Det specialiserede socialområde

Social- og ældreminister Astrid Krag (S) afviste tirsdag i Folketinget et borgerforslag om at fjerne handicapområdet fra kommunerne.

Regeringen fejer borgerforslag af bordet

Der er ikke opbakning i Folketinget til at tage handicapområdet væk fra kommunerne, viste behandling af borgerforslag. Men der er stor sympati, og tingets Social- og Ældreudvalg skal nu se nærmere på strukturen på handicapområdet.
Dansk Handicap Forbunds landsformand Susanne Olsen vil overlade komplicerede handicapsager til en ny regional enhed, og dermed også løfte ekstraudgifterne til de dyre sager over i en ny national pulje.

Handicapforbund: Komplicerede sager skal flyttes til nye regionale enheder

De tunge specialiserede handicapsager skal ifølge nyt forslag flyttes til ny specialenhed på regionalt niveau. Samtidig skal staten overtage en del af finansieringen.
Forholdet mellem kommunerne og regeringen er historisk dårligt. Nu er det op til Jacob Bundsgaard og Nicolai Wammen at få genskabt den fælles forståelse om at beskytte de offentlige kasser, skriver chefredaktør Arne Ullum i denne analyse.

Analyse: Handicappede har sprængt fælles forståelse mellem KL og regeringen

KL vil udstille regeringens løfter til handicappede som utroværdige. Dermed er mange års fælles forståelse mellem KL og regeringen sprængt, skriver chefredaktør for NB-Medier, Arne Ullum, i denne analyse.

Muskelsvindfond: Nu er der momentum for bedre hjælp til handicappede

Presset for bedre hjælp til handicappede har skabt et momentum, som får handicaporganisation til at tro på forbedringer allerede i 2021.
KL fremlægger ifølge næstformand Martin Damm om tre uger en plan, der vil forbedre hjælpen til handicappede markant. Planen skal indfri ønsker fra regeringen og Folketinget og ventes at koste et milliardbeløb.

KL fremlægger milliardplan for bedre hjælp til handicappede

Allerede i midten af maj fremlægger kommunerne en ambitiøs plan med et markant løft af hjælpen til handicappede, som opfylder ønsker fra regeringen og Folketinget.
En af landets tungeste borgmestre - Jens Ive (V) fra Rudersdal retter skarp kritik mod socialminister Astrid Krag for at skrue borgernes forventninger til kommunernes hjælp til handicappede uden at give kommunerne flere penge. "Det er dybt useriøst," siger han.

Borgmestre i oprør: KL skal rejse nye ministerløfter til handicappede i økonomiforhandlinger

Flere borgmestre har nu tabt tålmodigheden med socialminister Astrid Krags løfter om bedre hjælp til handicappede uden at pengene følger med. Sagen skal derfor være central i årets økonomiforhandlinger, siger de.

71 kommuner overskrider voksenhandicap-budgettet

Selvom langt de fleste kommuner overskred budgettet på voksenhandicap-området i 2020, er det de færreste kommuner, der løfter området så meget, som Astrid Krag har stillet Folketinget i udsigt.

Udgiftspresset på det specialiserede socialområde fortsætter

Både på børneområdet og voksenområdet stiger udgifterne til det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Se udviklingen for alle landets kommuner her.
”Det er ingen hemmelighed, at regeringen ønskede at sætte en stopper for, at private tilbud kan trække en masse penge ud til private ejere. Det ønsker vi stadig, " siger Socialminister Astrid Krag.

Astrid Krag ærgrer sig – profitforbud skrevet ud af politisk aftale

Regeringens felttog mod profit hos private sociale tilbud er tabt. Det fremgår af en politisk aftale om et styrket socialtilsyn. 'Det er utrolig ærgerligt,' siger minister Astrid Krag (S). Hos Dansk Erhverv er man lettet.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) har i måneder forsøgt, at få Det Radikale Venstre med ombord i en aftale om et profitforbud på socialområdet. Den ideologiske skalp ser ud til ikke at komme i hus.

Profitforbud fordampede under langtrukne forhandlinger

Den store ideologiske skalp om et forbud mod profit på velfærd ser ud til at være skrevet ud af en aftale mellem regeringen og dens støttepartier. Den endelige aftale er klar og forventes kundgjort på det rigtige tidspunkt, erfarer OPS-Indsigt.
Selvom Astrid Krag (S) overfor Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har givet udtryk for, at kommunerne ville bruge én milliard kroner mere i 2020 end i 2019, har de kun løftet området med 300 millioner kroner.

Lovet milliardvækst på voksen-handicapområdet blev til 300 millioner

Selvom Astrid Krag (S) overfor Folketinget har givet udtryk for, at kommunerne ville bruge én milliard kroner mere på voksen-handicapområdet i 2020 end i 2019, endte udviklingen med en vækst på blot 300 millioner kroner.
SF, Venstre og Radikale vil nu have social- og ældreminister, Astrid Krag (S), til at tage stilling til rimeligheden i at bruge et kunstigt lavt budgettal til at illustrere en vækst i udgifterne på voksenhandicap-området.

Støttepartier kritiske overfor minister-beregninger

En række spørgsmål i Folketinget fra SF, Venstre og De Radikale viser, at flere ordførere er kritiske overfor, at Astrid Krag (S) har brugt et kunstigt lavt budgettal til at illustrere en udgiftsstigning i kommunerne på voksenhandicap-området.