Økonomisk Redegørelse er blevet udsendt af Finansministeriet, hvor finansminister Nicolai Wammen glæder sig over fremgangen i dansk økonomi. Fremgangen kommer også kommunerne til gode.

Kommunernes skattegrundlag i 2022 opjusteres med 22,5 mia. kr.

Fremgangen i dansk økonomi kommer især de selvbudgetterende kommuner til gode. Kommunernes skattegrundlag i Økonomisk Redegørelse er voldsomt opjusteret for både 2021 og 2022.
Skatteminister Morten Bødskov (S) deler ikke bekymringen fra KL, DI og Dansk Erhverv om, at en ny lov om dækningsafgift kan flytte 800 millioner til bykommunerne - stik imod effekterne af udligningsreformen.

Ny dækningsafgift flytter 800 mio. kr. til bykommuner

Nye regler for dækningsafgiften betyder, at kommunernes samlede bloktilskud falder med 800 millioner kroner. Det gavner de 34 kommuner, der opkræver dækningsafgift i 2022. Alle andre kommuner taber.

CO2-beskatning rammer job i yderkommuner

Ifølge vismændene vil en ensartet CO2-beskatning især ramme job i yderkommuner, mens bykommunerne vil have en fremgang i beskæftigelsen.
Der skal flere penge i kommunekassen for at opretholde velfærden i Vejen, mener den socialdemokratiske spidskandidat Jørgen Thøgersen og foreslår kontroversiel skattestigning.

S-spidskandidat: Sæt skatten op her i kommunen

Økonomien er så stram, at der simpelthen skal opkræves mere i skat for at gøre den bedre. Det mener socialdemokratisk spidskandidat ved KV21. Krav om højere skat er forekommet før i kommunal valgkamp.
Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) får mulighed for at opfylde sit valgløfte om mere velfærd gennem skattestigninger efter indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) har valgt at prioritere Odense over Gentofte ved tildelingen af rammer for sanktionsfrie skatteforhøjelser.

Skatteændringer: Minister prioriterer Odense over Gentofte

Minister prioriterer Odense højest og hælder Gentofte ned ad brættet i fordelingen af sanktionsfrie skattestigninger. Se tallene for alle kommuner her.
Blandt andet her på rådhuset i Gentofte Kommune venter man stadig på svar på, hvor meget man kan hæve skatten i 2022 uden der medfølger en statslig sanktion. Kommunerne skulle ellers have fået svar senest i går.

Nøl i Indenrigsministeriet forsinker budgetproces

Selvom kommunerne senest ved udgangen af september skulle have svar på, om de kan hæve eller sænke skatten i 2022, har kommunerne fredag den 1. oktober stadig ikke hørt noget fra Indenrigsministeriet. Det forsinker budgetprocessen i flere kommuner.

Her har borgerne fået mest service for ekstra skattebetalinger siden KV17

Der er ringe sammenhæng mellem udviklingen i kommuneskat og serviceudgifter, og derfor kan borgerne ikke regne med, at mere kommuneskat resulterer i bedre service. Se her, om serviceudgifterne eller kommuneskatten er steget mest i den indeværende valgperiode i din kommune.

Stor forskel i udviklingen i kommunernes skatteindtægter

Der stor forskel mellem kommunerne på, hvor meget indtægterne fra kommuneskatten er steget i indeværende valgperiode. Se udviklingen i din kommune her.

Se her, hvor meget indkomsterne steg i 2020

På tværs af alle kommuner var der en stigning i indkomsterne i 2020 i forhold til 2019. Se her, hvor indkomsterne er steget mest.
Skatteminister Morten Bødskov (S) er langt fra tilfreds med danskernes gæld til det offentlige. Han vil forsøge at få Folketingets opbakning til at få det nedbragt.

Borgernes gæld til det offentlige fordeler sig ulige i kommunerne

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor stor gæld borgerne har til det offentlige, viser ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Nu kan du se, hvor meget der skyldes i din kommune.
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad har givet syv kommuner lov til at sænke skatten med statsligt tilskud i 2022 som følge af, at kommunerne fik en gevinst på udligningsreformen.

Syv kommuner vil sænke skatten i 2022

Syv kommuner har fået tilskud til at sætte skatten ned i 2022. Tallene viser, at der er større rift om at sætte skatten op, end der er om at sætte skatten ned.
På Gentofte rådhus har politikerne fået mulighed for at gennemføre skattestigninger for i alt 32,8 millioner kroner i 2022, som følge af tabet fra udligningsreformen.

Ti kommuner gør klar til at hæve skatten i 2022

I alt ti kommuner har valgt at reservere rammen til skatteforhøjelser i 2022 som følge af tabet på udligningsreformen. Alle ti kommuner hævede også skatten i 2021.