Socialøkonomi

  Andelen af kommunernes sociale udgifter går i stigende grad til udgifter relateret til sundhed og sygdom. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

  Sociale ydelser til sundhed og alderdom er steget

  Det er især andelen af sociale udgifter til sundhed og alderdom, der er stigende. Til gengæld trækker andelen af udgifter til arbejdsløse den modsatte retning.

  Ingen stigning i modtagere af handicapydelser selvom udgifterne stikker af

  Kommunernes udgifter til socialområdet er steget med to milliarder kroner siden 2018, mens antallet af handicapydelser har ligget på et helt stabilt niveau.
  Ifølge Mette Frederiksen skal der gennemføres store forandringer af velfærdssamfundet, hvis der også i fremtiden skal være plads til at yde en god velfærd.

  Mette Frederiksen vil lægge helhedsplan for velfærdssamfundet

  Mette Frederiksen siger fra Folketingets talerstol i sin åbningstale, at regeringen vil invitere til forhandlinger om en helhedsplan for velfærdssamfundet, der skal række 15 år ud i fremtiden.

  Andelen af blandede skoler er faldet i syv af ti kommuner

  72 af landets kommuner har haft et fald i antallet af skoler med en blandet sammensætning af forældrenes indkomster over de seneste ti år, viser nye tal.

  Sundhedsprofessor: Stigende udgifter til handicapområdet vil gå ud over velfærden

  Borgere med komplekse udfordringer på det specialiserede socialområde driver udgifterne, viser analyse fra KL. Det kan presse regeringen midt i økonomiforhandlingerne. Det vil få konsekvenser for velfærden, siger sundhedsprofessor.
  Regeringen mener fortsat ikke, at ændringen af folketalsopgørelsen i udligningsreformen udgør et problem på socialområdet, men åbner en dør på klem for, at problemet kan løses under forhandlinger om regeringens handicapudspil.

  Betalingskommunefolketal skal løses i handicapforhandlinger

  Regeringen lægger nu op til, at problemet omkring økonomiske incitamenter til at placere borgere i egen kommune fremfor nabokommunen skal løses i forbindelse med forhandlingerne om regeringens handicapudspil.
  Under et samråd i Folketingets Social- og Ældreudvalg sagde Astrid Krag (S), at der kommer en stor forandring af det specialiserede socialområde som følge af regeringens nye udspil, som har mødt kritik fra blandt andet KL.

  Krag på samråd: Handicapudspil bliver en afgørende gamechanger

  Under et samråd om det udskældte bopælskommunefolketal afviste Astrid Krag (S) kritikken blandt andet ved at henvise til nyt handicapudspil til 100 mio., som ifølge ministeren vil medføre store ændringer af socialområdet.
  Regeringen og KL har netop nedsat et udvalg, der skal se nærmere på kommunernes økonomi på socialområdet.

  Sådan skal nyt udvalg sikre bedre udnyttelse af ressourcerne på handicapområdet

  Det nye ekspertudvalg, der skal se på kommunernes økonomi på socialområdet skal komme med anbefalinger, der er neutrale for de offentlige finanser på langt sigt og understøtter en stabil økonomisk ramme. Læs mere om kommissoriet her.
  Formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, er underskriver til et brev til regeringen, hvor en lang række handicaporganisationer har stillet forslag om at ændre på kommunernes økonomiske incitament, når en borger skal visiteres til et botilbud.

  Handicaporganisationer kræver lap på udligningsreform

  En række handicaporganisationer varmer op til åbent samråd i Folketinget med et fælles forslag om at ændre refusionen for kommuner, der er påvirket af ændringen i betalingskommunefolketallet.
  Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen (S) kigger ind i et af de mange nedslidte huse, som betyder at socialt udsatte kan leje et hus på Lolland for bare 2800 kroner om måneden.

  Analyse udpeger Danmarks dårligst stillede kommuner

  Kort inden Indenrigs- og Boligministeriet skal afgøre fordeling af særtilskudspuljer og udviklingsaftaler sætter ny analyse fokus på hvilke kommuner, der har de største udfordringer med social eksport og beskæftigelse. Se resultaterne her.
  På Lolland kan du få landets billigste boliger, og det tiltrækker mange socialt udsatte borgere. Det fastslår Indenrigs- og Boligministeriet i ny rapport. Her et hus til salg i Rødby.

  Lave boligpriser tiltrækker socialt udsatte

  I en ny rapport slår Indenrigsministeriet fast, at de mest socialt udsatte borgere i høj grad flytter til kommuner med lave boligpriser. Det forværrer situationen i de kommuner, der i forvejen er dårligst stillet.
  Alt tyder på, at borgmesteren i Langeland Kommune Tonni Hansen (SF) kan se frem til at få en udviklingsaftale med Indenrigs- og Boligministeriet, som skal hjælpe med at rette op på kommunens økonomiske situation.

  Analyse: Dårlige nyheder på vej til mange særtilskudsansøgere

  Ny rapport giver stærkt fingerpeg om, hvilke kommuner der står stærkt og svagt i spillet om fordelingen af godt 350 millioner kroner i særtilskud.