Praktisk hjælp

    Kommunerne har færre penge i budgettet til handicappede i 2019

    Kommunernes budgetter for 2019 betyder, at der skal spares 2,1 milliarder kroner på det specialiserede socialområde i år set i forhold til det faktiske forbrug i 2018. Det skulle ifølge kommuneaftalen med VLAK-regeringen for 2019 sikres gennem skrappere budgetstyring - men det er ikke lykkedes.
    Københavns Kommune bruger ikke færre penge på handicappede som hævdet, men ligger derimod i top, hvis man ser på udgiften pr. ydelse.

    København bruger klart flest penge pr. ydelse til handicappede

    Tal fra de seks største byer dementerer en påstand om, at København bruger færre penge på handicappede end andre. Tværtimod ligger kommunen i top. Se tallene for de seks store byer her.