Økonomi

  Økonomi

  Offentliggørelsen af Økonomisk redegørelse majversion 2022 viste, at flere nøgletal omkring beskæftigelse trækker i en positiv retning for kommunerne.

  Færre på offentlig forsørgelse i 2022 end man havde regnet med

  Der kommer færre på offentlig forsørgelse i løbet af 2022 og flere i arbejde. Det viser nye tal fra den økonomiske redegørelse.
  Regeringen og KL har netop nedsat et udvalg, der skal se nærmere på kommunernes økonomi på socialområdet.

  Sådan skal nyt udvalg sikre bedre udnyttelse af ressourcerne på handicapområdet

  Det nye ekspertudvalg, der skal se på kommunernes økonomi på socialområdet skal komme med anbefalinger, der er neutrale for de offentlige finanser på langt sigt og understøtter en stabil økonomisk ramme. Læs mere om kommissoriet her.
  Finansminister Nicolai Wammen (S) forventer at kommunerne kan finansiere opdriften på det specialiserede socialområde i 2023 gennem effektiviseringer. Han kunne alene pege på yderligere konsulentbesparelser som eksempel på konkrete tiltag.

  Wammen: Kommuner skal finansiere handicapområdet med konsulentbesparelser

  Finansministeren vil forhindre, at stigende udgifter på handicapområdet rammer børne- og ældreområdet blandt andet ved at mindske brugen af eksterne konsulenter.
  Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bekræfter nu overfor Folketingets Sundhedsudvalg, at der først kommer en løsning på den skandaleramte KMF i 2024.

  Løsning på KMF-kaos kommer først i 2024

  Regeringen har nu definitivt skudt en løsning på de kaotiske forhold omkring den kommunale medfinansiering (KMF) af sundhedsvæsenet til 2024. 52 kommuner lider yderligere tab på op til 600 mio. kr..
  Slagelse Kommune får et ordentligt stød i kommuneøkonomien, hvis de skal tilpasse sig nye nationale standarder i det nære sundhedsvæsen og samtidig mister kommunen væsentlig finansiering, hvis KMF afskaffes.

  Nye sundhedsopgaver og afskaffelse af KMF vil sætte fattige kommuner under pres

  Det er nogle af landets fattigste kommuner, der vil komme under pres, hvis KMF afskaffes, og kommunerne skal leve op til nationale standarder for nær sundhed uden at få ekstra penge.
  Regeringen og partierne bag aftalen om reformen af den kommunale udligning kunne for to år glæde sig over, at de havde gennemført en udligningsreform. Men nu kan en afskaffelse af KMF fra 2024 betyde, at flere kommuner står med helt andre økonomiske forudsætninger.

  Afskaffelse af KMF vil ændre på effekt af udligningsreform for mange kommuner

  En afskaffelse af KMF'en vil ændre afgørende på effekten af udligningsreformen. Se tallene for hver enkelt kommune her.
  Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede regeringens udspil til sundhedsreform på Rigshospitalet i midten af marts 2022. Nye tal på antallet af sygeplejersker fordelt i regionerne kan besværliggøre arbejdet med reformen.

  Ny analyse afslører dramatiske forskelle i nær sundhed mellem kommunerne

  Ny analyse viser, at regeringens planlagte nationale standarder for det nære sundhedsvæsen kan udløse massive økonomiske udfordringer i en lang række kommuner, som i dag har lav normering på sundhedsområdet.
  Finansminister Nicolai Wammen (S) har flere gange varslet en stram økonomiaftale for 2023. Hvis kommunerne kun får dækket udgifterne til demografien vil det være første gang siden 2018, at der ikke kommer et reelt løft af servicen i kommunerne.

  Økonomiaftalen kan blive den strammeste i fem år

  Hvis kommunerne kun får dækket udgifter til demografien i økonomiaftalen, kan det blive første gang i fem år, at kommunerne ikke får et serviceløft ud over det demografiske træk.
  Dansk Handicap Forbunds landsformand Susanne Olsen mener, at kommunernes budgetter på det specialiserede socialområde er urealistiske.

  Dansk Handicap Forbund: Budgetterne på socialområdet er urealistiske

  Kommunernes budgetter på det specialiserede socialområde er urealistiske, mener Dansk Handicap Forbund, efter en række kommuner har sprængt deres budgetter på området.

  Over 70 kommuner overskrider budgetterne på handicapområdet

  Langt de fleste kommuner overskrider deres budgetter for 2021 på det specialiserede socialområde. Det viser netop offentliggjorte regnskabstal.
  Kommuner kan risikere at udskyde både bygning af daginstitutioner og plejehjem. Nyt klimaudspil fra regeringen vil satse massivt på både sol og vind, og det vil presse anlægsrammen i kommunerne, mener flere økonomer.

  Økonomer: Nyt klimaudspil kan mindske anlægsrammen

  Det ser dystert ud, hvad anlægsrammen angår, efter regeringen har fremlagt sit nye klimaudspil. Det fortæller flere økonomer til NB-Medier. De har dog flere bud på, hvordan finansieringen kan løses.

  Nye tal: Markant større sundhedsbyrde i yderkommuner

  Nye kommunefordelte tal viser, at sundhedsbyrden er meget skævt fordelt på tværs af landet. Det får store konsekvenser for udgifterne til nær sundhed.