Udligning 2023

  Meddelelse om tilskud og udligning for 2023 offentliggjort juni 2022

  Hver gang antallet af ældre stiger mere end landsgennemsnittet i en kommune, så vil kommunen få et betydeligt underskud på grund af en teknisk detalje i udligningssystemet.

  Ændret alderssammensætning giver over- eller underkompensation

  En mærkværdighed i udligningssystemet betyder, at kommuner med større vækst i børn og ældre end landsgennemsnittet taber store beløb. Se udviklingen for alle kommuner her.

  Hovedstadskommuner vinder mest på indvandreudligning

  Det er hovedstadskommunerne og dele af Midtjylland, der får mest ud af af indvandreudligningen. Det viser nye tal fra Indenrigsministeriets opgørelse over tilskud og udligning.

  Corona giver ekstra udligning til hovedstaden og påfører provinsen tab

  Ifølge fakta i udligningssystemet stiger de sociale problemer især i København, et bælte i den vestlige udkant af hovedstadsområdet samt i yderkommunerne. Se udviklingen for alle kommuner her.

  Markant fald i flere yderkommuners indtægter i 2023

  En række yderkommuner og vestegnskommuner har et markant fald i de samlede indtægter i 2023 i forhold til 2022. Se udviklingen i alle kommuners indtægter her.
  Selvom mange 65-74 årige er meget aktive, så er kommunernes udgiftsbehov til aldersgruppen vokset. Det gavner især yderkommunerne.

  Tilskud til 65-74 årige stiger markant til gavn for yderkommuner

  Årets udligning indeholder en meget markant forhøjelse af udgiftsbehovet for de 65-74 årige. Se hvilke kommuner, som især får gavn af ændringen.

  Yderkommuner mister over 20 mio. fra kriteriet for faldende folketal

  Kriteriet for faldende folketal giver store tab til en række kommuner i 2023. Antallet af kommuner der oplever et fald i befolkningstallet stiger nemlig, uden at den samlede pulje til fordeling blandt kommunerne stiger.
  Holger Schou Rasmussen (S), der er borgmester i Lolland Kommune er træt af udligningssystemet, da den ifølge ham ikke løser yderkommunernes udfordringer.

  Borgmester: Udligningen vil udløse besparelser

  Flere kommuner får færre penge i udligning end tidligere år. Men udgifterne er ikke faldet. Det vil betyde besparelser, fortæller borgmesteren i Lolland Kommune. Han kan ikke få øje på et Danmark i bedre balance.

  Se alle kommuners resultat af tilskud og udligning for 2023

  Indenrigs- og Boligministeriet har netop offentliggjort meddelelsen om tilskud og udligning for 2023. Se her, om din kommune kan se frem til at få mere eller mindre i tilskud og udligning.