Plejehjem

  Kasper Ejsing Olesen (S), der er borgmester i Kerteminde Kommune, mener ikke, at blå bloks krav om private friplejehjem vil give mere frit valg. Ikke uden at få langt større udgifter på plejehjemsområdet. Det er valgbluf, siger han.

  Borgmester: Blå bloks krav om friplejehjem er valgbluf eller bombe under kommuneøkonomi

  Blå bloks nye udspil om at garantere frit valg mellem friplejehjem og kommunale plejehjem er i bedste fald valgbluf og i værste fald en bombe under kommuneøkonomien. Så hård er meldingen fra borgmester.
  Af en ny undersøgelse fremgår det bl.a. i hvor høj grad, det spiller en rolle for de kommende ældre om plejehjemmet er kommunalt eller privat.

  Fremtidens ældre: Kun 13 procent vil vælge et kommunalt plejehjem

  Det er tidligere påvist, at ældrebefolkningen er inden i en bevægelse, hvor flere vælger privat hjemmepleje. Nu viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv, at kun lidt over hver 10. af de kommende ældre vil vælge et kommunalt plejehjem. De fleste har mistet tilliden til kvaliteten af fremtidens ældrepleje.
  ”Jeg vil gerne slå fast, at vi har intet imod friplejehjem, men jeg må samtidig lige pege på, at vi i Danmark står over for en voldsom udfordring og den opgave tror jeg ganske enkelt ikke, at de private kan løse alene,” siger borgmester, Thomas Gyldal Pedersen.

  Borgmester: Det er ideologi at fastholde privatisering via tvang

  Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal Pedersen mener, at "Herlev-modellen" er en innovativ gave til Folketinget og fremtidens plejesektor. Han mener, at modstanderne af modellen ikke har øje for perspektiverne.
  Professor Ole Helby mener, at den offentlige sektor ikke nødvendigvis sparer penge ved, at private investerer i offentlige byggerier, men i virkeligheden bare skubber nogle anlægsudgifter over i nogle andre kasser.

  Det offentlige sparer ikke nødvendigvis ved at bygge private plejehjem

  Når kommunerne beslutter sig for at bygge plejehjem med privat finansiering, enten som friplejehjem eller efter "Herlev-modellen", så skal kommunerne have øje på totalomkostningerne, vurderer professor.

  Se kort: Færre kommunale og flere private institutioner

  Antallet af kommunale institutioner og institutionspladser falder i de fleste kommuner på børne-, ældre og handicapområdet. Men private tilbud stiger. Den tendens kan få vind i sejlene på grund af stigende anlægspriser.
  Benedikte Kiær (K) ser ingen anden udvej på end, at kommunerne bygger flere private plejehjem, daginstitutioner og botilbud. Alternativet er, at anlægsrammen ellers skal meget højere op.

  Borgmester: Private velfærdsinstitutioner breder sig for at omgå anlægsrammen

  Private velfærdstilbud som friplejehjem, botilbud og daginstitutioner vil sprede sig som ringe i vandet, så kommunerne kan spare på anlægsrammen. Det forudser konservativ borgmester.

  I 71 kommuner får færre borgere hjemmehjælp

  Langt de fleste kommuner i Danmark har færre borgere på over 75 år, der er visiteret til hjemmehjælp i 2020, end de havde i 2010. Faldet er især sket i storby- og yderkommunerne.
  Faglærte medarbejdere i ældreplejen, i psykiatrien og på sygehusene er en mangelvare i de fleste af landets kommuner.

  FOA: Desperat mangel på medarbejdere truer ældreplejen

  Næsten hvert andet forsøg på at rekruttere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter ender forgæves. Der er brug for flere faglærte og en ny tilgang til ældreplejen, mener FOA.
  Erfarende investorer og plejeserviceleverandører peger over for OPS-Indsigt på fem ting, som kommunerne skal forbedre, hvis de vil have udbygget plejehjemskapaciteten.

  Fem råd til kommunerne der kan lette byggeriet af friplejehjem

  Med et behov for 26.000 nye plejehjemspladser i 2030 og kommunale anlægsbudgetter, der allerede nu er sprængt, kan friplejehjem blive løsningen. Men hvad kan den enkelte kommune gøre for at tiltrække investorer og private plejevirksomheder for at få byggeri af friplejehjem op i gear?
  Andelen af ældre, der flytter i plejebolig, fortsætter med at falde. Til gengæld er det absolutte antal ældre i plejeboliger for første gang i en årrække steget siden sidste år.

  Andelen af ældre i plejeboliger fortsætter med at falde – men ikke for de 90+ årige

  Nye tal viser, at en stadigt lavere andel af de ældre flytter i plejebolig. Til gengæld er det samlede antal nu begyndt at stige.

  Stor forskel på andelen af ældre i plejeboliger i de enkelte kommuner

  Mens Vallensbæk Kommune blot har fire procent af de 85-89 årige i plejebolig, er tallet 17,3 procent i København. Se de nye tal for alle kommuner her.

  Store fald i andel i plejeboliger siden 2010

  Andelen af ældre, som bor i plejeboliger, er faldet markant siden 2010. Se tallene for alle kommuner her.