Den værdi, som de danske husejere i 2021 skal betale grundskyld af stiger med 37,7 milliarder kroner. Det udløser en ekstra regning på næsten en milliard kroner.

Grundværdierne stiger med 37,6 mia. kroner – det rammer kommunerne vidt forskelligt

Når grundværdierne stiger, så er der både kommuner som taber og vinder. Læs her om baggrunden for, hvad der afgør effekten for den enkelte kommune, og hvorfor én kommune taber næsten femten millioner.

Gentofte taber strid om dødsboskat i Højesteret

Højesteret: Gentofte Kommune får ikke over 16 millioner kroner, som kommunen mener, staten skylder for 71 dødsboer. Højesteret siger i dom, at lovændring er nødvendig, hvis kommuner skal have samme ret til dødsboskat som før.

‘Vi betaler for andre kommuners svømmehaller’

Borgmestres evaluering af udligningsreformen afhænger af, om man giver eller modtager millioner af kroner. Tre borgmestre giver deres bud på, hvad reformen konkret betyder for deres kommune.
Gentoftes borgmester Hans Toft (K) får nu opbakning fra 10 borgmesterkolleger i hovedstaden til sit krav om, at kommunerne skal have frit lejde til at hæve skatten for at opveje tab på både udligningsreform og bortfald af kompensationsordninger.

Gentofte vedtager ‘historisk’ skattestigning

Gentofte Kommune vedtager en 'historisk' skattestigning fra næste år og beklager samtidig, at kommunen er tvunget til stigningen på grund af udligningsreformen og den følgende ekstraregning.
Kalundborgs borgmester Martin Damm kunne bare to dage før sidste frist ændre kommunens budget og indskrive en skattelettelse på 0,4 procent.

Minister sikrer ekstra skattelettelser for 38 mio. kr. – og afværger skattestigninger for over...

Den kommunale budgetproces 2021 slog mandag alle rekorder i sene afgørelser, da Social- og Indenrigsministeriet bevilgede ekstra støtte til skattenedsættelser. Gentofte har også fået mere støtte.
Den konservative partileder Søren Pape forsøger nu at komme en gruppe primært konservative nordsjællandske kommuner til hjælp, så de undgår ekstra på den kommunale udligning.

Konservative: Nordsjællandske kommuner skal ustraffet kunne hæve skatten

De Konservative fremsætter beslutningsforslag i Folketinget for at fritage en række primært nordsjællandske kommuner for sanktioner og tab af udligningsrabat, når de hæver skatten for at kompensere for tab på udligning.

Gentofte Kommune indgår budgetforlig med stor skattestigning

18 ud af 19 byrådsmedlemmer har indgået en budgetaftale for Gentofte Kommune, hvor man hæver skatten med 1,24 procent i 2021.
Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag (S), har spekuleret længe, inden hun i dag meddelte kommunerne om, hvilken andel af restrammen, de får tildelt til sanktionsfrie skatteforhøjelser i 2021. Mens Rudersdal Kommune har fået opfyldt hele deres ansøgning, må Lyngby-Taarbæk tage til takke med et rundt nul.

Så er restrammen fordelt: Syv kommuner får adgang til yderligere skatteforhøjelser

Mens Rudersdal Kommune får imødekommet hele sin ansøgning, bliver Lyngby-Taarbæk som den eneste kommune med tab på udløbet af de to overgangsordninger forbigået i fordelingen af restrammen til skatteforhøjelser.
Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S) åbner nu for, at kommuner, som ikke får opfyldt deres ansøgning til restpuljen til skatteforhøjelser, alligevel kan få mulighed for at hæve skatten, hvis det frem mod budgetvedtagelserne viser sig, at de tildelte skatterammer ikke bliver udnyttet i andre kommuner.

Minister åbner for anden runde af ansøgninger til skatteforhøjelser

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag (S), åbner nu for, at kommuner, som ikke får opfyldt deres ansøgning til restpuljen til skatteforhøjelser, kan få del i en eventuelt uudnyttet tildelt ramme frem mod budgetvedtagelsen.
Borgerne i Gentofte Kommune skal ikke blot aflevere flere penge i skat, men mister også udligningskroner fra et lavere overudligningsbidrag. Dermed kan det blive dyre skattestigninger i Gentofte, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Detalje i udligningen flytter yderligere 50 millioner fra nordsjællandske kommuner

Den såkaldte overudligningsrabat, som tilfalder kommuner med en lav skat og et højt udskrivningsgrundlag, falder som følge af forventede skattestigninger i flere nordsjællandske kommuner.
Den konservative borgmester i Vallensbæk Kommune, Henrik Rasmussen, er stærkt utilfreds med udligningsreformen. Han mener, at aftalepartierne som følge af de politiske forhandlinger bevidst har ramt de konservative kommuner hårdt.

Konservative kommuner lægger op til store skattestigninger i 2021

Seks kommuner - heraf fem konservative - har ansøgt om at hæve skatten mere end det beregnede tab på udligningsreformen og risikerer dermed sanktioner. 'Udligningen er lavet med kirurgisk snit, hvor man har ramt de konservative kommuner,' siger K-borgmester.
Bag rådhusmurene i Gentofte kan man være godt på vej til at sikre skattenedsættelser i flere yderkommuner. For at yderkommunerne kan få tilskud til skattenedsættelser, er de nemlig afhængige af, at Gentofte vil lave større skattestigninger.

Gentofte kan sikre skattelettelser i yderkommuner

Takket være Gentoftes ønske om store skattestigninger, kan yderkommunerne få tilskud til at sænke skatten. Forstå her, hvordan det hænger sammen.