Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde

Det er en overvejelse værd, om det var rigtigt at give kommunerne ansvaret for de handicappede, da man tilbage i 2007 gennemførte strukturreformen. Det mener borgmester og KL-udvalgsformand Thomas Gyldal Petersen (S).

Borgmester: Overvej om handicappede bør håndteres af kommunerne

Borgmester og KL-udvalgsformand opfordrer til, at kommunerne i det mindste overvejer at afgive det specialiserede socialområde til regionerne eller staten. Han går dermed mod strømmen i KL i ømtålelig debat.
Jammerbugt er blandt de kommuner, der trods en stor budgetoverskridelse i 2020 alligevel budgetterer det specialiserede socialområde meget optimistisk i budgettet for 2021.

Underbudgettering hævner sig for mange kommuner

Kommuner med lave budgetter på det specialiserede socialområde bliver ofte ramt hårdt af budgetoverskridelser. Alligevel budgetterer mange kommuner med lavere udgifter i 2021.
Selvom det specialiserede socialområde har været udsat for et stigende udgiftspres de seneste år, planlægger de fleste kommuner med at spare på området i budgettet for 2021.

Kommunerne lægger besparelser på handicapområdet i budgettet for 2021

Kommunernes budgetter følger ikke det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde, og budgetterne for 2021 ligger under det samlede regnskab for 2019.

Sådan budgetterer kommunerne det specialiserede socialområde i 2021

58 kommuner budgetterer i 2021 med besparelser i forhold til regnskabet for 2019, mens få kommuner opprioriterer området mærkbart Se, hver kommunes budget på det specialiserede socialområde.
Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, er bekymret over, at en stor andel af personer med handicap oplever, at kommunerne vægter økonomi højere end mennesket, når der skal fordeles tilbud på det specialiserede socialområde.

Danske Handicaporganisationer: Stil mennesket over økonomi

Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, mener det er urimeligt for både borgere og medarbejdere, at kommunerne underbudgetterer handicapområdet. Han opfordrer til en reform af finansieringen.
I Roskilde Kommune vil man spare på det specialisere børneområde ved blandt andet at lave flere gruppeforløb og kortere døgnanbringelser.

Sådan vil kommunerne spare på handicapområdet

Et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde betyder, at flere kommuner arbejder for at nedbringe udgifterne. Se her, hvordan to kommuner specifikt planlægger at effektivisere området.