Den ændrede befolkningsfremskrivning er især godt nyt for mindre bykommuner og yderkommuner, viser en beregning foretaget af konsulentfirmaet Dataproces.

Alle undtagen byerne får mere udligning med ny befolkningsprognose

Den nye befolkningsfremskrivning giver på både kort og lang sigt en samlet stigning i tilskud og udligning til alle kommunetyper pånær bykommuner.

Ny befolkningsfremskrivning flytter udligningsmillioner til mellemkommuner

Mens folketallet for 2022 nedjusteres i de store byer, så er det særligt omegnskommunerne, der får flere udligningskroner fra et højere folketal i ny befolkningsfremskrivning.

Ny prognose: Befolkningsvæksten i og omkring de store byer fortsætter

Selvom især København og Aarhus har haft en lavere befolkningsvækst i det seneste år end man havde forventet, så er det stadig i og omkring de store byer, der vil være den største befolkningsfremgang frem mod 2030.

Forsørgerbrøken stiger ifølge nye prognose

Endnu færre borgere i arbejdsstyrken skal betale for flere uden for arbejdsstyrken viser ny befolkningsprognose. Se udviklingen for alle kommuner her.

Stigende forsørgerbyrde rammer yderkommuner hårdt

Den nye befolkningsfremskrivning er dårlig nyt for især yderkommunerne. De bliver endnu hårdere ramt end tidligere forventet af den stigende forsørgerbyrde.
DAnmarks Statistik har i stort omfang set bort fra effekten af covid-krisen ved udregning af årets befolkningsfremskrivning.

Sådan påvirker covid-19 befolkningsprognose

Danmarks Statistik har valgt en konservativ tilgang ved indregning af covid-19 i den nye befolkningsfremskrivning. Dermed undgår kommunerne meget store udsving i deres tilskud og udligning.

Upræcist skøn for udligningsfolketal flytter trecifret millionbeløb

Coronakrisen har gjort det sværere at forudsige befolkningens udvikling. Derfor har et upræcist folketal i den kommunale udligning for 2021 flyttet flere hundrede millioner.
Det giver mange penge i udligning at have flere ældre borgere, men på tværs af systemet vil det næsten altid være en fordel at have flere borgere, uanset deres alder. Forstå her hvorfor.

Forstå på tre minutter: Derfor er folketallet afgørende for tilskud og udligning

Folketallet er et af de vigtigste parametre i kommunernes tilskud og udligning. Forstå her, hvorfor man skal holde særligt øje med udviklingen i kommunens folketal.
Egedal Kommune er kåret til Danmarks bedste. Borgmester Karsten Søndergaard (V) fremhæver, at Egedal Kommune satser meget på at give borgerne "verdens bedste hverdag".

Nyt site sammenligner kommuner

Hvordan er din kommune sammenlignet med andre? Det kan man blive klogere på via en ny, gratis dataplatform. Her bliver kommunerne målt op mod hinanden på 9 forskellige parametre og 28 målepunkter. Egedal, Favrskov og Roskilde ligger i top. Se din kommune på Danmarkskort.

Her er Danmarks 100 rigeste sogne

Ny opgørelse viser, at det ikke kun er nord for København, at der er små lokalområder med meget høje gennemsnitsindkomster. Se kortet over de 100 rigeste sogne i Danmark her.
I takt med at levealderen stiger, bliver de ældre også sundere, og får derfor et mindre plejebehov. Det har man dog ikke taget højde for i en analyse foretaget af KL-magasinet, Momentum.

KL-magasin glemmer sund aldring

I KL-magasinet, Momentum, kunne man torsdag morgen læse, at antallet af hjemmehjælpstimer bliver halveret i 2035 uden yderligere ressourcer. Men sund aldring ændrer resultatet væsentligt.

39 kommuner taber bloktilskud på budgetgarantien i 2021

39 kommuner har tabt bloktilskud på at vælge budgetgarantien i stedet for selvbudgettering i 2021. Se alle kommuner her.