Social- og Ældreministeriet

  Social- og Ældreministeriet

  Astrid Krag (S) til et tidligere samråd. Tirsdag var hun dog indkaldt til et samråd omkring at få sosuer fra deltid til fuldtid, samt om der bør laves en hjælpepakke til kommunerne. Ministeren henviste til eksisterende tiltag, som svar på løsningen af problematikken.

  Astrid Krag har ingen akut hjælp på vej til de ældre

  Regeringen har ingen akut hjælp på vej til ældreplejen, når det kommer til at få flere sosuer fra deltid til fuldtid. Astrid Krag henviste ved tirsdagens samråd til tiltag, som regeringen tidligere har sat i gang.
  Ifølge social- og ældreminister Astrid Krag (S) er der ikke yderligere hjælp på vej til at løse rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne i regionerne og kommunerne.

  Minister: Ingen hjælp på vej til at løse manglen på arbejdskraft

  I et svar til Folketinget henviser Astrid Krag til de allerede indgåede skibbrudne aftaler som den bedste løsning på rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil ikke fjerne regler fra den nuværende ældrelov, men i stedet bygge en ny lov op fra bunden, som skal give medarbejderne i ældreplejen mere tid til kerneopgaverne.

  Minister om ældrelov: Vi skal starte helt forfra

  Social- og ældreministeren er meget klar i spyttet i et svar til Folketinget: Ældreloven skal skrottes, og man skal starte forfra på et blankt stykke papir.
  Social- og Ældreminister Astrid Krag (S) kan nu fortælle om en ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. Den viser, at borgere der modtager hjemmehjælp af kendte ansigter, de er mere trygge end borgere, der ikke gør.

  Faste teams i ældreplejen giver størst tilfredshed hos ældre

  98 procent af borgere, der møder fast personale i ældreplejen, føler sig trygge ved personalet. Det viser ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen. For de resterende hjemmehjælpsmodtagere er tallet 74 procent.
  I 25 kommuner skal der nu oprettes forsøg med faste teams i ældreplejen. Det betyder, at de ældre møder de samme plejehjælpere, frem for at føle sig som et tilfældigt kort i bunken hos mange hjælpere, som ikke kender deres historik.

  25 kommuner har fået 191,6 mio. kr. til ældreplejen

  25 ud af 69 kommuner har fået finansiering til forsøg med faste teams i ældreplejen. Det oplyser Social- og Ældreministeriet.

  Populær ældrepulje: Så meget har kommunerne søgt

  Ny pulje til faste teams i ældreplejen er populær blandt kommunerne. 69 kommuner har tilsammen søgt om over en halv milliard kroner.
  Handicappede borgere demonstrerer foran Christiansborg Slotsplads den 24. juni 2021, fordi de mente, at der ikke var afsat tilstrækkeligt med midler af til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL.

  Astrid Krag vil ikke love flere penge til handicapområdet på finansloven

  I et folketingsvar fra social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil ministeren ikke love nye penge til et presset handicapområde. Svaret er i stedet en opremsning af de penge, der allerede er afsat til området.
  Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) retter en usædvanlig kritik af KL-formanden Jacob Bundsgaard (A) for ikke at være skarp nok i kritikken af sine partifæller i regeringen, når ministre lover mere velfærd end der er dækning for i økonomiaftalen.

  Borgmester i skarp kritik af KL-formand og økonomiaftale

  Borgmester i Helsingør kommer med en usædvanlig skarp kritik af KL-formand Jacob Bundsgaard, som Benedikte Kiær ikke mener er skarp nok i sin kritik af regeringen. Hun spørger direkte, om det skyldes, at Bundsgaard er socialdemokrat? KL-formand afviser kritikken.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) understreger over for NB-Økonomi, at det først er i 2024 de godt og vel 1.000 nye medarbejdere er fuldt indfaset i ældreplejen.

  Venstre beskylder Astrid Krag for falsk varebetegnelse på ældreområdet

  Venstres ældreordfører kritiserer minister Astrid Krag (S) for falsk varebetegnelse, fordi Krag flere gange udtaler, at der kommer 1.000 nye ansatte i ældreplejen uden at nævne, at det først er fuldt indfaset i 2024. Uenigheden mellem V og S stikker dybere end som så.
  Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, mener ikke at minimumskrav er vejen frem på ældreområdet, da den største udfordring efter hendes mening er rekruttering af medarbejdere i ældreplejen.

  Ældre Sagen vil have minimumsstandarder for rengøring på finansloven

  Ældre Sagen kræver i nyt udspil minimumsstandarder for rengøring. Det vil reelt betyde mindre kommunalt selvstyre. Borgmestrene i Aabenraa og Helsingør hælder Ældre Sagens udspil ned ad brættet.
  Flere og tidligere anbringelser var det centrale punkt, da social- og ældreminister Astrid Krag (S) i januar præsenterede udspillet til 'Børnene Først'. Et simpelt regnestykke viser, at den endelige aftale kan give gennemsnitskommunen en ekstra anbringelse om året over seks år.

  Fakta om børneaftale: Her er regnestykket

  Selvom man ved præsentationen af den nye aftale om 'Børnene Først' kunne få et indtryk af, at markant flere børn bliver fjernet, så viser tallene noget helt andet. Se regnestykket her.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) afviste tirsdag i Folketinget et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne.

  Regeringen fejer borgerforslag af bordet

  Der er ikke opbakning i Folketinget til at tage handicapområdet væk fra kommunerne, viste behandling af borgerforslag. Men der er stor sympati, og tingets Social- og Ældreudvalg skal nu se nærmere på strukturen på handicapområdet.