Den øgede udgiftsbyrde fra flere ældre rammer kommunerne meget forskelligt, og samtidig er det nye udligningssystem væsentligt dårligere til at kompensere kommunerne for de ekstraudgifter.

Analyse: Udligningsreformen og flere ældre vil øge uligheden mellem kommuner

Skæv demografisk udvikling kan sammen med udligningsreformen ramme især landkommuner i yderområderne hårdt, og dermed igen øge uligheden mellem kommunerne.
Tomme huse og lavere vækst plager mange landkommuner.

Landkommuner plages af lavere vækst

Der er en lavere vækst på landet end i de større byer. Og det er i landområderne, at der bliver nedlagt flest skoler, og der står flere huse tomme. Det fremgår af ny redegørelse, som får minister til at reagere.