Kommunerne brugte 1,3 milliard mindre på beskæftigelsesindsats i 2020

Coronakrisen har givet kommunerne store besparelser på beskæftigelsesområdet. Se her, hvor meget de enkelte kommuner har sparet i 2020.

Her er udgifterne til førtidspension steget mest

95 af landets 98 kommuner havde stigende udgifter til førtidspension i 2020. Se her, hvor udgifterne er steget mest.
Trods et stort mindreforbrug på den samlede serviceramme har kommunerne brugt flere penge pr. elev i folkeskolen, og det samme gælder på de øvrige store velfærdsområder.

Kommuner brugte flere penge til hver ældre, folkeskoleelev og daginstitutionsbarn i 2020

På trods af et stort underforbrug på servicerammen i 2020 brugte kommunerne flere penge på de centrale velfærdsområder, hvis man måler det pr. barn eller ældre.

Kompensation til overførselsudgifter i 2020 dækker vidt forskelligt

Mens nogle kommuner var indenfor overførselsbudgettet allerede før midtvejsregulering på 3,4 milliarder, rækker midtvejsreguleringen andre steder slet ikke til at dække stigningen i overførselsudgifter i 2020.

Sygedagpengeudgifter steg med 19 procent i 2020

97 af landets kommuner havde stigende udgifter til sygedagpenge i 2020, og i alt steg udgifterne med 1,45 milliarder kroner. Se her, hvor stigningen har været størst.
Kommunerne har brugt 2,55 milliarder mindre på service i 2020 end de måtte. Dermed er den kommunale service målt i kroner og ører ikke steget siden VLAK-regeringen, når man ser bort fra stigende udgifter til flere børn og ældre.

Kommuners serviceudgifter er reelt ikke steget siden VLAK-regeringen

Kommunerne brugte i 2020 2,55 milliarder mindre på service. Dermed er den kommunale service ikke steget siden VLAK-regeringen, hvis man ser bort fra ekstra udgifter til flere børn og ældre.

Nye regnskaber: Stort mindreforbrug på service i kommunerne i 2020

Kommunernes regnskaber viser, at 21 kommuner har brugt mere end 1.000 kroner mindre på serviceudgifter per indbygger i forhold til budget.
Københavns Kommune har overskredet sine skolebudgetter markant i corona-året 2020, mens andre kommuner har haft markante besparelser.

Kommunerne bruger flere penge på folkeskolen end budgetteret

Kommunerne havde budgetteret med stigende udgifter pr. elev, men alligevel blev budgetterne set under et overskredet.
Folketingets ønske om at skolerne skal bruge 164,5 millioner på øget trivsel og øget læring udløser krav om mellem 3.000 og 4.000 cigarkasseregnskaber.

Pulje på 164,5 millioner udløser krav om over 3.000 regnskaber

Økonomikonsulenter, skoledere og -sekretærer skal i de kommende måneder føre over 3.000 regnskaber over brugen af særlig pulje til trivsel og faglig løft. Det har fået KL til at afvise en aftale med ministeren.
Nedlukninger af store dele af samfundet i 2020 har betydet, at kommunerne ikke har kunnet afholde de forventede udgifter. Derfor går de ud af 2020 med et mindreforbrug på 3,7 milliarder kroner.

Kommunerne sparede 2,7 milliarder på service i 2020

Kommunerne havde under coronakrisen et mindreforbrug på omtrent 2,7 milliarder kroner på serviceområdet i 2020, viser kommunernes foreløbige regnskaber.
Slagelses borgmester, John Dyrby Paulsen, er formand for Atlantsammenslutningen, der får ktitik for rod med regnskaberne. Arkiv)

Borgmester får kritik for regnskabsrod

Slagelse Kommunes borgmester møder som formand for sammenslutning stærk kritik for rod i bilagene. Han forsikrer til gengæld om, at der er orden i tingene i kommunen.
Regnskabsrodet i Københavns Kommune bliver af Intern Revision anset som en "besvigelse", fordi det tyder på, at nogen bevidst har forsøgt at pynte på regnskabet ved at bogføre serviceudgifter på falske anlægskonti.

Revision kalder budgetrod i København for besvigelse

Den interne revision i København mener umiddelbart, at der er sket besvigelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, fremgår det af notat om sagen. Besvigelsen skulle bestå i, at ledelsen bevidst skjulte underskud på omkring 50 millioner kroner i tre fiktive anlægsprojekter.