Likviditet

    14 kommuner er hårdt presset på likviditet

    14 kommuner har en likviditet efter kassekreditreglen på under 5.000 kr. pr. borger. Det viser nye tal fra Indenrigs- og Boligministeriet.