Indenrigs- og Boligministeriet

  Indenrigs- og Boligministeriet

  "Selve vores udspil er ikke noget, der vil dræne kommunekasserne," sagde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) ved præsentationen af regeringens boligudspil.

  Boligudspil ‘vil ikke dræne kommunekasserne’

  Ved præsentationen af regeringens forslag om 22.000 nye almene boliger i primært hovedstadsområdet slår indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) fast, at kommunerne ikke vil opleve en negativ økonomisk påvirkning ved forslaget.
  Der er god grund til at ærgre sig i Ishøj Kommune i dag. Efter alt at dømme har Ishøj ligget lige på grænsen til at få del i §16-særtilskuddet, som blev meldt ud i går.

  Se kommunerne der var på grænsen til §16-tilskud

  NB-Økonomi har forsøgt at genskabe de kriterier, der har ligget til grund for tildelingen af tilskud fra §16-puljen. Se her, hvilke kommuner der lå på vippen.

  Her er vinderne og taberne af §16-puljen

  17 kommuner får tilskud fra §16-puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og det betyder, at 32 kommuner ikke får tilskud, selvom de har søgt. Se her, hvor meget hver kommune får fra puljen.
  Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad har givet syv kommuner lov til at sænke skatten med statsligt tilskud i 2022 som følge af, at kommunerne fik en gevinst på udligningsreformen.

  Syv kommuner vil sænke skatten i 2022

  Syv kommuner har fået tilskud til at sætte skatten ned i 2022. Tallene viser, at der er større rift om at sætte skatten op, end der er om at sætte skatten ned.
  Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen (S) kigger ind i et af de mange nedslidte huse, som betyder at socialt udsatte kan leje et hus på Lolland for bare 2800 kroner om måneden.

  Analyse udpeger Danmarks dårligst stillede kommuner

  Kort inden Indenrigs- og Boligministeriet skal afgøre fordeling af særtilskudspuljer og udviklingsaftaler sætter ny analyse fokus på hvilke kommuner, der har de største udfordringer med social eksport og beskæftigelse. Se resultaterne her.
  Alt tyder på, at borgmesteren i Langeland Kommune Tonni Hansen (SF) kan se frem til at få en udviklingsaftale med Indenrigs- og Boligministeriet, som skal hjælpe med at rette op på kommunens økonomiske situation.

  Analyse: Dårlige nyheder på vej til mange særtilskudsansøgere

  Ny rapport giver stærkt fingerpeg om, hvilke kommuner der står stærkt og svagt i spillet om fordelingen af godt 350 millioner kroner i særtilskud.
  Både Langeland og Lolland har mange ældre huse med en meget lav kvadratmeterpris, og det tiltrækker ifølge ny analyse mange borgere med sociale problemer.

  Ny rapport: Derfor er Lolland og Langeland i store problemer

  Analyse fra Indenrigsministeriet tegner et dystert billede af udviklingen i Lolland og Langeland kommuner. Se her, hvorfor den skæve udvikling fortsætter.

  Syv kommuner i fokus med forslag om opdeling

  NB-Økonomi har ud fra folketal analyseret, hvilke kommuner, som kan falde ind under indenrigsministerens forslag om opdeling af kommuner. Se navnene på alle kommuner her.