Demografi

  Se kort: Børnefamilier flytter fra de store byer efter corona

  Børnene flytter ud af de fire største byer. Det betyder, at børnefamilierne søger længere ud i kommuner omkring de store byer, og flere yderkommuner vinder på tendensen, som for alvor begyndte under corona.

  73 kommuner havde større vækst i folketallet i første kvartal end normalt

  Første kvartal i år bød på en markant højere stigning i folketallet end de foregående år. Det skyldes især indvandring fra Ukraine, mens også mange rumænere og amerikanere er flyttet til landet. Se udviklingen i folketallet i din kommune.
  KL-formand Martin Damm kalder det forkert, når regeringen siger, at den ved at hæve kommunernes ramme med det demografiske træk sikrer uændret velfærd på de store områder.

  KL-formand: Forkert billede at regeringen holder hånden under velfærden

  Ifølge KL-formand Martin Damm er det forkert, når regeringen siger, at den sikrer uændret velfærd på de store områder ved at give kommunerne dækning for den demografiske udvikling. Mange af pengene går til det specialiserede socialområde, og dermed skal der spares på de andre velfærdsområder.
  Regeringen har længe lovet kommunerne og vælgerne, at man dækker udgifterne, når der kommer flere ældre. Samtidig må det ikke kunne mærkes på velfærden. Nye tal viser, at præmissen ikke holder.

  Antallet af ansatte pr. ældre er faldet under S-regeringen

  Der er færre medarbejdere pr. 1.000 ældre i den kommunale ældrepleje i dag, end da regeringen kom til magten i 2019, viser nye tal. Udviklingen er sket trods regeringens løfter om, at pengene følger med det stigende antal ældre.
  Ifølge direktøren for Nationalbanken, Lars Rohde, kan det blive nødvendigt at stramme finanspolitiken i de kommende år som følge af, at man øger kapacitetspresset med energiomlægning og investeringer i Forsvaret.

  Nationalbanken: Det kan blive nødvendigt at prioritere mellem forsvar og velfærd

  Selvom man udvider råderummet med den nye forsvarsaftale, så ændrer det ikke på, at der er et højt kapacitetspres på dansk økonomi. Derfor kan det blive nødvendigt at prioritere mellem forsvar og velfærd, siger nationalbankdirektøren.

  Faldende folketal flytter store millionbeløb mellem kommuner

  En række fattige yderkommuner skal i 2022 aflevere omkring 150 mio. kr. til lidt bedre stillede kommuner. Se tallene her - og få forklaringen bag.
  Social- og ældreminister Astrid Krag (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) til dagens pressemøde om ny velfærdslov.

  Velfærdslov er ingen handicaplov

  Regeringens nye velfærdslov nævner ikke handicappede. Tanken er, at loven alene skal sikre dækning af det demografiske træk for både børn og ældre.

  Nye VIVE-tal: Yder- og mellemkommuner bliver mere end dobbelt så hårdt ramt af stigende forsørgerbyr...

  En række nordsjællandske kommuner bliver ligesom yder- og mellemkommuner ramt af skæv fordeling af stigende forsørgerbyrde, som forstærkes af skævhed i kommunal udligning.
  Ifølge AE-rådet vil det kræve et løft af kommunernes økonomi på hele 20 milliarder kroner i forhold til i dag, hvis man skal levere uændret service pr. borger. Det skyldes især det stigende antal ældre.

  Analyse: Velfærdslov vil koste 20 mia. kr. i 2030

  Ifølge ny analyse fra AE-rådet skal kommunerne i alt have 20 mia. kr. mere i 2030 end i dag, hvis de skal levere uændret service.

  Ingen sammenhæng mellem anlægsudgifter og demografisk pres

  Der er ingen sammenhæng mellem kommunernes demografiske udgiftspres og de seneste års anlægsudgifter. Dermed har nogle kommuner bygget markant mere end demografien tilskriver dem, mens andre har bygget markant mindre.

  København vil øge anlægsramme trods lavere befolkningsvækst

  Flere kommuner har en øget vækst i folketallet, og derfor kan der være behov for store anlægsinvesteringer. København står i den modsatte situation. Se her, hvilke kommuner der kan bruge det stigende folketal som forklaring til, at man vil udvide anlægsudgifterne i 2022.
  Jonas Bjørn Jensen (S) sidder i økonomiudvalget for Københavns Kommune og har lige indgået en foreløbig budgetaftale for 2022, der ikke lægger op til besparelser på hverken service eller anlæg.

  København planlægger at bruge 24 procent af kommunernes anlægsramme

  Københavns Kommune vil ikke spare på anlægsbudgettet. I budgetforliget for 2022 fastholder man et højt anlægsniveau. Socialdemokratiet begrunder det med stor stigning i befolkningstallet i kommunen.