Minimumsnormeringer

  Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ser det som en af sine opgaver som minister at advare Folketinget mod at indføre nye regler for at styre kommunerne. Her er han fanget i forbindelse med udnævnelsen til minister.

  Minister: Frikommuneforsøg skal styre reguleringsiveren på Slotsholmen

  Den nye indenrigsminister mener, at frikommuneforsøgene forpligter ham til at se kritisk på nye krav om minimumsnormeringer og central styring af kommunerne. Vi skal holde godt øje med 'reguleringsiveren', fastslår han.
  Regeringens støttepartier frygter, at regeringen undlader at medtage krav om minimumsnormeringer i forhandlingerne om frikommuner, der begynder i dag.

  R og SF frygter at frikommuner fritages for minimumsnormeringer

  Støttepartier står fast på, at kravet om minimumsnormeringer skal gælde trods forsøg på afbureaukratisering.

  Kommuner vil bruge færre penge pr. barn til pasning i 2022

  Kommunerne forventer at bruge 0,29 procent færre penge pr. 0-5 årig på dagtilbud - men penge fra staten mere end opvejer besparelsen.

  S-borgmester kritiserer udligningsreform i brev til statsministeren

  I et personligt brev til statsministeren opfordrer borgmester i Hjørring Kommune Arne Boelt (S) til at få set på uligheden i kommunerne. Udligningsreformen vil bryde sammen, lyder advarslen.

  Borgmester kræver at KL skal hjælpe fattige kommuner

  En række især yderkommuner er så pressede økonomisk, at borgmester nu kræver, at KL ved forårets økonomiforhandlinger skal sikre særlig hjælp til fattige kommuner.
  René Christensen fra DF (t.h.) har foreslået minimumsstandarder til ældre, som et resultat af Jacob Mark og SFs fokus på minimumsnormeringer på børneområdet. Men det kan ende med, at det bliver handicapområdet, der bliver den store taber i det kapløb.

  Minimumsstandarder hos børn, skole og ældre kan skade handicapområdet

  Flere politiske ønsker om minimumsstandarder kan skade et allerede hårdt presset handicapområde, hvis kommunerne får pålagt at bruge pengene et bestemt sted. Alligevel vil Dansk Handicap Forbund ikke gå ned ad den sti.

  Fortsat stor forskel på normeringer i daginstitutionerne på tværs af kommunerne

  Under ét bevægede kommunerne sig tættere på at leve op til minimumsnormeringerne på daginstitutionerne i 2020. Der er dog stor forskel mellem kommunerne, ligesom der er en række coronarelaterede forhold ved tallene for 2020.
  René Christensen, finansordfører for DF, vil gerne gå til finanslovsforhandlingerne med minimum en milliard til de ældre, så man kan sikre nye minimumskrav til kommunerne.

  DF: Kommuner må vænne sig til minimumsstandarder eller sadle om

  Børneområdet har kannibaliseret på ældreområdet, mener Dansk Folkeparti, som er klar på at indføre minimumsstandarder på plejeområdet i kommunerne. Det er et vink med en vognstang til kommunerne, hvad angår det kommunale selvstyre, fortæller finansordføreren.
  Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, mener ikke at minimumskrav er vejen frem på ældreområdet, da den største udfordring efter hendes mening er rekruttering af medarbejdere i ældreplejen.

  Ældre Sagen vil have minimumsstandarder for rengøring på finansloven

  Ældre Sagen kræver i nyt udspil minimumsstandarder for rengøring. Det vil reelt betyde mindre kommunalt selvstyre. Borgmestrene i Aabenraa og Helsingør hælder Ældre Sagens udspil ned ad brættet.

  Nyt benchmark: Enorm forskel på andelen af deltidansatte pædagoger mellem kommuner

  Nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkingenhed viser, at andelen af deltidsansatte pædagoger svinger mellem kommunerne fra 8,5% til 82,9%. Analysen viser også væsentlige forskelle i andelen af uddannede pædagoger.
  KL-formand Jacob Bundsgaard og formanden for Danske Regioner Stephanie Lose skal til at forklare deres bagland i kommuner og regioner, at den står på effektiviseringer/besparelser i 2022.

  Sammenligning: Hverken regioner eller kommuner får dækket demografi og opdrift

  Både kommuner og regioner skal effektivisere for at undgå en dårligere velfærd i 2022. Det viser sammenligning af de to nye økonomiaftaler.

  70 kommuner havde merudgifter til minimumsnormeringer i 2020

  Ud af den samlede tilskudspulje fra staten til minimumsnormeringer i 2020 på 500 millioner kroner, har kommunerne ifølge egne regnskaber haft udgifter for i alt 608 millioner kroner. Se alle kommuners udgifter til minimumsnormeringer her.