frederiksen udskrev valg til Folketinget præsenterede regeringen reformudspillet Danmark Kan Mere III. En del af udspillet var, at kommunerne skulle spare 2,5 milliarder kroner på administrationsudgifterne, svarende til udgiftsvæksten fra 2013 til 2021. Det var blandt andet for at "sikre færre kolde hænder og flere varme hænder".

Administrationsudgifter afslører valgkamps-bluff

S, V og K gik alle tre til valg på at spare mindst 2,5 milliarder kroner på den kommunale administration under påskud af, at flere års vækst finansierede kolde hænder. Nu viser tal, at langt størstedelen af stigningen i udgifterne er på den borgernære administration.

Så meget bruger hver kommune på ikke-borgernær administration

Kun 500 millioner kroner ud af den samlede vækst i kommunernes administrationsudgifter på 2,5 milliarder kroner siden 2013 skyldes ikke-borgernær administration. Se her, hvordan den post har udviklet sig i den enkelte kommune.

Tendensen fortsætter: Kommunernes udgifter til udsatte børn og unge stiger

Kommunerne bruger stadig flere penge på det specialiserede børneområde. Fra 2018 til 2021 steg udgifterne med 750 millioner kroner. Nu viser en ny prognose for 2022, at tendensen fortsætter. Se udviklingen for din kommune her.

Prognose: Private botilbud får igen kommunerne til at sprænge budgetterne

Det er særligt de private botilbud, der får kommunernes budgetter til at sprænge på det specialiserede voksenområde. Alligevel bruger kommunerne dem stadig hyppigere. Se hvad din kommune bruger på private botilbud her.
Mens antallet af ældre stiger, falder antallet af ældre- og plejeboliger. Derfor tilbydes stadigt færre ældre en ældre- eller plejebolig af kommunen.

Antal pleje- og ældreboliger falder mens antallet af ældre stiger

Mens antallet af 80+ årige er steget med 61.000 siden 2012, er antallet af 80+ årige i ældre- og plejeboliger faldet med 6.500 personer. Dermed bliver der stadigt færre boliger pr. ældre.

Sådan har andelen af ældre i plejeboliger udviklet sig i hver kommune

I 91 kommuner bor en lavere andel af de 80+ årige i en plejebolig i dag end de gjorde for fem år siden. Se udviklingen i din kommune her.
Ifølge ekspert Rikke Mejdahl Bøjlesen er der et kæmpe potentiale for kommunerne, hvis de laver en større analyse af, hvordan de brugerne pengene på specialskoleområdet.

Sådan kan kommunerne spare på specialundervisning

Flere kommuner oplever, at specialundervisningsområdet udhuler økonomien på almenområdet. Men der er et stort potentiale for kommunerne, da der er en række greb til at lette presset, mener ekspert.
Borgmesteren i Kerteminde Kasper Ejsing Olesen (S) maner til besindighed, når man ser på kommunens tab på værdipapirer.

Mindre kommune må indkassere milliontab på aktier

Fynsk kommune sætter 15 millioner kroner til ved salg af værdipapirer. Det får dog ikke borgmesteren til at ændre på kommunens investerings-strategi.

Mere end fire ud af fem kommuner har højeste andel i beskæftigelse nogensinde

Mens beskæftigelsen slår rekord efter rekord, viser nye tal fra Danmarks Statistik, at størstedelen af kommunerne får del i jobfesten. 82 kommuner har den højeste andel af befolkningen i beskæftigelse siden kommunalreformen - se alle tal for din kommune her.

Antallet af kommuner med kritisk lav likviditet vokser

På bare et år er antallet af kommuner med kritisk lav likviditet vokset fra to til fem, mens antallet af kommuner med en lav likviditet er stort set uændret.

Næsten en tredjedel er uden for arbejdsmarkedet på Lolland

31 procent af de 16-64-årige på Lolland er hverken i beskæftigelse eller står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er markant flere end gennemsnittet - og over dobbelt så mange som i kommunen med den laveste andel. Se din kommune her.