Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad har givet syv kommuner lov til at sænke skatten med statsligt tilskud i 2022 som følge af, at kommunerne fik en gevinst på udligningsreformen.

Syv kommuner vil sænke skatten i 2022

Syv kommuner har fået tilskud til at sætte skatten ned i 2022. Tallene viser, at der er større rift om at sætte skatten op, end der er om at sætte skatten ned.
På Gentofte rådhus har politikerne fået mulighed for at gennemføre skattestigninger for i alt 32,8 millioner kroner i 2022, som følge af tabet fra udligningsreformen.

Ti kommuner gør klar til at hæve skatten i 2022

I alt ti kommuner har valgt at reservere rammen til skatteforhøjelser i 2022 som følge af tabet på udligningsreformen. Alle ti kommuner hævede også skatten i 2021.

Overraskende indkomststigning i Nordvestjylland

Indkomsterne stiger markant over landsgennemsnittet i Nordvestjylland og Nordsjælland, mens andre hænger i bremsen. Se tal for alle kommuner her.

Tre kommuner rykker ned blandt lavindkomstkommunerne

Tre kommuner går fra marginal udligning af beskatningsgrundlaget på 75 procent til en udligningsgrad på 95 procent. Alle andre kommuner har samme marginale udligningsgrad i 2022-udligning som i 2021-udligning.

Forskelle i indtægter fra selskabsskatter vokser yderligere i 2022

Syv kommuner vil i 2022 have indtægter fra selskabsskatter, som er mere end tre gange større end gennemsnittet.

80 kommuner taber på selskabsskatter i 2022 – syv får stor gevinst

Mere end fire ud af fem kommuner vil få færre indtægter fra selskabsskat i 2022 sammenlignet med i år. Se tallene for alle kommuner her.

Her får borgerne mest service for deres skat – se tallene for alle kommuner

I yderkommunerne betaler borgerne høj skat og får lav service, mens det er omvendt i særligt de rige hovedstadskommuner. Se sammenhængen mellem skat og service for alle kommuner.
Regeringen slår nu fast, at den hæver skattepuljen i udligningsaftalen med op til 28 millioner kroner, så blandt andet Gentofte ikke skal betale straf af skatteforhøjelser afledt af et tab på den den særlige overudligningsrabat. Det er en sejr for Gentoftes afgåede borgmester Hans Toft, der nu er "udligningsordfører" for den konservative gruppe i kommunen.

Rettet: Ny proces for skatteændringer skal sikre bedre budgetproces

Ny proces for 50 mio. kroners skattepulje skal sikre, at skattestigninger og nedsættelser kommer til at stemme. Samtidig hæves skattepulje i udligningsreformen med op til 28 millioner. Artiklen er rettet i forhold til tidligere version.
De socialdemokratiske borgmestre Bo Hansen og Birgit S. Hansen kan glæde sig til at få attraktive statslige arbejdspladser.

Fire byer får et skattecenter og mange statslige arbejdspladser

Fire byer kan se frem til hver at få mindst 100 statslige arbejdspladser. 'Når sådan noget sker, håber jeg altid på, der er nogle, der kunne få lyst til at bo i området,' siger borgmester i Svendborg.
Novo Nordisk er en af de store selskabsskatteydere i Danmark.

Ny prognose opjusterer indtægter fra selskabsskatter med 15 mia.

Regeringen opjusterer nu indtægter fra selskabsskatter med i alt 15 milliarder kroner i perioden 2020-2022. Det vil gavne få kommuner og påføre resten tab.
Finansministeriets embedsmænd forventer, at kommunernes beskatningsgrundlag i 2022 bliver lidt lavere end tidligere forventet.

Kommunernes skattegrundlag nedjusteres med 1,6 milliarder kroner

Regeringen nedjusterer kommunernes beskatningsgrundlag med 1,6 mia. kr. i 2022. Det giver kommunene et lidt større bloktilskud.

Se, hvem der har fået de største skattelettelser og stigninger siden KV17

Skatteministeriet har nu gjort op, hvilke kommuner der har hævet og sænket skatten mest i den snart afsluttede valgperiode. Se tallene her.