Ledighed

  Danske Bank tror, at den høje inflation vil øge arbejdsløsheden og føre til faldende huspriser i Danmark.

  Danske Bank forventer flere arbejdsløse næste år

  Danske Bank ser nu kun dansk økonomi vokse med 0,7 procent i 2023 mod 1,3 procent i den forrige prognose.

  Nye data: Dansk økonomi stærkere end ventet før Ukraine-krise

  Danmark er bedre rustet end ventet til økonomisk krise i kølvandet på Ruslands invasion i Ukraine. Både ledighed og vækst har udviklet sig bedre.

  Ny ferie presser ledigheden op i januar

  Ledigheden steg i januar for første gang i mange måneder, men en vigtig del af forklaringen er den nye ferielov.

  Færre ledige kan udløse store gevinster og tab i kommunerne

  Mens Rødovre og Skive kan vinde omkring 500 kr. pr. borger, så står en række yderkommuner til store tab på grund af faldende ledighed.

  23 kommuner har en ledighed på maks to procent

  Ledigheden falder fortsat på tværs af landet, hvor særligt de vestjyske kommuner har en historisk lav ledighed.

  Stort fald i ledigheden i alle kommuner

  Samtlige kommuner har oplevet et fald i ledigheden over det seneste år. De største fald ses i Jylland, på Fyn og Bornholm. Det viser nye tal. Se udviklingen i din kommune her.

  Store universitetsbyer og Vestegnen er Danmarks arbejdsløshedsøer

  Nye beskæftigelsestal viser, at ledigheden i mange yderkommuner er lav, mens den er højere i universitetsbyerne samt på Vestegnen tæt på København - i alt i omkring 25 kommuner. Se hvilke kommuner her.

  Stor forskel i langtidsledigheden på tværs af kommunerne

  Antallet af langtidsledige svinger fra 0,3 procent af arbejdsstyrken til 2,4 procent på tværs af landets kommuner. Særligt hovedstadsområdet har mange langtidsledige.

  Coronaledigheden er lav, men de store byer halter efter

  På landsplan er ledigheden faldet til det laveste niveau i 12 år, men mellem kommunerne er der stor forskel på, hvordan ledigheden har udviklet sig siden corona ramte landet i foråret 2020. Se tal for alle kommuner her.
  Mange fly står stadig stille i Københavns Lufthavn, og det betyder, at særligt Taarnby og Dragør kommuner fortsat har en væsentlig højere ledighed end i starten af 2020. Ledigheden skal nedbringes markant, hvis kommunerne skal undgå stort smæk i 2022.

  Stort tab kan være på vej til kommuner med høj ledighed

  Med meddelelsen om tilskud og udligning blev der sendt en redningskrans til 23 kommuner, som havde en særlig høj stigning i ledigheden i 2020. Men de 23 kommuner skal gøre en særlig indsats for at undgå stort tab i 2022.

  Store forskelle på udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere i kommunerne

  Det historiske fald i antal kontanthjælpsmodtagere dækker over store kommunale forskelle. Se tallene for alle kommuner her.
  Regeringens topøkonomer forventer nu, at beskæftigelsen i 2022 vil nå økonomiens langsigtede kapacitetsgrænse. Alligevel er de fåmælte om behovet for yderligere finanspolitiske stramninger.

  Finansministeriet: Beskæftigelsen når kapacitetsgrænsen allerede i 2022

  Finansministeriets økonomer forudser, at beskæftigelsen allerede i 2022 vil passere grænsen for økonomiens langsigtede kapacitet. Finansministeren afviser stramning af finanspolitikken.