I takt med at levealderen stiger, bliver de ældre også sundere, og får derfor et mindre plejebehov. Det har man dog ikke taget højde for i en analyse foretaget af KL-magasinet, Momentum.

KL-magasin glemmer sund aldring

I KL-magasinet, Momentum, kunne man torsdag morgen læse, at antallet af hjemmehjælpstimer bliver halveret i 2035 uden yderligere ressourcer. Men sund aldring ændrer resultatet væsentligt.

39 kommuner taber bloktilskud på budgetgarantien i 2021

39 kommuner har tabt bloktilskud på at vælge budgetgarantien i stedet for selvbudgettering i 2021. Se alle kommuner her.
Det er ikke længere en selvfølge, at Københavns befolkning fortsætter den eksplosive vækst. I 2020 var der en nettofraflytning på 3.412 borgere, og indvandringen stagnerede mærkbart.

Københavns befolkningsvækst i hård opbremsning

En stor nettofraflytning og en begrænset invandring i 2020 har nedjusteret Københavns Kommunes befolkningsprognose mærkbart. Derfor er det ikke længere en selvfølge, at øget bloktilskud og udgiftsrammer i høj grad går til hovedstadskommunen.

Prognose: Sådan tildeles 2,6 milliarder i kriteriet for lav middellevetid

På baggrund af nye tal for middellevealderen, har NB-Økonomi beregnet, hvad kommunerne kan forvente at få fra kriteriet "lav middellevetid" i udligningen for 2022.

Middellevetiden stiger meget forskelligt i landets kommuner

Mens middellevetiden i Fredensborg Kommune på bare et år er steget med 0,5 år, så er den faldet med 0,15 år i Vallensbæk Kommune. De nordsjællandske kommuner har fortsat den markant højeste levealder.

Rekordstort antal døde over 80 år

Antallet af dødsfald blandt ældre er steget markant de seneste uger. Men det modvirkes af lavere dødelighed i de første mange måneder af 2020.
Kommunerne har ifølge nye tal budgetteret med at bruge alle de penge, som de fik fra regeringen til at dække det demografiske træk.

Kommuner bruger alle penge til demografi fra økonomiaftale

Kommunerne fik godt en milliard kroner fra staten til at dække udgifter til flere børn og ældre. Nye tal viser, at kommunerne budgetterer med at bruge alle pengene.

Prognose rammer op til fire procent skævt på kommuneniveau

Befolkningsprognosen rammer op til fire procent skævt allerede efter to et halvt år. Se her, hvor meget prognosen fra maj 2017 ramte forkert på folketallet i 2020 for hver enkelt kommune.
Mens vi venter på en vaccine mod coronavirus, virker tiltagende mod virusset tilsyneladende så godt, at influenzasæsonen hidtil har været ekstremt mild. Det kan betyde, at undedødeligheden for hele året bliver endnu lavere, end den har været hidtil.

Influenzatal er på usædvanligt lavt niveau

Inluenzasæsonen har hidtil været usædvanlig mild, og tal tyder på, at tendensen fortsætter. Det kan skubbe yderligere til underdødeligheden, og give flere ældre end forventet i de kommende år.

Corona-effekt? Flere end nogensinde før flytter fra København

Historisk mange flytter fra København, mens både Odense, Aarhus og Aalborg oplever en øget tilflytning under coronapandemien. Se her, hvordan corona har påvirket nettotilflytningen i alle kommuner.
Her i rapsmarkerne udenfor Holbæk er der masser af plads, hvor børnefamilierne kan boltre sig. Ifølge borgmestrene i både Holbæk og Stevns Kommuner er der flere, der skifter tilværelsen i en 2-værelses lejlighed på stenbroen ud med mere luft og natur.

Borgmestre: Derfor flytter folk til vores kommune

Borgmestrene i Stevns og Holbæk Kommuner giver her deres bud på, hvorfor de oplever stigende tilflytning i en corona-tid. Mere luft og lavere boligpriser er en del af forklaringen.

Prognose: Seks kommuner står til at indtræde i kriteriet om faldende folketal

Nye folketal flytter rundt på fordeling af tilskud for i alt 1,5 milliarder kroner. Se prognosen for alle kommuners tilskud til faldende folketal i 2022 her.