Flygtninge

  Finansminister Nicolai Wammen (S) har besluttet, at udgifter til håndtering af krigen i Ukraine er 'exceptionelle', og derfor ikke skal tælles med i råderum og budgetlovsgrænse.

  Udgifter til ukrainske flygtninge kan lægges oveni råderummet

  Finansministeren har besluttet, at udgifter til håndteringen af krigen i Ukraine ikke skal tælles med i råderummet, og derfor kan finansieringen til kommunerne blive markant højere.
  De store byer kommer til at tage deres andel af de ukrainske flygtninge, og hele samfundet må indstille sig på, at det bliver mærkbart, når der efter påske nok vil være over 35.000 flygtninge i Danmark. Det vurderer minister Mattias Tesfaye.

  Minister slår fast: Storbykommuner skal tage mange flygtninge

  Store kommuner som København, Frederiksberg, Aarhus og Odense kommer til at modtage flygtninge fra Ukraine i forhold til kommunernes indbyggertal -altså mange flygtninge. Regeringen forlader den hidtidige model for fordeling af flygtninge, fastslår minister Mattias Tesfaye (S) og overhører dermed protester.
  Mattias Tesfaye (S), integrations- og udlændingeminister, til et pressemøde den 25. marts, hvor han meldte ud, at det er muligt, at der kommer 100.000 ukrainske flygtninge til landet. Dengang forholdt ministeren sig dog ikke til, hvordan kommunerne skulle sørge for kostpenge til de mange flygtninge efter 4. april.

  Løsning på kommunernes kostbetaling til flygtninge kan komme i eftermiddag

  Mattias Tesfaye holder pressemøde i eftermiddag. Her forventes det, at der kommer en løsning på kommunernes udfordring med at betale kost og logi til ukrainske flygtninge, der endnu ikke har fået opholdstilladelse.
  Kommuner har haft travl med at gøre modtagerklasser eller pladser i daginstitutioner klar til de mange ukrainske flygtninge, som er kommet til Danmark i løbet af marts måned. Her bliver ukrainske børn undervist på en skole i Langeland Kommune.

  Flere kommuner har overskredet deres flygtningekvote

  Ukrainske flygtninge kan ikke garanteres at blive i de kommuner, de er ankommet til. Flere kommuner har nemlig allerede nu overskredet den kvote, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har beregnet for hver kommune.

  Se kort: Fordeling af ukrainske flygtninge i kommunerne

  Ukrainske flygtninge skal fordeles efter en matematisk model i kommunerne. Resultatet er, at de store kommuner, rige kommuner og vestegnskommuner skal have færrest flygtninge i forhold til indbyggertallet.
  Kommunerne står med en udfordring i, hvordan man skal sørge for penge til mad til de mange flygtninge, da de ikke fra dag et kan få en bankkonto. Her står ukrainske flygtninge i kø ved Center Dokkedal i Vesthimmerlands Kommune til at få udleveret lommepenge. I Ringkøbing-Skjern Kommune har man valgt at udbetale penge til værtsfamilierne, da der ikke er nogle flygtninge i kommunale tilbud.

  Sådan hjælper kommune flygtninge uden bankkonto

  Der kan gå nogle dage, før ukrainske flygtninge, kan få en bankkonto i Danmark. Det kan derfor være svært at betale mad og telefon. En kommune har valgt en lokal løsning med hjælp til private.
  Ved præsentationen af særloven om ukrainske flygtninge gjorde minister Mattias Tesfaye (S) det klart, at man så vidt muligt vil sikre, at ukrainernes og kommunernes ønsker om flygtningenes placering skal imødekommes.

  Tesfaye åbner for en mere fleksibel fordeling af ukrainske flygtninge

  Udlændinge- og integrationsministeren åbner ved præsentationen af særlov for ukrainske flygtninge op for, at hensynet til kommunernes og ukrainernes egne ønsker om placering 'så vidt muligt' skal sikres.
  Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard holder pressemøde.

  Minister venter markant flere end 20.000 ukrainere

  5.000 personer plus børn har påbegyndt deres ansøgning om midlertidigt ophold i Danmark dagen efter særlov.
  Det er endnu ikke afgjort, hvordan flygtningene fra Ukraine skal fordeles i de enkelte kommuner. Der er ikke kommet så mange til Danmark på nuværende tidspunkt, men regeringen forventer, at der kommer 20.000. Det kan lægge et pres på kommunerne.

  Se kort: Så mange flygtninge kan din kommune forvente

  Mens KL har talt om ligelig fordeling af flygtninge, så lægger regeringen op til en matematisk fordeling. Se kortet ud fra den matematiske fordeling.

  Professorer: Godt at kommunerne byder sig til over for flygtninge fra Ukraine

  Kommunerne og jobcentrene lugter kærkommen arbejdskraft og vil meget gerne byde ukrainske flygtninge velkommen. Det er godt, vurderer to professorer. Og en af professorerne siger: 'Ukrainerne kan blive det største enkelte bidrag til arbejdskraften i mange år.'
  Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal mener, at de danske folkeskoler skal være med til at give ukrainske børn nogle trygge rammer, hvor de kan få lov til at lege og måske glemme lidt om, hvad der ellers sker ude i verden.

  Velfærdssamfundet er klar til at hjælpe flygtninge, men savner klare rammer

  Både skolelederforeningen og socialcheferne er klar til at tage imod de ukrainske flygtninge, men især sidstnævnte savner nogle klare rammer fra Christiansborg for lovhjemmel og finansiering.
  Langt de fleste kvindelige ukrainere er ansat i landbruget. Agri Nord forventer derfor, at de kommende kvindelige flygtninge fra Ukraine hurtigt kan få job i den branche. Også selvom de er ufaglært.

  60 procent ukrainske kvinder er i arbejde – de kan hurtigt få arbejde i Danmark

  Over 60 procent af de ukrainske kvinder mellem 15 og 64 år er vant til at være på arbejdsmarkedet i Ukraine. Det er mindre end i Danmark og OECD, men langt højere end tidligere flygtninge fra Syrien og Bosnien.