Regnskab

  På rådhuset i København har politikerne brugt 593 millioner kroner mindre på anlæg, end de havde budgetteret med i 2021. Det kan stille spørgsmålstegn ved Københavns anlægsbudget til efterårets faseopdelte budgetproces.

  København gik knap 600 mio. under anlægsbudgettet i 2021

  Nye regnskabstal viser, at Københavns Kommune brugte markant mindre på anlæg, end de havde budgetteret med i 2021. Det kan sætte spørgsmålstegn ved størrelsen på Københavns anlægsbudget.

  Mange kommuner ramte langt fra anlægsbudgettet i 2021

  Mange kommuner ramte langt over eller langt under anlægsbudgettet i 2021. Trods de store udsving har kommunerne samlet set næsten ramt anlægsrammen lige på.

  Kommuner med store serviceoverskridelser kan blive klemt i 2022 og 2023

  Samlet går kommunerne 200 mio. kr. under servicerammen, når man justerer for DUT og coronaudgifter. Men kommunerne med overskridelser kan blive klemt, når coronakompensationen forsvinder.

  De fleste kommuner overskrider budget på store velfærdsområder

  70-80 kommuner overskrider budgettet på de store velfærdsområder som ældre-, folkeskole-, og daginstitutionsområdet. Det viser nye regnskabstal.
  Kommunernes budgetter på det specialiserede socialområde bliver ved med at sprænge.

  Derfor sprænger budgetterne på det specialiserede socialområde

  Budgetterne på det specialiserede socialområde fortsætter med at sprænge. Det er ikke nogen stor overraskelse, hvis man spørger landsformand for FSD Jakob Bigum Lundberg. Læs mere om, hvorfor udgifterne vokser.

  Udgiftspresset på det specialiserede socialområde fortsætter

  Både på børneområdet og voksenområdet stiger udgifterne til det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Se udviklingen for alle landets kommuner her.

  Se alle kommuners skattefinansierede resultat i 2020

  På baggrund af de kommunale regnskaber har vi udregnet hver kommunes skattefinansierede resultat i 2020. Se her, hvordan alle kommuner kom igennem regnskabsåret 2020.

  Kommunerne ramte 7,78 milliarder over driftsbudgettet i 2020

  De fleste kommuner havde et væsentligt pænere driftsresultat end forventet i 2020. Se her, hvor gode kommunerne var til at ramme budgettet.
  Langeland Kommune er den eneste kommune, der har et negativt resultat på nettodriften i 2020. Den kan til gengæld glæde sig over, at der er hjælp på vej fra udligningsreformen.

  Udligningsreform redder de fleste kommuner med lavt driftsoverskud

  Ud af de 21 kommuner, der har et driftsoverskud på under 2.500 kroner per indbygger i 2020, får 17 af dem hjælp af udligningsreformen i de kommende regnskabsår.

  Kommunerne brugte 1,3 milliard mindre på beskæftigelsesindsats i 2020

  Coronakrisen har givet kommunerne store besparelser på beskæftigelsesområdet. Se her, hvor meget de enkelte kommuner har sparet i 2020.

  Her er udgifterne til førtidspension steget mest

  95 af landets 98 kommuner havde stigende udgifter til førtidspension i 2020. Se her, hvor udgifterne er steget mest.
  Trods et stort mindreforbrug på den samlede serviceramme har kommunerne brugt flere penge pr. elev i folkeskolen, og det samme gælder på de øvrige store velfærdsområder.

  Kommuner brugte flere penge til hver ældre, folkeskoleelev og daginstitutionsbarn i 2020

  På trods af et stort underforbrug på servicerammen i 2020 brugte kommunerne flere penge på de centrale velfærdsområder, hvis man måler det pr. barn eller ældre.