På spil igen: Kriteriet om faldende folketal giver tab på 270 millioner kroner

Kriteriet om faldende folketal er blevet omlagt med den nye udligningsreform. Selvom det skulle give et mere stabilt system, flytter den nye data for 2021 mange millioner for de påvirkede kommuner.
Med et stigende antal børn og ældre stiger også kommunernes udgifter til området. En analyse fra NB-Økonomi viser dog, at der kun er en meget svag sammenhæng mellem udviklingen i kommunernes udgifter til børn og ældre og kommunernes samlede serviceudgifter.

Analyse: Milliarder til demografien er havnet hos de forkerte kommuner

Selvom man fra politisk hold har prioriteret at kompensere kommunerne for det demografiske træk, har mange kommuner sænket serviceudgifterne selvom de har fået flere børn og ældre.

Ekstra milliard til demografien flytter 242 millioner mellem kommunerne

Der er stor forskel mellem kommunernes stigende udgifter til børn og ældre i 2021. Derfor bliver nogle kommuner overkompenseret, mens andre underkompenseres.
KL og regeringen udlægger økonomiaftalen forskelligt. Social- og indenrigsministeren lover velfærdsløft, mens KL kun lover uændret velfærd.

Økonomiaftale sikrer kun uændret velfærd for den enkelte borger

Mens social- og indenrigsministeren taler om et generelt løft af servicen, så mener KL, at økonomiaftalen isoleret set giver uændret velfærd. Professor siger, at der ikke er tale om nogen gavebod.

Centraliseringen sker også i land- yderkommuner

Nye tal afslører, at urbanisering ikke blot sker på nationalt plan, men også på lokalt plan. Borgere søger nemlig mod de større byer i kommunerne.

Erhvervsaktive strømmer mod bykommunerne

Samtidig med at yderområderne i kommunerne bliver lagt øde hen, flytter de 17-64 årige i stigende grad til bykommunerne.

22 kommuner risikerer at miste 670 mio. ved næste udligningsreform

22 kommuner bør nøje læse note til kompensationsordning. Den kan meget nemt koste dem 670 millioner ved næste udligningsreform i 2024.

Ny analyse skaber tvivl om udligningsreform fordeler penge korrekt

Ny analyse fra udligningseksperterne i Dataproces viser, at nogle kommuner underkompenseres kraftigt i forhold til de udgifter, som fire centrale kriterier skulle afspejle.

Halvering af udlændingeudligning flytter en kvart milliard til primært landkommuner

Mange af de fattigste kommuner får ikke en krone ud af ændret udlændingeudligning. Til gengæld kan landkommunerne glæde sig.
Arne Boelt (S), Hjørring, er en af de 40 borgmestre bag udspillet. foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Sådan vil 40 borgmestres krav til udligning flytte penge fra by til land

Mere kompensation for ældreudgifter, mere udligning af selskabsskat, væk med hovedstadstilskuddet - 40 borgmestre fra både små og større provinskommuner går sammen om en række krav til udligningsreformen.
Thomas Gyldal Petersen (S), Herlevs borgmester, kalder de 40 borgmestres udspil usagligt og uden social forståelse. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Gyldal: Forargeligt udspil fra de 40 borgmestre

Voldsom kritik af Balance Danmarks udspil fra to hovedstadsborgmestre. Det er 'grotesk', 'forargeligt' og 'dybt asocialt' at ville svække de hovedstadskommuner, som løfter en stor integrationsopgave, siger de.

Sådan er København og 27 andre kommuner sikret mod yderligere udligningstab

Særlig mekanisme i regeringens forslag til udligningsreform betyder, at 28 kommuner umiddelbart hverken kan vinde eller tabe, hvis forhandlinger ender med ændringer i selve udligningssystemet. Se, hvilke kommuner det gælder for, her.