KØF - Kommunaløkonomisk Forum

  KØF - Kommunaløkonomisk Forum

  Selv om regeringen dækker det demografiske træk frem til 2030, så vil der til den tid være flere ældre og færre ansatte på plejehjemmene landet over, viser analyse.

  Rapport: Derfor sikrer demografipenge ikke uændret service

  Hvis antal ansatte pr. bruger af offentlige serviceydelser skal forblive uændret, skal der bruges ni milliarder kroner udover råderummet i 2030. Læs om baggrunden her.
  Peter Hansted (S), borgmester på Ærø, er enige med andre borgmestre i landet, at der allerede sker helt konkret besparelser ude i kommunerne nu.

  Spareproces i kommuner ruller allerede fra januar i år

  Kommunerne venter ikke på, at regeringen melder ærligt ud om besparelser på velfærden. De er allerede i gang med at planlægge besparelser for 2023, og mange genbesøger deres budget.
  Professor i nationaløkonomi og formand for reformkomissionen Nina Smith, er enig med KL i, at Christiansborg skal blive bedre til at forventningsafstemme mulighederne for velfærden med danskerne. Her ses hun til Kommunaløkonomisk Topmøde i marts 2022.

  Nina Smith: Christiansborg må hjælpe med forventningsafstemning

  Reformkommissionens formand bakkede på KØF op bag KL's krav om, at Folketinget skal forberede danskerne på hårde prioriteringer af velfærden.
  Et flertal af danskerne mener, at kvaliteten af folkeskolen er blevet dårligere over de seneste ti år. Men faktisk er den løbende tilfredshed med uddannelsessystemet steget i samme periode.

  Glorificering af fortiden giver danskere forkert billede af velfærd

  De fleste danskere mener, at velfærden var bedre for ti år siden. Men i løbende undersøgelser er danskerne mere tilfredse med den offentlige service i dag, end de var for ti år siden.
  KL-formand Martin Damm advarer om, at regeringens løfter om bedre velfærd er så meget i modstrid med virkeligheden, at man risikerer, at danskernes opbakning til velfærdssamfundet smuldrer.

  KL-formand: Statsministerens velfærdsløfter truer opbakningen til velfærdssamfundet

  KL-formand Martin Damm advarer inden Kommunaløkonomisk Forum om, at Mette Frederiksens velfærdsløfter er dækningsløse og kan true danskernes opbakning til velfærdsstaten.
  Borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær (K) og borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit S. Hansen (S) vil gerne have handling bag de gode intentioner om mere frihed til kommunerne. Her ses de to borgmestre ved KØF i 2018.

  Borgmestre: Nu skal der handling bag afbureaukratiseringen

  I en diskussion på konferencen KØF var to af landets mest profilerede borgmestre klare i spyttet: Det er tid til at få handling bag de gode intentioner om afbureaukratisering.
  Finansminister Nicolai Wammen (S) mener ikke, at det er regeringens ansvar, at kommunerne har svært ved at få enderne til at mødes i den faseopdelte budgetproces. Når kommunerne indgår en aftale, så mener finansministeren, at den selvfølgelig skal holdes.

  Wammen viger ikke en tomme: Kommuner skal overholde økonomiske rammer

  Nicolai Wammen fraråder klart kommunerne at overskride de økonomiske rammer i de årlige økonomiaftaler. "En aftale er en aftale," siger han.
  Professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Philipp Schröder, i midten af billedet, mener at kommunerne kan hente produktivitetsforbedringer ved at konkurrenceudsætte en del af deres services gennem udlicitering.

  Økonomiprofessor: Udlicitering kan løse en del af arbejdskraftmanglen

  Økonomiprofessor: De eksisterende medarbejdere kan arbejde mere effektivt, og en del af det potentiale kan frigives gennem udlicitering.
  Chefredaktør på NB-Økonomi, Arne Ullum, mener at borgmestrene står over for to umulige muligheder: Enten finder man et nyt system for den faseopdelte budgetprocess, eller også dropper man en stor del af det kommunale selvstyre.

  Arne Ullum på KØF: Udligningsdebatten er flyttet fra Christiansborg til KL-huset

  Landets borgmestre står over for en svær opgave, når de skal blive enige om en ny model for budgetprocessen. Men hvis ikke det lykkes, risikerer det kommunale selvstyre at komme i en alvorlig krise. Det siger chefredaktør for NB-Økonomi på KØF.
  KL formand Jacob Bundsgaard vil enten have penge eller færre krav til kommunernes velfærdsforbedringer.

  KL kræver flere penge eller færre velfærdsløfter fra regeringen

  KL vil kræve, at regeringen enten justerer sine mange velfærdsløfter eller sikrer kommunerne de nødvendige penge. KL peger dog også på mulighederne for effektiviseringer ved at fjerne de mange detailregler fra staten.
  På KL's Kommunaløkonomiske Forum, som i år afholdes virtuelt, lagde overvismand Carl-Johan Dalgaard ikke skjul på, at det økonomiske råderum er begrænset frem til 2025, blandt andet på grund af den demografiske udvikling.

  Overvismand: Corona skrumper råderummet

  Overvismand Carl-Johan Dalgaard siger på Kommunaløkonomisk Forum, at råderummet som følge af coronakrisen og regeringens 2025-planer er 'skrumpet en del'.
  "Man går rundt og er lidt frygtsom," fortæller May Bjerre Eiby (th) om sin erfaring med at arbejde på plejehjem i kommunerne. Større åbenhed om godt og skidt i kommunerne blev efterlyst på konference, hvor sagen med plejesvigt af 90-årige Else Marie Larsen gav debat (tv).

  Ekspert: Vi skal væk fra syg tavshedskultur i kommunerne

  Ledere og politikere i kommunerne har et kæmpe ansvar for at få gjort op med syg tavshedskultur i kølvandet på 'Else-sagen' om plejesvigt. Det siger psykolog på konference, hvor der kraftigt blev efterlyst større åbenhed om kritiske forhold og respekt for faglighed.