Udsatte

  I Vollsmose i Odense Kommune, som er på regeringens Ghettoliste, er der 213 modtagere af det midlertidige børnetilskud. Generelt er der ikke nogen bemærkelsesværdigt stor overrepræsentation af modtagere af tilskuddet i ghettoområderne.

  Midlertidigt børnetilskud lander kun i begrænset omfang i udsatte boligområder

  Selvom der var frygt for, at det midlertidige børnetilskud i høj grad ville tilfalde ikke-vestlige indvandrere i udsatte boligområder, viser nye tal, at det kun er 7,6 procent af modtagerne af tilskuddet, der bor i udsatte boligområder.
  "Det du taber på gyngerne kan du vinde ind på karrusellerne," siger et gammelt ordsprog. Det passer på en del koncernlignende organiseringer på velfærdsområdet.

  Kommunalt botilbud trak millioner ud i overskud

  Guldborgsund Kommune har fået et vink med en vognstang fra Ankestyrelsen om, at man ikke bevidst må underbudgettere i botilbud. Ankestyrelsen kalder kommunens budgetlægning for uansvarlig.
  Odenseborgmester Peter Rahbæk Juel kan læse om mistillid mellem forvaltningerne i ekstern analyse af det specialiserede socialområde. (Arkiv)

  Samarbejdsproblemer står i vejen for hjælp til udsatte

  Massiv kritik af indsatsen for udsatte børn i Odense. Løsningen er ifølge konsulentfirma flere penge og bedre samarbejde.