Det Økonomiske Råds Sekretariat med overvismand Carl-Johan Dalgaard i spidsen, anbefaler regeringen at stramme finanspolitiken mere i 2022, end man umiddelbart har lagt op til.

Vismænd: Finanspolitikken skal strammes yderligere

Ifølge vismændene bør finanspolitikken strammes mere, end regeringen har lagt op til i 2022. I alt forventes BNP at vokse med fire procent i år, og højkonjunkturen er tilbage.
Arbejdsmarkedsreformer er et mere effektivt middel til at øge beskæftigelsen end et øget sundhedsfokus. Men øget sundhedsfokus kan også hjælpe på arbejdsudbuddet. Det vurderer Det Økonomiske Råds Sekretariat med overvismand Carl-Johan Dalgaard i spidsen.

Reformer får flere i arbejde end øget sundhedsfokus

Sundhedstilstanden for ældre borgere påvirker beskæftigelsen, men slet ikke i samme grad som reformer af arbejdsmarkedet. Kort sagt fik fjernelsen af efterlønnen flere i arbejde, end fokus på sundhed ville gøre, siger vismændene.
Selvom vismændene ikke forventer nye nedlukninger til vinter, så anbefaler de, at hvis det skulle blive nødvendigt, så er lokale nedlukninger af skoler og daginstitutioner det bedste for samfundsøkonomien.

Ingen nedlukning til vinter, men risiko for lokale restriktioner, spår vismænd

Der er en lav risiko for national nedlukning til vinter, mener de økonomiske vismænd. Hvis smitten stiger, forventer de i stedet lokale nedlukninger af dagtilbud og skoler, da det især er børn, der ikke er vaccineret.
Kommunalpolitikere ville opprioritere de ældre, hvis de fik tilført flere penge via bloktilskuddet, viser ny undersøgelse fra VIVE.

Se hvordan kommunalpolitikere prioriterer økonomien i gode og dårlige tider

Ny rapport viser, at de fleste kommunalpolitikere vil prioritere serviceforbedringer over skattelettelser, hvis bloktilskuddet steg. Omvendt er de mere tilbøjelige til skattestigninger, hvis bloktilskuddet faldt.
Kommunerne skal satse mere på forebyggelse mener Gigtforeningen, som har fået beregnet besparelser for kommunerne, hvis de laver den investering.

Kommuner får kun lille del af gevinst ved forebyggelse og genoptræning

Det offentlige kan spare store beløb ved forebyggelse og genoptræning af gigtpatienter, men pengene lander i vid udstrækning hos andre end de kommuner, som skal bære udgiften.

Så meget kan din kommune spare med forebyggelser

Kommunerne kan spare mange tusind kroner pr. borger med gigt, hvis de satsede mere på forebyggelse og genoptræning. Se de potentielle besparelser for din kommune på tværs af forskellige grupper af gigtpatienter.

Dansk økonomi er tilbage på sporet efter coronakrisen

Stor vækst i andet kvartal 2021 får Danmarks økonomi presset over niveauet fra før coronakrisen, målt på væksten i BNP sammenlignet med fjerde kvartal i 2019.
John Dyrby Paulsen (S), borgmester i Slagelse Kommune går til 2. behandlingen af budget med ønske om at finde 23 mio. kr., så kommunen ikke overskrider servicerammen.

Kommuner retter ind forud for KL-krisemøde om budgetrammer

Kommuner har stået stejlt på deres budgetter forud for forhandlinger i KL. Men nu har flere kommuner indgået budget for 2022 med luft på servicerammen, så kommunerne samlet bringer sig tættere på at overholde servicerammen.
René Christensen, finansordfører for DF, vil gerne gå til finanslovsforhandlingerne med minimum en milliard til de ældre, så man kan sikre nye minimumskrav til kommunerne.

DF: Kommuner må vænne sig til minimumsstandarder eller sadle om

Børneområdet har kannibaliseret på ældreområdet, mener Dansk Folkeparti, som er klar på at indføre minimumsstandarder på plejeområdet i kommunerne. Det er et vink med en vognstang til kommunerne, hvad angår det kommunale selvstyre, fortæller finansordføreren.
Det Økonomiske Råds formandskab, de såkaldte vismænd, med overvismand Carl-Johan Dalgaard i front, anbefaler at lægge en dæmper på finanspolitikken allerede i 2022, og mener blandt andet, at man skal sænke kommunernes og regionernes anlægslofter.

Vismænd anbefaler forsigtig finanspolitik i 2022

Vismænd advarer regeringen mod at hæve kommunernes og regionernes udgiftslofter - og det gælder især anlægslofterne. Vismændene frygter overophedning af særligt bygge- og anlægsbranchen.
Det er historisk, at KL's formandskab går i direkte overbudskapløb med regeringen på socialområdet. Læs en analyse om baggrunden her, og få et bud på, hvordan en truende konflikt mellem regeringen og KL kan løses.

Analyse: KL udfordrer regeringen i overbudspolitik på socialområdet

KL's top har med ny handicapplan reelt givet regeringen et ultimatum. Enten skal velfærdsløfterne matche bevillingerne, eller også vil KL højlydt undsige regeringens velfærdsløfter på det specialiserede socialområde. Det skriver chefredaktør Arne Ullum i denne analyse af KL's social plan til fem mia. kr.
Aftalen om tidlig pension, som her præsenteres af nogle af regeringens centrale ministre med Mette Frederiksen i front, nedbringer beskæftigelsen og svækker de offentlige finanser. Et svar til Folketinget viser, at en tilbagerulning af efterlønnen vil gøre det modsatte.

Sådan ville det styrke økonomien at afskaffe efterlønnen

En række svar fra Finansministeriet viser hvordan det ville påvirke Danmarks økonomi, hvis man afskaffede efterlønnen.