Mens finansminister Nicolai Wammen (S) udtrykte forståelse for fattige kommuner, som har svært ved at hæve deres meget lave normeringer i daginstitutionerne, så mente SF's Pia Olsen Dyhr, at kommunerne selv var skyld i problemet,fordi de har prioriteret især erhvervsområdet højt.

Ekstra pulje skal hjælpe fattige kommuner med efterslæb på normeringer i daginstitutioner

Se de 11 kommuner, som umiddelbart ser ud til at få andel i særlig pulje, der skal hjælpe de socialt udsatte kommuner, som lider tab på indførelsen af mindstenomreringer i daginstitutioner.

Fremrykning af minimumsnormeringer giver nye udfordringer for kommunerne

Fremrykning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne giver problemer for kommunerne. Nogle kommuner skal hurtigt finde ekstra penge til området, og mange kommuner ved ikke, hvor de skal skaffe de ekstra pædagoger.
Finansminister Nicolai Wammen (S), lægger med finanslovsaftalen yderligere pres på de kommende års økonomiske råderum.

Finansloven tærer yderligere på de kommende års råderum

Minimumsnormeringer og opkvalificering af ældreplejen er blandt de initiativer i finanslovsaftalen, som udelukkende finansieres ved hjælp af det økonomiske råderum. Dermed er det økonomiske råderum endnu mere presset, end det var i forvejen.
Læs her om de enkelte punkter i den finanslov, som søndag blev aftalt mellem regeringen, dens støttepartier og Alternativet.

Fakta: Hovedpunkter i aftalen om finansloven

Aftale om finansloven afsætter blandt andet flere penge til boligjobordning, DR og oprensning af giftgrunde.
Enhedslistens Pernille Skipper fremhæver flere ansatte i ældreplejen, som et vigtigt punkt for Enhedslisten i den kommende finanslovsaftale. Konkret afsættes der penge til 1000 ekstra ansatte i ældreplejen.

1.000 flere ansatte og mere uddannelse i ældreplejen

Efter afsløringer af meget kritisable forhold i ældreplejen skal der nu ansættes 1.000 ekstra i ældreplejen og satses mere på uddannelse for at højne fagligheden.
Regeringen og dens støttepartier afsætter flere penge til voksne i daginstitutionerne. Det betyder, at minimumsnormeringerne kan indføres hurtigere. Det sker dog ikke på institutionsniveau, men på kommuneniveau. Det betyder, at man ikke kan være sikker på, at minimumsnormeringerne er opfyldt i den enkelte daginstitution.

Minimumsnormeringer i daginstitutioner rykkes ét år frem

Regeringen og dens støttepartier er enige om at afsætte ekstra 200 millioner kroner til flere voksne i børnehaver og vuggestuer næste år. 'Det er en historisk aftale, som indeholder minimumsnormeringer ved lov', siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.