Det specialiserede socialområde

  Det specialiserede socialområde

  Michael Vindfeldt (S), borgmester på Frederiksberg er træt af at vente på, at skiftende regeringer skal kompensere kommunerne for stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Gider regeringen ikke finde pengene, så kan de selv stå for driften, lyder det kontante svar fra ham.

  S-borgmester: Staten må overtage det specialiserede socialområde

  Frederiksbergs borgmester Michael Vindfeldt (S) vil ikke længere have ansvaret for økonomien på handicapområdet, hvis regeringen konstant øger forventningspresset uden at kompensere kommunerne tilsvarende. 'Måske skulle staten overveje at overtage det,' siger Vindfeldt.
  Finansminister Nicolai Wammen (S) har de seneste år slået ud med armene overfor kommunerne. I økonomiaftalerne lover han, at der skal findes en løsning på det specialiserede socialområde. Nu tror kommunerne ikke længere på, at det sker, derfor begynder de at skære i budgetterne for 2022.

  Kommuner sparer nu på budget 2022 på grund af mistillid til regeringen

  Flere borgmestre tror ikke længere på, at regeringen vil løse udfordringerne på det specialiserede socialområde i den kommende økonomiforhandling for 2023. Derfor påbegynder de nu sparerunder allerede i 2022.

  Sundhedsprofessor: Stigende udgifter til handicapområdet vil gå ud over velfærden

  Borgere med komplekse udfordringer på det specialiserede socialområde driver udgifterne, viser analyse fra KL. Det kan presse regeringen midt i økonomiforhandlingerne. Det vil få konsekvenser for velfærden, siger sundhedsprofessor.
  Der er debat om, hvor dyrt regeringens handicapudspil bliver for kommunerne. Professor Jakob Kjellberg siger, det bliver både og.

  Uenighed om hvor dyrt handicapudspillet bliver

  Der er stor uenighed om, hvor dyrt regeringens nye handicapudspil bliver for kommunerne. Ifølge VIVE's Jakob Kjellberg er svaret et både og, da det også er omkostningsfuldt at give et forkert tilbud.
  Socialchef i Nyborg Kommune Vickie Kramer er bekymret for, at regeringens nye udspil på handicapområdet vil medføre yderligere bureaukratisering.

  Kritik af handicapudspil: Dyrt og bureaukratisk

  Det bliver dyrt og bureaukratisk. Sådan lyder kritikken af regeringens nye handicapudspil, hvis mange forslag også minder om den eksisterende organisering på socialområdet.
  Regeringen mener fortsat ikke, at ændringen af folketalsopgørelsen i udligningsreformen udgør et problem på socialområdet, men åbner en dør på klem for, at problemet kan løses under forhandlinger om regeringens handicapudspil.

  Betalingskommunefolketal skal løses i handicapforhandlinger

  Regeringen lægger nu op til, at problemet omkring økonomiske incitamenter til at placere borgere i egen kommune fremfor nabokommunen skal løses i forbindelse med forhandlingerne om regeringens handicapudspil.
  Under et samråd i Folketingets Social- og Ældreudvalg sagde Astrid Krag (S), at der kommer en stor forandring af det specialiserede socialområde som følge af regeringens nye udspil, som har mødt kritik fra blandt andet KL.

  Krag på samråd: Handicapudspil bliver en afgørende gamechanger

  Under et samråd om det udskældte bopælskommunefolketal afviste Astrid Krag (S) kritikken blandt andet ved at henvise til nyt handicapudspil til 100 mio., som ifølge ministeren vil medføre store ændringer af socialområdet.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) afviser kritik fra KL af, at regeringens plan for bedre hjælp til personer med handicap er underfinansieret.

  Astrid Krag afviser KL-kritik af manglende finansiering af handicapudspil

  Socialministeren afviser, at hendes nye plan for bedre hjælp til handicappede vil koste flere penge end de 100 millioner kroner, som er afsat i planen. 'Dermed er der ikke tale om nye udgifter for kommunerne,' skriver hun i en kommentar.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) lover bedre hjælp til personer med de sværeste handicaps, men anviser ikke, hvor kommunerne skal skaffe pengene fra.

  Regeringen lover bedre hjælp til handicappede

  Mens finansministeren afviser flere penge til handicapområdet, så udsteder socialministeren i dag en række nye løfter om bedre hjælp til især de ti procent af de handicappede, som kræver en specialiseret indsats.
  Regeringens evaluering af det specialiserede socialområde er langt om længe kommet.

  Evaluering er kommet: Kommunerne kan ånde lettet op

  I evalueringen af det specialiserede socialområde bliver det slået fast, at kommunerne ikke tager primære økonomiske hensyn, når de visiterer borgere med handicap. Der lægges heller ikke op til en ændret opgavefordeling mellem kommunerne og regionerne.
  Regeringen og KL har netop nedsat et udvalg, der skal se nærmere på kommunernes økonomi på socialområdet.

  Sådan skal nyt udvalg sikre bedre udnyttelse af ressourcerne på handicapområdet

  Det nye ekspertudvalg, der skal se på kommunernes økonomi på socialområdet skal komme med anbefalinger, der er neutrale for de offentlige finanser på langt sigt og understøtter en stabil økonomisk ramme. Læs mere om kommissoriet her.
  Finansminister Nicolai Wammen (S) forventer at kommunerne kan finansiere opdriften på det specialiserede socialområde i 2023 gennem effektiviseringer. Han kunne alene pege på yderligere konsulentbesparelser som eksempel på konkrete tiltag.

  Wammen: Kommuner skal finansiere handicapområdet med konsulentbesparelser

  Finansministeren vil forhindre, at stigende udgifter på handicapområdet rammer børne- og ældreområdet blandt andet ved at mindske brugen af eksterne konsulenter.