Andelen af ikkevestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er faldet til det hidtil laveste niveau, viser en ny analyse fra Momentum. (Arkivfoto)

Andelen af indvandrere på forsørgelse er historisk lav

Det er et øget fokus i kommunerne og vækst i samfundet, der har fået flere indvandrere i job, lyder det fra arbejdsgiverne.
(Arkivfoto)

Regeringen giver økonomisk håndsrækning til VUC

Fem VUC'er lukkede i sommeren 2019 i alt otte afdelinger. 50 millioner kroner skal nu hjælpe VUC-afdelinger.

Danskkurser bliver gratis

Udlændinge i arbejde skal ikke længere betale deltagergebyr for danskundervisning. Det er et af punkterne i forliget om Finanslov 2020.
Både De Radikale og Alternavivet er tilfredse med, at orkestret Copenhagen Phil er kommet på finansloven. Her ses de ved en tidligere koncert med rockbandet Mew.

Finanslov sløjfer besparelser på kulturområdet

Fra næste år bliver omprioriteringsbidraget på kulturområdet fjernet. 'Slut med faste, årlige sparekrav for de danske kulturinstitutioner', siger kulturministeren.
(Arkivfoto)

Flere penge giver ikke bedre undervisning

Elevernes faglige præstationer er uafhængig af, hvor mange penge kommunen bruger på folkeskolen, viser ny undersøgelse.

Voldsom geografisk skævhed i dimittendledigheden

I de store universitetsbyer står unge for op til to tredjedele af den samlede akademikerledighed.

Talentmiljø omkring Limfjordsteatret

Teatret på Mors opretter nu Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst for at passe bedre til virkeligheden og de unge talenter.

Stort kulturprojekt for børn bliver droppet

Fyrtårnsprojektet 'Kend dit land' for landets 4. klasser, som blev sat på skinner af fire ministre i den tidligere regering, er ikke med i regeringens finanslovsforslag.
SF's formand, Pia Olsen Dyhr kræver minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

SF og Radikale kræver 500 millioner til flere pædagoger

SF vurderer, at fuldt indfasede minimumsnormeringer vil koste 1,6 milliarder kroner om året, og det skal starte med en halv milliard fra næste år. Bupl-formand mener ikke, at det bringer daginstitutionerne mærkbart tættere på målet.

Valgløfte om minimumsnormeringer kan kun nås med ufaglærte

Det kræver fordobling af studerende, hvis regeringen vil indfri løfte om normeringer via nyuddannede pædagoger.

11,7 procent flere elever kan ikke følge normal undervisning

Andelen af elever, som ikke er inkluderet i folkeskolen og derfor modtager undervisning i specialklasser eller på specialskoler, er steget kraftigt, siden den daværende regering og KL droppede en målsætning om 96 procent inklusion. Se tal for alle kommuner her.

Udgifter til det specialiserede børneområde er steget med ti procent på Sjælland

De 17 kommuner i Region Sjælland har i gennemsnit haft en stigning i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde fra 2014 til 2018 på 10 procent. Flere modtager sociale foranstaltninger, ligesom udgifterne for den enkelte modtager er steget.